Jak otevřít systém BIOS v notebooku Asus

Jak vstoupit do zaváděcí nabídky na notebooku Lenovo?

Při zapínání notebooku použijte klávesu F12. Téměř všechny notebooky Lenovo používají tuto klávesu.

Nebo použijte vyhrazené tlačítko (se šipkou). Pokud je váš notebook vybaven.

Samotná spouštěcí nabídka vypadá následovně

Klávesa pro otevření nabídky na noteboocích HP

Tento výrobce má malý trik. Za chvíli vám to řeknu.

Chcete-li na notebooku HP vstoupit do zaváděcí nabídky, stiskněte klávesu Esc. Nabídka se však neotevře. V nabídce Start je také nutné stisknout klávesu F9.

Poté by se měla zobrazit obrazovka s různými možnostmi spuštění notebooku.

Jak vstoupit do systému BIOS (UEFI) na notebooku Asus

BIOS je „firmware“ čipu základní desky. Přeloženo z anglického slova „basic input and output system“. Provede se ihned po zapnutí notebooku a otestuje hardware. Systém BIOS umožňuje ovládat nízkoúrovňové hardwarové funkce. Někdy je to prostě nutnost.

Například když potřebujete přeinstalovat systém Windows, nastavit spouštěcí heslo pro ochranu, nakonfigurovat zapínání a vypínání notebooku podle času atd. Zvažte vstup do systému BIOS na notebooku Asus, který může také používat podobný systém uefi.

Klávesa F2

Která klávesa notebooku otevře možnosti systému BIOS, závisí na značce notebooku. Chcete-li ji otevřít na notebooku Asus, stiskněte klávesu F2:

  • Pomocí nabídky Start vyberte funkci restartování a po ztmavnutí obrazovky často stiskněte výše uvedené tlačítko.
  • Často také stiskněte tlačítko, ale při zapnutém zařízení.
  • Stiskněte klávesu F2 a zapněte notebook tlačítkem napájení (jeho umístění závisí na konkrétním modelu). Jakmile se na obrazovce zobrazí požadované možnosti, můžete zvednout prst.

Důležité! Akce se provádějí pouze před spuštěním operačního systému, proto průvodci doporučují stisknout nebo rychle stisknout klávesu F2. Tato možnost funguje v jakémkoli systému Windows. Toto je nejlepší způsob, jak dostat notebook Asus do systému BIOS, pokud má systém Windows 7 nebo starší verzi.

Zkratka BIOS (Basic input-output system) se doslova překládá jako „základní vstupně-výstupní systém„. Fyzicky se jedná o čip připojený k základní desce. Z hlediska softwaru se jedná o soubor firmwaru, který je zodpovědný za spouštění operačního systému a součástí systémové jednotky. Systém BIOS je zodpovědný za počáteční nastavení zařízení a kontroluje jeho správnou funkci.

Když se uživatel rozhodne přeinstalovat operační systém, je často nutné zadat do systému BIOS místo spouštěcí jednotky. Systém BIOS plní několik důležitých funkcí

  • Ovládání zapínání a vypínání spárovaných zařízení;
  • Nastavení systémového času;
  • Nastavení výkonu;
  • Spuštění počítače a testování komponent.

Systém BIOS může upravit parametry a konfiguraci systému. zvýšit rychlost paměti RAM nebo procesoru. Podporuje I/O zařízení, jako je klávesnice, grafická karta, pevný disk a další. Pokud váš notebook nefunguje správně, systém BIOS vám umožní obnovit aktuální nastavení na předchozí verzi. Pro úsporu baterie můžete nastavit režim hibernace a spánku.

Moderní modely notebooků jsou vybaveny pokročilou verzí programu. UEEI. Fyzicky i programově je téměř totožný s BIOSem, jejich funkce jsou identické.

Jak vstoupit do systému BIOS v notebooku Asus

BIOS, nejprve zkontrolujte následující tabulku.

Postup je následující. Nejprve vypněte notebook, pokud je zapnutý. Pak stiskněte a podržte tlačítko F2 na klávesnici Asus.

Uvolněte tlačítko F2. Poté se zobrazí nabídka Start systému BIOS.

Pokud notebook nereaguje na váš pokus o spuštění, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se na monitoru nezobrazí výše uvedená informace. Obvykle stačí 5-8 sekund.

How ! ASUS Laptop BOOT Menu Bios Settings ! Secure BOOT ! Boot from USB ! DVD Room ,

otevřít, systém, bios, notebooku

Jak vstoupit do systému BIOS v notebooku Asus Windows 8

Potřebujete změnit nastavení počítače a nakonfigurovat následné napájení v systému BIOS. Přejděte do nabídky obecných nastavení v nabídce možností spouštění. V požadavku na restartování je třeba zadat, že chcete diagnostikovat zařízení. Dále v části „Diagnostika“ v části Rozšířená nastavení najděte položku Nastavení firmwaru UEFI.

Poté restartujte notebook Asus a příští spuštění bude v režimu BIOS. Pokud potřebujete spustit systém z paměti USB nebo disku, musíte je nainstalovat předem.

