Jak obnovit počítač k určitému datu

Obnova pomocí systémových nástrojů

 • Je docela možné obnovit systém pomocí standardního programu, pokud však důvodem není poškození operačního systému virem. Než se vrátíte zpět, musíte zkontrolovat počítač, zda neobsahuje viry. V takovém případě je třeba systém vyčistit. Po úplném odstranění všech virových programů můžete systém vrátit zpět.

Akce začínají přechodem do nabídky Start. Poté musíte kliknout na termín „Všechny programy“ a vyhledat sekci „Standardní“. Po otevření sekce klikněte na složku „Systém“. V nabídce vyberte část „Obnovení systému Windows 7“. Poté systém několik minut prohledá počítač a otevře program pro obnovení systému. V rozbalovacím okně vyberte datum, ke kterému se chcete vrátit. Poté klikněte na Další a počkejte, dokud se počítač NESTARTUJE.

Stojí za zmínku, že systém nelze na určitou dobu vrátit zpět, protože k tomu musíte vytvořit body obnovení. Chcete-li úspěšně dokončit proces, musíte se ujistit, že samotný počítačový systém má schopnost vytvářet body obnovení. Tato funkce je obvykle ve výchozím nastavení povolena v továrním nastavení počítače. Kromě toho existují programy, které vám umožňují vytvářet takové body sami.

Obnovení počítače k ​​dřívějšímu datu pomocí AOMEI Backupper

AOMEI Backupper je výkonný program, který umožňuje zálohovat a obnovovat váš systém, oddíl, disk, soubor / složku. Kromě toho má mnoho dalších nástrojů, které vytvářejí zaváděcí média, synchronizují dvě složky atd. Bezplatná verze programu je určena pro uživatele počítačů s Windows 10/8 / 8.1 / 7 / Vista / XP. Chcete-li tedy obnovit systém na dřívější datum, stáhněte si AOMEI Backupper Standard.

Spusťte obslužný program. Vlevo klikněte na „Obnovit“. Poté klikněte na tlačítko „Cesta“ a vyberte obrazový soubor pro obnovení dat. Klikněte na „Další“.

Zobrazí se okno, které vám připomene obnovení systému. Klikněte na „Ano“ a vyberte čas zálohování. Klikněte na něj a klikněte na „Další“.

Budete přesměrováni na stránku Souhrn operací. Potvrďte informace, pokud nedojde k žádnému problému, a poté klikněte na „Spustit obnovení“.

Když pokrok dosáhne 100%, klikněte na „Dokončit“.

Pokud chcete obnovit pouze některé ovladače a ne všechny, zkuste stáhnout nástroj Driver Easy. Umožňuje vám vybrat pouze ty komponenty, které potřebujete pro zálohování a obnovu, a tím ušetřit spoustu místa pro uložení druhých hlavních souborů a programů. S Driver Easy navíc můžete zdarma najít a aktualizovat všechny ovladače, které potřebujete.

AOMEI Backupper vám umožňuje provádět univerzální obnovu, která přivede váš systém zpět do funkčního stavu z jednoho počítače do druhého. Tato funkce však existuje pouze v placené verzi AOMEI Backupper Professional, což znamená, že musíte aktualizovat stávající program.

Video. Obnovení systému v systému Windows 7. Vytvořte bod obnovení. Žádné body obnovení

Problémy s operačním systémem můžete opravit i bez bodů obnovení. Chcete-li to provést, musíte se uchýlit k programu LiveCD. Je třeba jej stáhnout a zapsat na USB flash disk s příponou.
Dále budou všechny akce probíhat v systému BIOS. Je nutné nakonfigurovat bootování z USB flash disku. Chcete-li to provést, v sekci Boot vyberte USB-HDD v řádku First boot device.

Než budete pokračovat přímo k obnovení, zkopírujte všechny potřebné soubory na vyměnitelný disk. LiveCD poskytuje vyhrazené menu pro TYTO účely.

Opravíme systémovou chybu pomocí archivní kopie. Připojte jednotku USB flash, otevřete složku WindowsSystem32config. Soubory s výchozími názvy, sam, zabezpečení, software, systém musí být přeneseny do jakékoli jiné složky. Na jejich místo přeneseme podobné soubory ze složky RegBack a restartujeme počítač.

Popsaná metoda pomůže, pouze pokud problém souvisí s registrem.

Obnovení systému Windows 7

Existuje několik způsobů, jak se můžete uchýlit k obnovení operačního systému. Některé z nich jsou založeny na odmítnutí uložených parametrů. Ostatní jen Vymazat data.

OS můžete „oživit“ jedním z následujících způsobů:

 • Výběrem bodů obnovení;
 • Pomocí příkazového řádku;
 • Prostřednictvím bezpečného režimu;
 • Použití prostředí pro obnovení;
 • Se zavedením obrazu / bootovacího disku.

Obnova operačního systému pomocí kontrolních bodů „reanimace“ systému je jednou z nejdostupnějších, nejefektivnějších a nejpopulárnějších možností. Chcete-li jej použít, musíte provést řadu kliknutí:

Tato operace opraví problém s počítačem, zruší změny a vrátí systém do provozního stavu, který umožňoval normální spuštění počítače. Během tohoto obnovování se neztratí žádná data, soubory ani dokumenty. Všechna data jsou uložena. Operace je reverzibilní. Systém můžete vrátit zpět do předchozího stavu počítače a použít jiný bod obnovení.

Mnoho lidí se diví, jak samostatně (ručně) vytvořit bod obnovení, aby si jej v budoucnu vybrali? Chcete-li to provést, ve stejné nabídce „Start“. „Obnovení systému“ můžete takový bod vytvořit sami v libovolném vhodném a vhodném okamžiku pro vás. Bude uloženo s aktuálním datem, které si jen pamatujete.

Obnovení systému Windows 10

Pokud máte problémy se systémem Windows 10, klikněte na Windows Paus. Přejděte na „Ochrana systému“ a klikněte na „Obnovit“. „Další“. Vyberte požadovaný indikátor a znovu klikněte na „Další“. Po dokončení klikněte na Dokončit. Počítač se automaticky restartuje a změny se projeví.

Jednou z výhod „desítky“ je schopnost vrátit nastavení na tovární nastavení. Tím se vyhnete nutnosti instalace systému jako první. Chcete-li obnovit data, přejděte do části „Nastavení počítače“. „Aktualizace a zabezpečení“. „Obnova“. „Obnovit počítač do původního stavu“. Klikněte na „Začít“.

O možnost vrácení v případě poruchy se můžete postarat předem. Body obnovení můžete vytvořit sami nebo můžete nastavit jejich automatické vytváření na požadované frekvenci. Chcete-li to provést, vyberte v nastavení v položce Aktualizace a zabezpečení službu zálohování. Určete, kam chcete uložit kopie, klikněte na Přidat disk. Po výběru zařízení se funkce aktivuje.

Systém Windows 10 můžete obnovit znovu pomocí bodů obnovení. V takovém případě se systém vrátí zpět do okamžiku, kdy se bez překážek nabootoval a fungoval bez poruch. Tato metoda obnovy je popsána na začátku článku.

Pokud se operační systém nespustí, zobrazí se na obrazovce varovná tabulka s tlačítkem „Další možnosti obnovení“. Klikněte na něj a vyberte „Diagnostika“. „Obnovení systému“. Vybereme bod obnovení systému Windows, počkáme na vrácení systému a restartujeme.

Pokud takové operace nepomohly a počítač nadále nefunguje správně, můžete se vrátit zpět k základnímu nastavení. U některých programů a nástrojů budou osobní nastavení počítače resetována a osobní data budou odstraněna.

Tato technika se používá velmi zřídka, pokud ostatní možnosti popsané výše NEPOMOHOU. Algoritmus akcí je následující:

 • „Start“. „Vybrat možnosti“. karta „Aktualizováno a zabezpečení“;
 • Položka „Obnova“. tlačítko „Start“;
 • Rozhodli jsme se odstranit všechny soubory nebo je částečně uchovat.

Vrátení systému poté bude trvat 40–90 minut.

Z bodu zotavení

V počítačovém inženýrství existuje něco jako bod obnovení. Jedná se o uložené parametry počítače. K ukládání dochází zpravidla automaticky při každém úspěšném spuštění operačního systému. Nejjednodušší způsob, jak obnovit Windows 7, je použít TATO data.

Při spouštění počítače stiskněte klávesu F8. Tento příkaz vyvolá nabídku možností pro spuštění systému. Dále musíte vybrat možnost Poslední známá dobrá konfigurace.

Lze použít jinou metodu. Přejít na vlastnosti složky Tento počítač. Najděte řádek Ochrana systému kliknutím, na kterém otevřete dialogové okno se stejným názvem. Klikněte na Obnovení. Další. Nastavili jsme klíčové datum označující disky, které mají být opraveny, a potvrzujeme akce. PC by měl po restartu fungovat dobře.

Video. Jak spustit Obnovení systému v systému Windows 10

Důvody pro vrácení zpět

 • Existuje pro to mnoho důvodů. Především je to nekompetentnost samotného uživatele. Známý v počítači a práce s ním nestačí, ale přebírá touhu ponořit se do složky s názvem Windows, kde jsou uloženy všechny informace o daném systému. Existují situace, kdy jsou kvůli nezkušenosti nebo neopatrnosti vymazána potřebná data a počínaje prvním restartem počítač přestane fungovat.

Nastavení počítače: jak obnovit?

Konfigurace operačního systému je ze své podstaty nastavení počítače, které může být poškozeno. To je obvykle možné díky vlivu softwaru nebo kvůli selhání samotného operačního systému. V takovém případě je nutné obnovit původní stav počítače.

V praxi se situace s nastavením počítače vyřeší hlavně vrácením systému zpět ke konkrétnímu datu spojenému s událostí v počítači. To znamená takzvané body obnovení, které lze vytvořit jak v automatickém režimu, tak v manuálním režimu. Proto je vhodné se předem postarat o vytvoření snímku systému v určitém okamžiku, kdy se vyznačuje přijatelným výkonem.

V každém případě otázka „jak obnovit nastavení počítače?“ je vyřešen výběrem jiného bodu návratu, kterého je dosaženo příkladem „sedmičky“ takto:

 • Přejděte do nabídky „Start“;
 • Vyberte položku „Ovládací panely“ a poté klikněte na řádek „Systém a zabezpečení“;
 • Hledejte na začátku navrhovaného seznamu odkaz „Obnovit předchozí stav počítače“, kliknutím na které otevřete okno, kde by vás mělo zajímat tlačítko „Spustit Obnovení systému“;
 • Aktivace tohoto tlačítka bude sloužit jako předpoklad pro vzhled následujícího okna se dvěma položkami: s doporučenou možností obnovení a s nezávislou volbou pro návrat k určitému datu;
 • Vyberte bod obnovení, poté klikněte na „Další“ a v dalším okně. „Dokončit“.

V důsledku výše uvedených akcí můžete obnovit nastavení počítače v době, kdy systém fungoval.

Jak obnovit počítač k určitému datu

Obnovení systému: jak povolit?

Pokud je zakázána funkce Obnovení systému, nelze nastavení počítače opravit k určitému datu. Ke kontrole stavu PC v rámci navrhovaného problému je třeba například stejná „sedmička“:

 • Přejděte do nabídky „Start“;
 • Klikněte pravým tlačítkem na řádek „Počítač“;
 • Vyberte spodní termín otevřené nabídky. „Vlastnosti“;
 • V levé části okna, které se otevře, klikněte na odkaz „Další systémové parametry“;
 • Otevřete kartu „Ochrana systému“;
 • Ujistěte se, že má ochrana v řádku s názvem pevného disku parametr „Enabled“;
 • V opačném případě zavolají „Konfigurovat“, vyberou možnost obnovení, nastaví hlasitost disku pro body obnovení a zavolají „Použít“.

Tip: pokud se rozhodnete vyčistit registr, nezapomeňte vytvořit bod obnovení, protože i v případě vážných poruch způsobených nešikovnými akcemi můžete do systému vstoupit pomocí nouzového režimu, který je obvykle vyvolán stisknutím klávesy F8 během spouštění, aby se vše opravilo.

Obnovení systému Windows 7

Nejčastěji je funkce obnovení provozního stavu počítače vyžadována, pokud byl nainstalován nějaký program a poté se systém začal zpomalovat. Pokud byl počítač vystaven virovému útoku, měli byste také obnovit systém do dřívějšího stavu. Ve většině případů je počítač infikován nebo posetý programy natolik, že operaci obnovení lze provést pouze z nouzového režimu. Jak spustit počítač v nouzovém režimu. když zapnete počítač, stiskněte klávesu F8 a v zobrazené nabídce vyberte možnost „nouzový režim“.

Stručně tedy popíšu postup obnovy v operačním systému Windows 7. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu „počítač“ (plocha) a přejděte na poslední položku „vlastnosti“. V okně, které se objeví, vyberte „ochrana systému“.

V této fázi se musíme ujistit, že je ve vašem počítači povolena obnova dat na jednotce C. Pokud je funkce povolena, klikněte na tlačítko „Obnovení“.

Zobrazí se okno Obnovení systému. Zde doporučuji zvolit „Zvolit jiný bod obnovení“.

A pak už zjistíte přibližné datum, kdy se počítač začal zpomalovat. Zde, oproti datům, bude uvedeno, které programy byly nainstalovány, což vám také velmi pomůže při výběru funkčního stavu systému. Nezapomeňte zaškrtnout políčko „zobrazit další body obnovení“, aby se zobrazily všechny zaznamenané body obnovení.

Obnovení systému do funkčního stavu

Další okno je informativní, zkontrolujte vybrané datum a klikněte na tlačítko „Dokončit“. Dále potvrzuji zahájení operace obnovy.

Několik minut kouříme, pijeme kávu, NEDOTÝKEJTE se žádného. Po restartu systému se zobrazí zpráva, že systém byl úspěšně obnoven. Pokud stále nejste spokojeni se stavem počítače, zkuste vrátit systém zpět k dřívějšímu datu. Dovolte mi připomenout, že tato akce NEMÁ vliv na vaše soubory, jako jsou fotografie, videa atd. Obnova má vliv pouze na systémové soubory, programy a registr Windows.

Pro pokročilé uživatele existuje spolehlivější a zajímavější možnost pro vytvoření zálohy systému Windows a obnovení systému, což vyžaduje schopnost pracovat pod BIOSem.

Obnovení počítače se systémem Windows 10 do předchozího stavu

Nové nástroje pro resetování a zálohování souborů systému Windows 10 pomáhají v mnoha kritických situacích tím, že zabraňují ztrátě dat, ale postrádají sílu Obnovení systému Windows 10, která spolehlivě chránila všechna počítačová data v předchozích verzích systému Windows.

Naštěstí Windows 10 stále podporuje Obnovení systému Windows 10 a můžete jej použít k ochraně všeho ve vašem počítači, bez výjimky, podle potřeby, nejen uživatelských souborů a nastavení. Chcete-li vrátit počítač do bodu, kdy byl stabilní a měl lepší výkon než po havárii, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Klepněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a v místní nabídce vyberte možnost Systém. V okně, které se zobrazí na obrazovce, přejděte do části Ochrana systému (v levém podokně). Nakonec v dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na tlačítko Obnovit. Na obrazovce se zobrazí dialogové okno Obnovení systému.

V okně Obnovení systému klikněte na tlačítko Další. Na další stránce okna se zobrazí seznam dostupných bodů obnovení.

Klikněte na jeden z poskytnutých bodů obnovení. Chcete-li zobrazit více bodů obnovení, zaškrtněte možnost Zobrazit další body obnovení v dolní části okna.

Klepnutím na tlačítko Vyhledat ovlivněné programy zobrazíte, jak obnovení systému do určitého bodu ovlivní nainstalované programy. Po pečlivém prostudování informací uvedených v okně určíte programy, které musíte po obnovení systému znovu nainstalovat.

Potvrzení bodu obnovení Klepněte na tlačítko Další. V dalším okně klikněte na tlačítko Dokončit.

Po krátké úvaze se počítač vrátí do předchozího stavu, ve kterém (rád bych věřil) udržoval normální výkon. Pokud váš počítač již funguje dobře, můžete ručně vytvořit další bod obnovení, jak bylo popsáno výše. Přiřaďte bodu obnovení název, který co nejpřesněji popisuje stav počítače v něm, například Příchod souseda. Pojmenování bodů obnovení je dobrým postupem k ochraně dat uložených ve vašem počítači před jakýmkoli problémem.

Jak vrátit počítač o den zpět Windows 10?

Jak vrátit Windows 10 bez bodů obnovení

 • Klepněte pravým tlačítkem na nabídku Start a vyberte Nastavení.
 • Poté přejděte do sloupce „Aktualizace a zabezpečení“.
 • V levé části okna klikněte na „Obnova“.
 • A pak tlačítko „Start“.

Jak vrátit systém zpět na předchozí bod obnovení?

Chcete-li spustit Windows Recovery, klikněte pravým tlačítkem na Start (Win X) a přejděte do Ovládacích panelů → Systém a zabezpečení → Systém → Ochrana systému. Klikněte na „Obnovit“ → „Další“ a vyberte požadovaný bod obnovení.

Je možné vrátit systém zpět prostřednictvím systému BIOS?

Zadejte příkaz „fixboot“, stiskněte klávesu Enter a poté klávesu Y (v ruském rozložení H). Počkejte, až se obnoví spouštěcí sektory systému Windows. Po chvíli se počítač restartuje. Znovu přejděte do systému BIOS a v parametru „První spouštěcí zařízení“ zadejte název pevného disku vašeho systému.

Jak vrátit systém k určitému datu?

Obnovení systému Proveďte následující:

 • Klikněte na Start a poté vyberte Všechny programy. Příslušenství. Systémové nástroje. Obnovení systému.
 • V okně Obnovení systému AI klikněte na Pokračovat.
 • Vyberte bod obnovení a klikněte na Pokračovat.

Jak se vrátit k bodu obnovení systému Windows 10?

Jak obnovit Windows 10 z bodu obnovení

 • Otevřete Ovládací panely / Obnovit / Spustit Obnovení systému a klikněte na Další.
 • Vyberte požadovaný bod obnovení ze seznamu a klikněte na Další.
 • Potvrďte potřebu spustit obnovení systému z bodu obnovení a proces se spustí.

Jak spustit Windows 10 s poslední známou dobrou konfigurací?

Obnova systému Windows 10 se provádí stisknutím „horkých kláves“ ShiftF8 a na rozdíl od „sedmičky“ musíte tuto kombinaci stisknout velmi, velmi rychle, protože samotný operační systém se začal načítat mnohem rychleji.

Jak vrátit systém zpět na 1 den?

Vrátit zpět systém Windows pomocí nouzového režimu

 • Když se počítač spustí, vyberte položku v nouzovém režimu stisknutím tlačítka „F8“.
 • Nyní stiskněte tlačítko „Start“ a spusťte program obnovy.
 • Chcete-li pracovat, musíte vybrat počáteční bod vrácení zpět a pokračovat v práci kliknutím na tlačítko „hotovo“.

Jak vrátit systém v systému Windows XP?

Otevřete nabídku Start. Přejděte na cestu „Všechny programy“. „Standardní“. „Systémové nástroje“. „Obnovení systému“. Chcete-li systém vrátit zpět, spusťte obnovení do dřívějšího stavu. Pomocí navigace v kalendáři vyberte den, ke kterému se chcete vrátit.

Jak obnovit Windows 7 do původního stavu?

„Kontrolní panel“

 • Klikněte na „Start“.
 • V části „Systém a zabezpečení“ vyberte možnost „Archivace počítačových dat“.
 • V okně, které se objeví, vyberte nejnižší položku „Obnovit parametry systému“.
 • Poté přejděte na nápis „Pokročilé metody obnovy“.

Sun Valley z Windows 10. Víno téměř k dobru

Jak vrátit systém, Windows 10 a pracovat s body obnovení! Řekneme vám o možnostech vrácení systému Windows 10 do požadovaného bodu obnovení!

Koneckonců, i když existuje systémová záloha na nesystémovém oddílu vytvořeném pomocí zálohovacího softwaru, bude k ničemu, pokud je po ruce zaváděcí disk s příslušným programem. Obnova operačního systému návratem do počátečního nastavení. Se zachováním uživatelských souborů, ale se ztrátou nainstalovaných programů a systémových nastavení. Příliš radikální krok, který by měl být učiněn až poté, co pokusy o vrácení zpět do bodu obnovení NEBUDOU úspěšné.

Nejlepší antivirus pro iPhone: trik nebo nutnost?

Pomocí instalačního disku Windows 10

Nezáleží na tom, které instalační DVD (nebo flash disk) máte po ruce. se stejným vydáním systému Windows 10, které je nainstalováno v počítači, nebo s jiným, v kterémkoli z TĚCHTO případů je problém s přístupem k prostředí pro obnovení vyřešen. Z TĚCHTO důvodů můžete navíc použít instalační disk Windows 8.1 nebo dokonce testovací verzi Insider Preview, která je zdarma k dispozici na webu Microsoftu.

Vložte instalační DVD systému Windows 8.1 nebo Windows 10 do jednotky počítače nebo připojte zaváděcí jednotku USB flash, pokud je na ní distribuce. Nastavte BIOS tak, aby se spouštěl z příslušného média. V prvním okně instalačního programu systému klikněte na „Další“.

V dolní části okna vyberte možnost „Obnovení systému“.

Uvidíme stejné prostředí pro obnovení, v jehož nabídce musíte vybrat jednu nebo jinou akci. Potřebujeme diagnostickou sekci.

Postup Vraťte systém zpět. Jak vrátit Windows 10 zpět

 • Nejprve musíte otevřít „Ovládací panely“. To lze provést několika způsoby:
Jak obnovit počítač k určitému datu
 • Stiskněte klávesovou kombinaci Windows. Přestávka
 • Otevření položky vlastností po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu „Tento počítač“
 • Zadáno do vyhledávání Odpovídající požadavek
 • Kliknutím na řádek „Ovládací panely“ klikněte pravým tlačítkem na tlačítko „Start“
 • Poté přejděte na typ zobrazení. Kategorie
 • Klikněte na „Systém a zabezpečení“
 • Vyberte položku „Systém“
 • V levém sloupci klikněte na řádek „Ochrana systému“
 • Vyberte systémový disk (s ikonou Windows) a klikněte na tlačítko konfigurace
 • Zaškrtneme políčko „Povolit ochranu systému“ a označíme částku, kterou jste připraveni alokovat na pevný disk k vytvoření kopie operačního systému (doporučujeme vám přidělit alespoň 20 GB, pokud to hardware umožňuje).
 • Poté klikněte na tlačítko „Vytvořit“. Parametry se uloží a začne proces vytváření kontrolního bodu (obvykle to netrvá déle než 5-10 minut).
 • Co je bod obnovení systému Windows 10

  Bod obnovení systému Windows. Jedná se o uloženou kopii nastavení systému k danému datu nebo události, která vám umožní vrátit systém Windows 10. OS uloží data v nastavení hlavních ovladačů a souborů. A v případě potřeby je obnoví, bez ohledu na jejich nové umístění a stav.

  „Kontrolní body“ se vytvářejí v následujících scénářích:

  • Přímý požadavek uživatele
  • Instalace ovladačů, které nejsou digitálně podepsány laboratořemi Hardware Quality Labs
  • Automaticky každých 24 hodin
  • Aktualizace OS
  | Denial of responsibility | Contacts |RSS