Jak otevřít BIOS v systému Windows 10 na noteboocích Asus, Acer a dalších noteboocích

Přístup k systému BIOS ve Windows 10 lze provést stejným způsobem jako v předchozích verzích operačního systému. Každý výrobce notebooků a počítačů vytváří jedinečný způsob vstupu do systému BIOS, ale metody jsou podobné.

otevřít, systém, bios, notebooku

BIOS je zkratka pro „Basic Input/Output System“ (základní vstupně-výstupní systém). Samotný čip je umístěn na základní desce, takže řídí procesy uvnitř počítače. V systému BIOS se nastavují funkce související s operačním systémem a také s klávesnicí, myší a touchpadem. BIOS se používá také v případě, že potřebujete ochladit přehřátý procesor.

Spuštění systému I/O

Nejprve musíte restartovat počítač, abyste jej mohli otevřít. Chcete-li to provést, musíte kliknout na tlačítko „Start“ a na panelu, který se zobrazí, vyhledat tlačítko vypnout/restartovat. Toto tlačítko se nachází v levém dolním rohu panelu. Případně lze zařízení restartovat stisknutím a podržením klávesy Start/Stop (většinou se nachází v pravém horním rohu klávesnice). Po úplném vypnutí notebooku je třeba znovu stisknout stejnou klávesu a spustit počítač. Nastavení musíte otevřít před úplným spuštěním počítače. Nejčastěji se na spouštěcí obrazovce dole objeví nápis: Press F1 to enter setup Kromě klávesy F1 může být na obrazovce jakákoli jiná klávesa, např:

V případě, že nemáte čas stisknout klávesy pro vstup do nastavení, měli byste počítač vypnout a znovu spustit.

Pokud je to provedeno správně, zobrazí se okno. Nyní se podíváme, jak spustit nastavení na počítačích různých společností.

Jak vstoupit do systému BIOS v notebooku HP

Všechny modely notebooků HP se chovají adekvátně, tj.е. V notebooku HP není problém dostat se do systému BIOS, ale je tu jedna výjimka. HP Pavillion. Internet je zaplaven dotazy majitelů těchto modelů notebooků, kteří žádají o jedinou věc: pomoci zjistit, jak upřednostnit bootovací USB disk pro úspěšnou reinstalaci operačního systému. Na to přijdeme, ale nejprve klasický způsob vstupu do systému BIOS na noteboocích HP.

Metoda pro všechny notebooky HP

Při zapínání notebooku stiskněte klávesu ESC, dokud se uprostřed obrazovky nezobrazí logo HP. Měl by se zobrazit seznam aktivních kláves:

Chcete-li vstoupit do systému BIOS, stiskněte klávesu F10. Ihned po stisknutí tlačítka by se měla zobrazit nabídka s oddíly. Rozložení okna BIOSu závisí na konkrétním modelu notebooku a základní desce, takže se nemusíte bát, že by to u vašeho notebooku vypadalo jinak. V nabídce oddílů (viz „Nabídka oddílů“). níže uvedený snímek obrazovky) jsou k dispozici všechny potřebné funkce pro ovládání nastavení počítače.

otevřít, systém, bios, notebooku

Notebooky HP Pavilion G6. jak vytvořit aktivní bootovací disk USB

Stojí za zmínku, že potíže s přeinstalací operačního systému má ze všech notebooků HP pouze model HP Pavilion. Nejprve tedy musíte vstoupit do systému HP Pavilion BIOS obvyklým způsobem. po stisknutí klávesy ESC v zobrazeném seznamu funkcí stiskněte klávesu F10.

Přejděte na „konfiguraci systému“ a poté na „možnosti spuštění“ (vše je zobrazeno na obrázku).

Zde byste měli zakázat možnost Secure Boot. Protože je ve výchozím nastavení povolena, systém nevidí bootovací USB disk.

Nyní byste měli aktivovat možnost „Legacy support“, tj.е. Změňte nastavení z „Disabled“ na „Enabled“. Poté stiskněte klávesu F10 pro uložení nastavení a restartujte počítač. Po restartu opakovaně stiskněte klávesu ESC jako předtím. Zobrazí se okno se zprávou (viz také „Obnovení nastavení konfigurace“ na straně 31). níže uvedený snímek obrazovky), všimněte si čtyř číslic. Zadejte postupně tyto číslice a stiskněte klávesu Enter. Notebook se znovu spustí s uloženými předchozími nastaveními. Restartovaný počítač nebude vyžadovat opětovné zadání těchto čísel, pokud znovu nezměníte nastavení v systému BIOS.

Stačí znovu spustit notebook a po stisknutí klávesy ESC vybrat „F9 změnit nastavení spouštění“.

Poté se v seznamu dostupných zařízení, ze kterých lze spustit systém, zobrazí kromě pevného disku také externí spouštěcí zařízení: USB flash disk nebo CD/DVD ROM. Nyní můžete bezpečně vybrat požadované zařízení se spouštěcími soubory operačního systému a spustit instalaci.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS