Jak připojit dálkové ovládání ze set-top boxu k televizoru

Table of Contents

Zadání kódu, v závislosti na modelu televizoru

 • Stiskněte a podržte současně OK a TV po dobu 5 sekund. LED dioda na tlačítku TV dvakrát blikne červeně. dálkový ovladač vstoupil do programovacího režimu, pokud ne. zkuste to znovu.
 • Namiřte dálkový ovladač na set-top box a zadejte 4 číslice kódu, v závislosti na výrobci televizoru. Kombinace se nacházejí níže v tabulce a souboru PDF. V době vstupu by kanály neměly být přepínány. Pokud k tomu dojde. dálkový ovladač nepřejde do programovacího režimu, vraťte se do prvního bodu.
 • Pokud je zadáno správně, tlačítko TV dvakrát blikne červeně. V případě nesprávného zadání nebo nesprávného kódu bude LED dioda svítit po dobu 2 sekund bez blikání. Indikaci nelze vždy vysledovat. Chcete-li zkontrolovat, přidejte zvuk, pokud neexistuje žádný účinek. vraťte se na začátek pokynů nebo přejděte na druhou metodu.

Pokud máte nový oranžový dálkový ovladač, stiskněte místo televizoru tlačítko „DOLEVA“ vedle OK. LED na televizoru bude blikat zeleně místo červeně. Všechny ostatní akce odpovídají jiným modelům dálkových ovladačů.

připojit, dálkové, ovládání, set-top

Někdy musíte projít 5–10 kódů, než se dálkový ovladač připojí k televizoru.

Kódy výrobců
Lg 2182 1149 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1768 0714 1637 0606 1319 1721 1265 0009 0556 0715 1681 0001 0217 0163 0109 0698 0247 0361 2057 2731
Samsung 2051 0618 0812 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 2137 1630 0644 2094 1584 2097 1235 0009 0037 1678 0217 0370 0060 0766 0814 0072 0264 1037 0163
Sony 1505 1825 1651 1625 1751 0010 0011 1685 0036 0000 0810 2778
Toshiba 0035 0060 0154 0508 0156 0243 0036 0070 0102 1508 0217 0109 0718 0195 0191 0618 1916 1908 0009 0698 0037 1945
JVC 0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 0093 0650 2801
Philips 0556 0037 1506 1744 2015 1583 1495 1867 0605 1887 1455 1695 1454 0554 0343 0374 0009 0200 0361 1521
Panasonic 0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 0556 0163 0548 0001 1335 0108 2677
Supra 0374 0009
Thomson 0625 0560 0343 0287 0109 0471 0335 0205 0037 0556 1447 0349 1588
Ostrý 0093 1193 1659 1667 1393 2214 0036 0818 2402 0053 0200 0852 2810 1163 1935
Erisson 1682
Rolsen 1371 0819 0037 0556 2098 2037 2001
Shivaki 0037 2129 2270 0556 0443 0451 0374 0178
Haier 1615 2212 1560 2134 0876
Zlatá hvězda 0037 0009 0370 0217 0247 0556 0163 0361 0109 0606 0714 0715 0455
Telefunken 0625 0560 0074 0109 0343 0498 0262 0471 0287 0335 0073 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821 1585 1588 1163 1667
Sanyo 0208 1208 0292 0036 0011 0370 0339 0072 0217 0045 0009 0163 0037 0556 0486 0170 1649 1624 1037 1667 1149 1163 1585 2279
Tajemství 2241

Pokud váš model televizoru není uveden v tabulce a souboru, zkuste jiné metody.

Určitě neexistují žádní výrobci: DEXP, Fusion, DNS, BBK, Polar, Vekta, Helix, Doffler, Prestigio, Irbis, LUMUS, Hyundai, Sanyo.

Obnovení továrního nastavení

Pokud máte druhý televizor od jiného výrobce a chcete k němu připojit set-top box, je někdy nutné resetovat nastavení na dálkovém ovladači.

 • Stiskněte a podržte současně OK a TV po dobu 5 sekund, dokud LED na TV dvakrát nezabliká. Na oranžovém dálkovém ovladači. OK a zpět místo OK a TV.
 • Zadejte 977, pokud tlačítko NAPÁJENÍ 4x blikne červeně, dálkový ovladač je uvolněn. Lze jej naprogramovat pro jiný televizor.

Zkuste dálkový ovladač naladit na jiný televizor ihned, bez resetování. To se často nevyžaduje.

Opakování kódů z interního seznamu

 • Začátek je podobný manuálnímu ladění. stiskněte a podržte současně OK a TV po dobu 5 sekund. LED na televizoru by měla dvakrát bliknout červeně.
 • Namiřte dálkový ovladač na set-top box, zadejte 991 a stiskněte tlačítko CH na kanálu nahoru, dokud se televizor nevypne. Poté stiskněte OK pro uložení kódu, indikátor TV dvakrát blikne červeně, dálkové ovládání je nakonfigurováno.

Během programování by se stisknutím CH nemělo přepínat kanály. Není vždy možné navázat dálkové ovládání poprvé, zkuste to několikrát.

Stává se, že tlačítko CH musí být stisknuto déle než minutu a když vypnete televizor. úspěšné programování, stisknete ho setrvačností znovu. V tomto případě, když kliknete na OK, uložíte nesprávný kód a budete muset algoritmus opakovat.

„Kopírování“ příkazů dálkového ovladače televizoru

Hlavní myšlenkou a rozdílem od prvních dvou metod je, že se nespoléháte na výrobce televizoru, ale konfigurujete každé tlačítko zvlášť.

 • Budete potřebovat nový model dálkového ovládání z televizního přijímače.
 • Tlačítko na dálkovém ovladači televizoru, které chcete kopírovat, musí fungovat přes infračervený port.

Modely dálkových ovladačů se v zásadě liší barvou, samotný tvar je totožný.

 • Modrá je první z tohoto typu dálkového ovládání. U tohoto nastavení nebude fungovat.
 • Fialová je v tuto chvíli nejběžnější. Existují modely s logem Rostelecom a logem Wink. Oba jsou vhodné pro přizpůsobení.
 • Oranžová. přichází s předponou Wink. Vhodné pro přizpůsobení.

Aktualizovaný článek o Wink. Popsané možnosti platformy, metody interakce, služby a obsah. Doporučuji, abyste se seznámili)

Infračervené a Bluetooth. Většina dálkových ovladačů funguje přes infračervený port. pro provedení jakékoli akce musíte namířit dálkový ovladač na televizor. Existují modely, které fungují přes Bluetooth. V tomto případě můžete dálkový ovladač namířit jakýmkoli směrem a bude fungovat.

Druhá možnost je pohodlnější, ale pro přizpůsobení nebude fungovat.

Existují televizní modely s dálkovým ovládáním, některá tlačítka fungují přes infračervený port, jiná přes Bluetooth. Zaškrtněte tlačítka, která chcete kopírovat. Pokud provedou akci, pouze když namíříte dálkový ovladač na televizor, lze toto tlačítko přeprogramovat.

Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, pojďme začít s nastavením.

 • Současně stiskněte a podržte spínač CH a tlačítko zvýšení hlasitosti VOL po dobu 5 sekund. Středové tlačítko NAPÁJENÍ se rozsvítí červeně. Na oranžovém dálkovém ovladači je kombinace kláves v pořádku. šipka dolů, barva indikace. zelená.
 • Namiřte dálkový ovladač na TV set-top box a stiskněte tlačítko, které chcete kopírovat, například zapnutí / vypnutí televizoru. Tlačítko POWER bude blikat.
 • Na dálkovém ovladači Rostelecom stiskněte tlačítko TV nalevo od POWER. Při správné synchronizaci přestane POWER blikat a rozsvítí se červeně po dobu 10-20 sekund.
 • Po zhasnutí tlačítka zkontrolujte funkčnost. namiřte dálkový ovladač televizního set-top boxu na televizor a stiskněte tlačítko TV. Pokud se televizor vypne / zapne, bylo nastavení úspěšné.

Stejným způsobem musíte nakonfigurovat tlačítka pro zvýšení hlasitosti (VOL), snížení hlasitosti (VOL-), úplné ztlumení / ztlumení zvuku (MUTE. umístěné ve středu dálkového ovladače).

Pokud dálkový ovladač ze set-top boxu vykonával funkce televizoru a náhle se zastavil, zkuste jej nastavit jedním ze způsobů. Pokud to nefunguje, kontaktujte technickou podporu společnosti Rostelecom.

Pokyny pro nastavení dálkového ovládání Rostelecom, kódy z televizorů

Ahoj, dnes ti řeknu, jak nastavit dálkový ovladač od Rostelecom pro tv. Zpočátku funguje pouze s set-top boxem STB. přepíná kanály, provádí funkce z nabídky.

Aby mohl vstoupit do režimu ovládání televizoru. zvyšovat a snižovat hlasitost, zapínat a vypínat televizor, existují tři možnosti nastavení, včetně nové metody.

Článek také popsal algoritmus pro resetování nastavení a eliminaci konfliktu mezi dálkovými ovladači ze set-top boxu a televizorem.

Metody nastavení

Ke konfiguraci jsou nutná následující tlačítka:

Požadovaná tlačítka pro konfiguraci

Co dělat, když dálkové ovládání Beeline nefunguje?

Pokud dálkový ovladač Beeline nefunguje, tlačítko STB je zapnuté, budete možná muset resetovat dálkový ovladač: Univerzální dálkový ovladač Beeline. Pokud model nevidí předponu Beeline, nefunguje nebo existují jiné poruchy, musíte stisknout STB a okamžitě uvolnit tlačítko. Poté stiskněte Nastavení a podržte, dokud STB dvakrát nebliká.

Jak přeprogramovat dálkové ovládání televizoru?

Podržte tlačítko Napájení společně s tlačítkem zařízení, pro které dálkový ovladač programujete. Na výzvu uvolněte obě tlačítka. Když se indikátor LED na dálkovém ovladači rozsvítí (a nezhasne), uvolněte tlačítko zařízení a tlačítko napájení. Namiřte dálkový ovladač na zařízení, pro které dálkový ovladač programujete.

Jak připojit dálkový ovladač Wink k televizi?

1 Zapněte televizor a set-top box. 2 Stiskněte a podržte současně tlačítka OK a DOLEVA, dokud tlačítko TV dvakrát neblikne. 3 Namiřte dálkový ovladač na televizor a stiskněte tlačítko CH. Pokud je televizor vypnutý, uložte nastavení. stiskněte OK.

Jak restartovat dálkové ovládání Beeline?

Stiskněte současně tlačítka „0“ a „OK“ po dobu 6 sekund. Kontrolka třikrát zabliká, což znamená, že všechny dříve nakonfigurované příkazy programovatelných tlačítek dálkového ovladače byly vymazány.

Jak najít televizní kód univerzálního dálkového ovladače?

 • Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač;
 • Stiskněte současně dvě tlačítka: „TV“ a „OK“.
 • Pomalu stiskněte tlačítko „CH“ pro přepínání kanálů, dokud se televizor nevypne, to znamená, že kód byl spárován;
 • Chcete-li uložit nastavení, stiskněte tlačítko „TV“.

Jak připojit dálkový ovladač k televizoru?

univerzální dálkový ovladač nastavíte podržením tlačítka TV po dobu 5-10 sekund; pokud podsvícení tlačítek nebo obrazovky bliká a indikátor TV režimu se rozsvítí, zadejte TV kód; pokud jsou nastavení přijata, podsvícení blikne ještě třikrát; pokud nastavení selže, podsvícení jednou zabliká a rozsvítí se indikátor režimu TV.

Jak zjistit kód z vašeho televizoru?

Kód modelu TV můžete najít několika způsoby:

 • V nabídce TV. Otevřete nabídku TV, vyberte Podpora → Kontaktovat Samsung.
 • Na továrním štítku. Nálepka je umístěna na zadní straně televizoru.

Vstupte do režimu programování zařízení

Na obalu zařízení, v provozní příručce nebo v některých případech na samotném zařízení je nutné podrobně napsat, jak vstoupit do režimu nastavení zařízení. To se obvykle provádí stisknutím tlačítka nebo kombinací tlačítek, jako je SET a POWER.

Některé univerzální dálkové ovladače lze konfigurovat z počítače nebo smartphonu pomocí specializovaných aplikací. Jiné lze konfigurovat pomocí televizní obrazovky nebo dokonce samostatného malého displeje zabudovaného do dálkového ovladače.

ČÍST  Jak připojit dálkový ovladač set-top boxu k televizoru

Jak nastavit dálkové ovládání pro set-top box digitální televize

Přiřaďte ovládací tlačítko zařízení

Dále vyberte tlačítko, kterým dálkové ovládání přepne na ovládání vašeho zařízení, když jej stisknete. Například pokud vás zajímá, jak nastavit dálkový ovladač k televizoru, vyberte na dálkovém ovladači tlačítko TV a stiskněte jej. V závislosti na modelu dálkového ovládání bude pravděpodobně nutné podržet tlačítko déle, dokud se nerozsvítí indikátor.

Výcvik

Před nastavením univerzálního dálkového ovladače pro váš digitální dekodér postupujte podle standardních kroků.

Prvním krokem je výběr a zakoupení zařízení pro dálkové ovládání. Známé níže popsané modely jsou předkonfigurovány a vejdou se na většinu zařízení. Jak jsem zmínil výše, neexistuje způsob, jak připojit dálkové ovládání ze set-top boxu k televizoru nebo nastavit dálkové ovládání z televizoru na set-top box. potřebujete univerzální gadget.

Důležitým bodem před samotnou konfigurací je vložení funkčních nebo nabitých baterií do zařízení. To je důležité, protože nastavení může nějakou dobu trvat.

Jak přiřadit tlačítka na dálkovém ovladači z televizního set-top boxu?

Nyní můžete přejít na druhou položku stejné nabídky. „Konfigurace“. Klikněte na to

A jdeme do nastavení programu. Mnoho různých funkcí je bohužel k dispozici pouze v placené verzi. Ale i v bezplatné verzi můžete snadno přemapovat nebo přidat některé akce k hlavním tlačítkům dálkového ovládání Android TV.

Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko „Přidat tlačítka“, které vás přesměruje na seznam již přiřazených funkcí. Chcete-li přidat novou, vyberte znovu část nabídky se stejným názvem a poté stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, které chcete překonfigurovat.

Nyní na něj přesuňte podsvícení a stiskněte prostřední tlačítko OK na dálkovém ovládání. Tím se otevře programovací konfigurace pro daný klíč. Aktuálně jsou neaktivní, takže musíte nejprve odemknout jejich nové přiřazení v nabídce „Konfigurace“.

Nyní můžeme pro toto tlačítko nastavit tři hodnoty najednou:

 • krátkým stisknutím,
 • dvojnásobek
 • dluhy

Nyní zbývá jen vybrat funkci set-top boxu Android TV, který se spustí, když stisknete klávesu dvakrát. Je jich spousta.

Některé jsou opět odemčeny pouze za peníze, ale je k dispozici dostatek pro optimalizaci vašeho zážitku ze Smart TV Boxu. Například jsem přidělil vytvoření snímků obrazovky nebo toho, co vidíte jako ilustraci pro tento článek.

Určení kódu zařízení

Některá univerzální dálková ovládání jsou dodávána s listem, který zobrazuje populární zařízení a jejich kódy. Tato čísla jsou vyžadována pro rychlé a snadné nastavení. Pokud však vaše zařízení není v seznamu nebo pokud je jeho model v zásadě obtížné určit, pak existuje automatická konfigurace. V každém případě mít kód vše usnadňuje.

Kód pro televizor a set-top box najdete na internetu. V některých případech, ale to nemusí vždy fungovat, můžete použít YouTube. Pokud se váš televizor nebo set-top box může připojit k YouTube, musíte přejít do aplikace, vybrat „Připojit smartphone“ a „Připojit ručně“ a zapsat si číslo, které se zobrazí na obrazovce.

Pokyny pro nastavení univerzálního dálkového ovládání set-top boxu

Naladění televizoru a set-top boxu

Popíšu kroky pro nejoblíbenější značky. U ostatních zařízení bude postup obdobný. Všechny nuance jsou obvykle popsány v jejich průvodcích.

Nejprve zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač. Postupujte podle následujících pokynů. Kroky pro připojení univerzálního dálkového ovladače k ​​digitálnímu set-top boxu jsou stejné jako pro připojení k televizoru a lze je snadno provést při zapnutí televizoru.

Jak nastavit dálkové ovládání Beeline na televizi?

Jak nastavit dálkové ovládání Beeline na televizoru

 • zapnout televizi;
 • stiskněte Setup, dokud indikátor dvakrát neblikne;
 • pomocí ovládacího panelu vyberte zařízení, které chcete konfigurovat (v našem případě musíte aktivovat televizi);
 • přesuňte dálkové ovládání do televize;
 • podržte tlačítko OK a po vypnutí zařízení jej uvolněte.

Jak nastavit univerzální dálkové ovládání televizoru bez kódu?

 • Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač;
 • Stiskněte současně dvě tlačítka: „TV“ a „OK“.
 • Pomalu stiskněte tlačítko „CH“ pro přepínání kanálů, dokud se televizor nevypne, to znamená, že kód byl spárován;
 • Chcete-li uložit nastavení, stiskněte tlačítko „TV“.

Jak připojit dálkový ovladač k televizoru?

univerzální dálkový ovladač nastavíte podržením tlačítka TV po dobu 5-10 sekund; pokud podsvícení tlačítek nebo obrazovky bliká a indikátor TV režimu se rozsvítí, zadejte TV kód; pokud jsou nastavení přijata, podsvícení blikne ještě třikrát; pokud nastavení selže, podsvícení jednou zabliká a rozsvítí se indikátor režimu TV.

Jak nastavit dálkové ovládání Selecline?

Nastavení zahrnuje několik metod: Stiskněte a podržte tlačítko SET (TV), dokud nebude aktivní červená LED, poté jednou zapněte POWER, poté zadejte TV kód a indikátor by měl zhasnout. Pokud indikátor nezhasne, musíte po zadání kódu stisknout tlačítko MULT.

Jak nastavit čínské univerzální TV dálkové ovládání?

 • zapněte televizor, namiřte na něj dálkový ovladač;
 • podržte tlačítko pro typ zařízení;
 • po rozsvícení indikátoru. uvolněte jej;
 • stiskněte vypínač na UP, tím se spustí automatické vyhledávání kódu;
 • jakmile se televizor vypne, musíte rychle stisknout „OK“, tím se kód uloží do paměti.

Co dělat, když dálkové ovládání Beeline nefunguje?

Pokud dálkový ovladač Beeline nefunguje, tlačítko STB je zapnuté, budete možná muset resetovat dálkový ovladač: Univerzální dálkový ovladač Beeline. Pokud model nevidí předponu Beeline, nefunguje nebo existují jiné poruchy, musíte stisknout STB a okamžitě uvolnit tlačítko. Poté stiskněte Nastavení a podržte, dokud STB dvakrát nebliká.

Jak nastavit univerzální dálkový ovladač pro televizor LG

Univerzální dálkový ovladač je zařízení, pomocí kterého můžete dálkově ovládat několik zařízení najednou, například televizor, audiosystém, set-top box atd. To je velmi výhodné, protože jeden dálkový ovladač nahrazuje několik, šetří čas a eliminuje zablokování zbytečného vybavení.

Univerzální ovladače jsou vyráběny mnoha výrobci a všichni se liší nejen cenou, ale také množinou funkcí a typů zařízení, která k nim lze připojit. Před nákupem si proto pečlivě přečtěte datový list.

Nastavení univerzálního dálkového ovladače: kroky a pokyny

 • Než začnete nastavovat univerzální dálkový ovladač pro televizor LG, zapněte televizor (originálním dálkovým ovladačem ze zařízení nebo pomocí tlačítka Napájení na pouzdře).
 • Namiřte dálkový ovladač na televizor a stiskněte tlačítko TV (TV). Držte to několik minut. Indikátor na přední straně zařízení by se měl rozsvítit.
 • Stiskněte kombinaci programovacích tlačítek na dálkovém ovladači (liší se v závislosti na výrobci, proto si pečlivě prostudujte pokyny. Může to být kombinace napájení a nastavení, nastavení a C atd.
 • Na televizní obrazovce se objeví pole pro zadání kódu. U různých modelů televizorů LG to může být 025, 164, 161. Zadejte kód pomocí dálkového ovladače.
 • Počkejte na dokončení inicializace. Proces obvykle trvá několik sekund, poté indikátor na dálkovém ovladači zhasne.

Univerzální ovladače LG se na trhu osvědčily. Jsou kompatibilní s jakýmkoli zařízením od tohoto výrobce.

Je důležité si uvědomit, že u mnoha univerzálních dálkových ovladačů se všechna nastavení resetují po současném vyjmutí baterií. Proto je třeba je striktně měnit jeden po druhém, jinak bude nutné provést úpravu pokaždé od nuly.

Téměř všechny moderní televizory LG běžící na operačním systému webOS lze připojit k univerzálnímu dálkovému ovládání Magic, které funguje stejně jako počítačová myš. S jeho pomocí je vhodné vybrat požadované funkce přímo na televizní obrazovce pohybem kurzoru nad nimi.

Dálkové ovládání Magic lze zahrnout nebo zakoupit samostatně, v závislosti na modelu televizoru. V některých případech možná budete potřebovat další připojení adaptéru Wi-Fi / Bluetooth.

Podrobné pokyny pro připojení dálkového ovládání Magic

 • Zapněte televizor pomocí „nativního“ dálkového ovladače nebo tlačítka na pouzdře.
 • Přibližně 15–20 sekund po zapnutí televizoru namiřte na něj dálkový ovladač Magic a stiskněte tlačítko OK (kolečko).
 • Dálkový ovladač se aktivuje, poté se na televizní obrazovce zobrazí odpovídající nápis.

Můžete také upravit různá nastavení Magic Remote, například rychlost, jakou se kurzor pohybuje po obrazovce, a velikost kurzoru. K tomu je třeba udělat toto:

 • Stiskněte tlačítko Domů (ikona Domů) na dálkovém ovladači.
 • V pravém horním rohu vyberte možnost „Nastavení“ (ikona „Gear“).
 • Klikněte na tlačítko se třemi svislými tečkami v pravém rohu obrazovky.
 • V nabídce, která se otevře, můžete změnit rychlost, jakou se bude kurzor pohybovat po televizní obrazovce, a také její vzhled: velikost a tvar.

Pokud nepoužíváte kurzor, stane se po určité době neaktivní a jeho obraz zmizí z televizní obrazovky. Chcete-li jej vrátit, jednoduše zatřeste dálkovým ovládáním ze strany na stranu.

Dálkové ovládání Magic lze také použít jako běžné dálkové ovládání. Chcete-li to provést, stiskněte kterékoli z tlačítek: „nahoru“, „dolů“, „doprava“ nebo „doleva“.

Dosah použití dálkového ovládání Magic je 10 metrů, pokud jej používáte na větší vzdálenost, mohou nastat problémy s přenosem signálu.

Jak nastavit univerzální dálkový ovladač na smartphonu

Smartphone se může stát univerzálním dálkovým ovládáním. K tomu musí mít funkci Smart. Chcete-li to provést, musíte si stáhnout aplikaci. Například,

Jak nastavit univerzální dálkový ovladač TV?

univerzální dálkový ovladač nastavíte podržením tlačítka TV po dobu 5-10 sekund; pokud podsvícení tlačítek nebo obrazovky bliká a indikátor TV režimu se rozsvítí, zadejte TV kód; pokud jsou nastavení přijata, podsvícení blikne ještě třikrát; pokud nastavení selže, podsvícení jednou zabliká a rozsvítí se indikátor režimu TV.

Jak zapnout televizor pomocí set-top boxu?

Jak připojit digitální televizi pomocí digitálního set-top boxu

 • Odpojte napájení televizoru.
 • Připojte kabel antény ke vstupu antény digitálního set-top boxu.
 • Připojte napájení a zapněte televizor.
 • V nabídce vyberte požadovaný vstupní zdroj: HDMI, AV, SCART atd.
 • Krok 5.

Jak nastavit dálkové ovládání eltex na televizoru?

Pro konfiguraci univerzálního dálkového ovládání Eltex musíte:

 • Na univerzálním dálkovém ovladači podržte tlačítko SET po dobu 4-5 sekund, dokud se indikátor nezjistí jasně červeně;
 • Přineste univerzální dálkové ovládání a dálkové ovládání ze zařízení k sobě pomocí infračervených senzorů;

Jak trénovat dálkový ovladač?

Chcete-li programovat tlačítka, postupujte takto:

 • Stiskněte současně levé tlačítko „ON / OFF“ a „A / V“ a držte je po dobu 2–3 sekund, dokud se zelená LED nerozsvítí jasně. to znamená, že dálkový ovladač je připraven se učit.
 • Stiskněte tlačítko, které chcete naučit, zelená LED začne blikat.

Jak připojit konzolu k televizoru?

Připojení pomocí automatického vyhledávání kódů:

Namiřte dálkový ovladač na konzolu. 2. Stiskněte současně OK a TV a podržte je dvě sekundy, dokud LED na tlačítku TV dvakrát nezačne blikat.

Jak nastavit čínské univerzální TV dálkové ovládání?

Nastavení zahrnuje několik metod: Stiskněte a podržte tlačítko SET (TV), dokud nebude aktivní červená LED, poté jednou zapněte POWER, poté zadejte TV kód a indikátor by měl zhasnout. Pokud indikátor nezhasne, musíte po zadání kódu stisknout tlačítko MULT.

Jak volat ID TV?

Centrum podpory spotřebitelů (CPC), telefonní číslo „160“ (ve všech regionech Kazašské republiky).

Jak připojit kabelovou televizi bez set-top boxu?

Jediným způsobem, jak sledovat pozemní digitální televizi bez set-top boxu, je zakoupit televizi s podporou formátu DVB-T2. Televizory CRT nemají tento tuner ve výchozím nastavení. Pokud jde o plazmové a LCD televizory, první modely s takovými digitálními tunery se objevily na ruském trhu v roce 2013.

Jak připojit digitální televizi prostřednictvím set-top boxu Rostelecom?

 • Vezměte set-top box, připojte k němu napájecí zdroj, ale nezapojujte jej do zásuvky.
 • Zadejte nastavení routeru, najděte sekci IPTV, spusťte IGMP Proxy, vyberte režim „Bridge“ a definujte číslo LAN portu.
 • Připojte internetový kabel jedním koncem k routeru a druhým k set-top boxu.

Jak připojit dálkový ovladač k televizoru Samsung?

Instalujeme baterie do vašeho dálkového ovládání. Zapneme tv. Dále na zadní straně dálkového ovladače najděte tlačítko „Párování“. musíte jej stisknout a neuvolňovat, dokud na obrazovce televizoru neuvidíte ikonu bluetooth, což znamená, že zařízení jsou připojena k televizoru.

Jak připojit televizor k Rostelecomu?

 • Vypni televizi.
 • Připojte k němu set-top box pomocí kabelu HDMI (pokud váš televizor nemá konektor HDMI, použijte kabel AV).
 • Pomocí kabelu Ethernet připojte set-top box k routeru a poté jej zapojte do zásuvky pomocí napájecího adaptéru.

Co dělat, když předpona Rostelecom nereaguje na dálkové ovládání?

Dálkové ovládání od společnosti Rostelecom nefunguje. co dělat?

 • První věcí, která je zapotřebí, je současné stisknutí tlačítek „TV“ a „OK“.
 • Nalezený kód (vždy jsou to 4 číslice) se zadává pomocí číselných tlačítek na televizoru.
 • Nyní zkuste použít dálkový ovladač.
 • Pokud dálkový ovladač nereaguje, je zadaný kód nesprávný.
ČÍST  Jak připojit notebook na televizní video

Jak nastavit dálkový ovladač LG?

Zapněte Smart TV. Počkejte 10 sekund, než se Smart TV zapne. Namiřte dálkový ovladač Magic na televizní obrazovku a stiskněte tlačítko Kolečko (OK). Po registraci dálkového ovladače Magic se na televizní obrazovce zobrazí zpráva.

Jak přiřadit tlačítka na dálkovém ovladači z televizního set-top boxu?

Nyní můžete přejít na druhou položku ve stejné nabídce. „Konfigurace“. Klikněte na to

A dostaneme se do nastavení programu. Mnoho různých funkcí je bohužel k dispozici pouze v placené verzi. Ale i v tom volném můžete bezpečně znovu přiřadit nebo přidat jakékoli akce k hlavním tlačítkům ovládání set-top boxu Android TV.

Chcete-li to provést, klikněte na „Přidat tlačítka“ a přejděte do seznamu již přiřazených funkcí. Chcete-li přidat nový, vyberte znovu část nabídky se stejným názvem a poté podržte klávesu na dálkovém ovladači, kterou chceme překonfigurovat.

Poté se zobrazí na stejné stránce.

Nyní na něj přesuňte výběr a klikněte na centrální tlačítko „OK“ na dálkovém ovládání. Otevře se programovací konfigurace pro tuto klávesu. Momentálně nejsou aktivní, proto je nejprve nutné odemknout jejich nové přiřazení v nabídce „Nastavení“

Nyní máme možnost nastavit tři hodnoty pro toto tlačítko najednou:

 • krátké stisknutí,
 • dvojnásobek
 • a dlouhé

Nyní zbývá vybrat funkci televizního set-top boxu v systému Android, která se aktivuje poklepáním na klávesu. Je jich docela dost

Některé jsou opět odemčeny pouze za peníze, ale ty, které existují, jsou dost pro optimalizaci práce se Smart TV Box. Například jsem přidělil vytvoření screenshotů, které vidíte ve formě ilustrací k tomuto článku.

Jak přizpůsobit dálková tlačítka Android TV pomocí aplikace?

Jaké je tajemství přizpůsobení dálkového ovládání Android Smart TV Box? Ve skutečnosti je vše jednoduché.

Ve výchozím nastavení je každému tlačítku na dálkovém ovládání z televizního set-top boxu přiřazena jedna akce. Ale všichni víme, že existují i ​​gesta, jako je dlouhé stisknutí nebo dvojité klepnutí. A nejběžnější pažba vzdálená od populárního Xiaomi Mi Box je dokáže vnímat. stačí je naprogramovat.

Chcete-li to provést, musíte si stáhnout a nainstalovat aplikaci s názvem „Button Mapper“. Je zdarma a volně k dispozici v obchodě Google Play.

Po instalaci se jej nepokoušejte spustit hned, protože nejdříve mu musíte udělit oprávnění k ovládání systému Android TV. Chcete-li to provést, spusťte nabídku nastavení předpony

Zde posouváme seznam úplně dolů a přejdeme na „Mapovač tlačítek“

Tuto aplikaci zapneme přesunutím virtuálního posuvníku do aktivního stavu

Jak odebrat nastavení tlačítka na dálkovém ovladači televizoru z aplikace Android Smart Box?

Aby bylo možné zcela odebrat nové přiřazení tlačítka na dálkovém ovladači a obnovit jeho tovární parametry, stačí zvýraznit kurzorem a stisknout „OK“ na ikoně koše v seznamu funkcí

Nastavení dálkového ovladače MTS pro ovládání televizoru pomocí kódů od výrobce

Pro pohodlí diváků digitálních, satelitních televizních kanálů jsou poskytovatelé připraveni nabídnout různé způsoby integrace několika zařízení do společného řídicího systému. MTS je jedním z nich. Společnost vybavuje set-top box univerzálním dálkovým ovládáním určeným k ovládání televizního zařízení, audio nebo DVD přehrávače.

V pokynech, které jsou součástí předpony, je napsán postup, který je k dispozici.

Uživatel tak může rychle zahájit aktivaci režimů. K dispozici jsou také informace o tom, jak odemknout dálkové ovládání MTS, správně nakonfigurovat zařízení, používat další funkce.

Základní funkce dálkového ovládání

Na standardním dálkovém ovládání televizoru je několik bloků. Jejich umístění je jiné: vše závisí na konkrétním modelu. Hlavní funkce:

 • Nahoře je ikona ztlumení / ztlumení, tlačítka pro zvýšení / snížení hlasitosti.
 • Další jsou tlačítka pro přepínání kanálů.
 • Další blok v horní části je navržen pro přepnutí do jednoho z režimů, díky tomu můžete ovládat další sousední zařízení. Každý z nich je podepsán. Například označení „DVD“ je režim přehrávání video přehrávače, „AUDIO“ je hudební centrum. „STB“. návrat na seznam kódování univerzálního dálkového ovladače.

Dálkový ovladač MTS TV můžete nakonfigurovat automaticky nebo ručně.

Odblokování

Pokud je dálkový ovladač uzamčen, může i nadále provádět jednotlivé příkazy. Jak odstraním zámek? Nejprve musíte najít důvody neúspěchu v jeho práci. Zařízení může přestat reagovat kvůli vybitým bateriím a spustí jeden z režimů. Nejprve musíte nainstalovat nové baterie. Pokud se nic nezměnilo, můžete přejít k nastavení dálkového ovládání MTS.

To se provádí v několika jednoduchých krocích. Chcete-li odstranit zámek z dálkového ovládání MTS, budete muset provést následující:

 • stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači z konzoly s označením „MTS“ na několik sekund;
 • sada 0001;
 • kontrola činnosti zařízení;
 • pokud nereaguje na stisknutí, musíte zadat 0002, 0003, 0004 nebo 0005.

Základní a speciální klávesy

U univerzálních dálkových ovladačů je k dispozici standardní sada klíčů, které jsou kombinovány do společných bloků a provádějí samostatné funkce. K dispozici jsou také tlačítka, která vám umožňují vybrat speciální režim.

Pro uživatele jsou nejpraktičtější následující:

 • klávesnice s čísly pro zadávání hesel, čísla kanálů v pořadí;
 • návrat na konkrétní kanál;
 • kurzor, přetočit zpět;
 • navigace (přechody do profilu, zobrazení nabídky, vyhledávací lišta na obrazovce, vstup do filmové knihovny, seznam nejčastěji navštěvovaných kanálů);
 • úprava sledování, přetáčení a pozastavení ve filmech;
 • nastavení zařízení, včetně vyhledávání a sestavování seznamu televizních kanálů;
 • vyvolejte nabídku nastavení stisknutím jedné klávesy;
 • úpravy dříve sestaveného seznamu televizních kanálů;
 • vytvoření seznamu vybraných televizních kanálů;
 • schopnost přejít na programy stisknutím tlačítek od 0 do 9;
 • návrat stisknutím klávesy se zaoblenou šipkou;
 • nastavení pauzy, opakování (sledování videa až do hodiny);
 • vytvoření systému pro informování o spuštění televizního programu, informací z jiných online služeb (například Yandex Traffic, MTS-počasí atd. (seznam závisí na nainstalovaném softwaru);
 • zasílání aplikací z webu Omlet.ru (oblíbené filmy, programy, videozáznamy);
 • blokování jednotlivých televizních kanálů v rámci možnosti „rodičovská kontrola“.

Přizpůsobení pomocí vložení kódu

Jak nastavit dálkové ovládání MTS na televizoru? Stačí dodržet níže popsaný postup. Ti, kteří mají techniku ​​na výrobu běžných značek, mohou zadat jeden ze speciálních kódů, které jsou uvedeny v pokynech dodávaných s předponou.

 • Zapněte televizor, podržte stisknuté tlačítko TV, dokud se neaktivuje LED.
 • Zadejte hodnotu, která odpovídá jménu výrobce zařízení (uvedeno na stránkách příručky). Data se zadávají za 10 sekund, proto je vhodné si vše připravit předem.
 • Pokud bylo vše zadáno správně, kontrolka LED po několika sekundách zhasne.

Pokud dálkový ovladač MTS nefunguje, je kód vytočen nesprávně.

Můžete zkusit psát znovu nebo nastavit automaticky. Jak odemknout konzolu z konzoly?

Chcete-li to provést, musíte provést následující akce:

 • zapnutí televizoru;
 • podržení klávesy s označením TV, dokud nezačne LED blikat;
 • následuje uvolnění tlačítka, nasměrování dálkového ovladače směrem k televizoru a čekání na automatický výběr.

V takovém případě se na monitoru zobrazí speciální okno. Když dojde ke shodě, program ji automaticky zobrazí. Poté byste měli otevřít nabídku a přejít k uložení nastavení.

Tato metoda bude fungovat při použití zařízení od jiných společností. Takto například můžete vybrat kód pro televizor „Samsung“ pro další provoz.

Tento výrobce používá téměř stejné hodnoty pro pohodlí obsluhy různých zařízení (DVD přehrávače atd.). Jak zjistím kód? Pro nastavení zařízení jsou vhodná data zadaná v tabulce příručky, která je dodávána v této sadě set-top boxů MTS.

V tabulce jsou uvedeny kódy dálkových ovladačů, které jsou vhodné pro televizory různých značek.

Samsung 1064 1151 1041 10081035 100411551112 1031 1079 1000 1002 1013 1165116611671168116911701171 117211731174 117511761177 11781179
Lg 1091 1161 100811201002108210001031 10531037100610491054 112811231153118611871188118911901191 1192119311941195 119611971198
Toshiba 1096 1028 1001 10531006 1009 1041 1141 1000 1049 10021102 1045 1071 1211 121212131214121512161217
Sony 1094113411161199 1200 1201
Philips 1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
Panasonic 104511131115 1012 1084 1002 1031 1030 1p05 1180 1181 11821183 1184 1185
BBK 10971114

Pomocí dálkového ovladače

Dálkové ovladače MTS pro televizory jsou snadno použitelné, zvládne je každý nezkušený uživatel. Nejprve musíte nainstalovat dvě baterie, vyberte typ ovládání (jeden z uvedených režimů). Provoz zařízení můžete regulovat podle pokynů pomocí sady kódových čísel od výrobce (uvedených ve zvláštní příručce).

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách ruské společnosti.

Dálkový ovladač MTS se aktivuje stisknutím tlačítka TV. Poté stačí k ovládání použít ostatní komponenty.

Nastavení dálkového ovládání

Předpona MTS je standardně dodávána s univerzálním dálkovým ovládáním, což zpočátku implikuje možnost jeho provozu s několika sousedními zařízeními. Je nutné nakonfigurovat dálkový ovladač MTS tak, aby jej bylo možné použít k ovládání nejen přijímače, ale také televizoru. Jedno dálkové ovládání je mnohem snazší udržet na dohled a v praxi je mnohem pohodlnější ovládat zařízení z jedné jednotky.

Existuje několik způsobů, jak nastavit dálkový ovladač ze set-top boxu, aby se s ním pároval a výběr metody programování závisí nejen na přání uživatele, ale také na modelu televizoru, který má k dispozici. Pokud máte televizor známého výrobce, můžete dálkový ovladač naprogramovat pomocí kódu výrobce televizoru v souladu s následujícími předpisy:

 • Podrobně si prostudujte pokyny k dálkovému ovládání a věnujte maximální pozornost kódové knize, kde jsou předepsány digitální kombinace pro spárování s televizorem určitého výrobce, poté, co najdete odpovídající kód pro váš televizor v seznamu.
 • Zapněte televizor a podržte stisknuté tlačítko TV na univerzálním dálkovém ovladači, dokud se neaktivuje LED v horním segmentu dálkového ovladače.
 • Zadejte příslušný kód dříve nalezený v referenci. Je nutné zadat požadovanou kombinaci za deset sekund, takže kód musí být připraven předem.
 • Pokud je vše provedeno správně, pak LED po několika sekundách zhasne a dálkový ovladač MTS můžete použít jako dálkový ovladač televizoru.

Pokud indikátor začne blikat po zadání kódu, budete muset postup opakovat nebo se pokusit „svázat“ dálkový ovladač s televizorem jiným způsobem, protože blikání LED indikuje, že systém kód nepřijal.

Situace nejsou neobvyklé, když uživatel nemůže najít značku své televize v kódové knize, kvůli její ne příliš vysoké popularitě podle značky. V takové situaci můžete zkusit připojit dálkový ovladač k televizoru v automatickém režimu provedením následujících manipulací postupně:

 • Stejně jako v předchozím případě zapněte televizor.
 • Podržte tlačítko TV, dokud nezačne LED pravidelně blikat, což se stane přibližně po páté vteřině od stisknutí klávesy.
 • Uvolněte tlačítko, namiřte dálkový ovladač na televizor a počkejte, až zařízení automaticky vybere příslušný synchronizační kód. V tomto okamžiku se na televizní obrazovce zobrazí okno pro výběr signálu.
 • Pokud se kódy shodují, výsledek se zobrazí na obrazovce. Poté budete muset nastavení uložit stisknutím tlačítka „Nabídka“.

Tím je dokončeno automatické nastavení dálkového ovládání MTS pro ovládání TV, zařízení jsou spárována a připravena k synchronnímu provozu. Zbývá pouze vyhodnotit výsledek provedené práce kontrolou reakce televizoru na stisknutí kláves a v budoucnu použít dálkový ovladač ze set-top boxu MTS jako univerzální dálkový ovladač.

Pokud televizor reaguje na všechny klávesy, postup párování byl úspěšný, ale někdy se stane, že některé příkazy z dálkového ovladače televizor nevnímá kvůli neúplné shodě kódových signálů. V takové situaci se jako alternativa doporučuje použít nejjednodušší, ale efektivní způsob nastavení párování funkčnosti zařízení v manuálním režimu. Chcete-li to provést, budete muset znovu držet stisknuté tlačítko TV, dokud nezačne blikat indikátor na pouzdře dálkového ovladače, a zvolit párovací kód pomocí tlačítka odpovědného za zvýšení zvuku, s frekvencí stisknutí ne delší než jedna sekunda. Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí pozitivní výsledek párování, bude uživatel muset zkontrolovat funkčnost „problémových“ tlačítek a poté v závislosti na efektu uložit nastavení nebo pokračovat v procesu výběru. Nastavení můžete uložit dalším stisknutím tlačítka TV. Tato metoda vám často umožňuje nastavit synchronní interakci zařízení bez ohledu na popularitu značky TV, ale proces bude trvat mnohem déle než v prvních dvou případech.

Pokud v procesu provádění práce v jakékoli fázi uživatel udělal chybu a každý z následujících pokusů o spárování zařízení vede ke zhoršení výsledku, banální reset nastavení dálkového ovládání na tovární parametry pomůže napravit situace. Postup se provádí současným podržením tlačítek 0 a TV na dálkovém ovladači. Po resetování nastavení bude postup muset začít od samého začátku.

Instalace a konfigurace přijímače MTC

Než začnete nastavovat dálkový ovladač pro několik zařízení, s možností jeho použití nejen s přijímačem, ale také s televizorem, je důležité správně připojit set-top box MTC, který vám umožní používat funkčnost satelitní televize. Proces integrace zařízení není obtížný, prvky jsou spojeny pomocí speciálních kabelů dodávaných se zařízením, ale před provedením tohoto postupu si musíte pečlivě přečíst pokyny výrobce, abyste předešli možným chybám.

ČÍST  Jak připojit kabel k televizi

Zpočátku musíte připojit kabely k příslušným konektorům z televizoru k set-top boxu, což se provádí, když je televizor vypnutý. Dále musíte zapnout zařízení a zkontrolovat výsledek. Pomocí dálkového ovladače z televizoru kliknutím na tlačítko Zdroj se vybere spínací vstup a zkontroluje se činnost set-top boxu. Pokud jsou všechny manipulace provedeny správně, na televizní obrazovce se zobrazí okno načítání přijímače.

Dále musíte postupovat podle kroků podrobně popsaných v návodu k použití set-top boxu, zaměřeného na nastavení počátečního nastavení zařízení. Pro tento účel je lepší použít dálkový ovladač (RC). Proces spočívá ve výběru preferovaných parametrů pro ovládání zařízení, jmenovitě jazyk systému, formát obrazu, a poté vyhledávání televizních kanálů.

Dále se doporučuje provést postup aktualizace firmwaru STB, který se provádí následujícím způsobem:

 • V systémové nabídce vyberte část „Nastavení“, kde budete muset přejít na položku „Aktualizovat“.
 • Systém si vyžádá čtyřmístný kód. Ve výchozím nastavení se skládá ze čtyř nul.
 • Po zadání kódu, s jeho následným potvrzením tlačítkem „OK“, systém zahájí proces aktualizace a restartuje zařízení, aby se nová data projevila.
 • Karta poskytovatele se vloží do STB a zkontroluje se identifikace dopravce.
 • Dalším krokem je kontrola stavu karty. Pokud jsou manipulace prováděny správně, musí stav odpovídat kódu DO4-4 a můžete si ho prohlédnout v položce nabídky „Nastavení“ v části „Systém podmíněného přístupu“, následovaný otevřením „Stav karty Smart-Card“ „karta.

Pokud šifra odpovídá operačnímu kódu, lze proces instalace považovat za dokončený, zařízení je připraveno k použití. Na obrazovce se zobrazí vysílání kanálu, který je prvním v seznamu programů dostupných k prohlížení.

Jelikož se „pokročilí“ uživatelé moderních technologií snaží neustále zjednodušovat svůj život při ovládání zařízení, která mají k dispozici, uvažujeme o tom, jak připojit dálkový ovladač dodávaný se set-top boxem k televizoru, aby bylo možné ovládat jednotky s jedním dálkovým ovládáním.

Správné nastavení televizního zařízení MTS

Populární poskytovatelé mobilních služeb pravidelně rozšiřují rozsah svých služeb a nabízejí uživateli další škálu možností, jako je připojení k internetu a TV. Společnost MTC také nezůstala stranou a nabízí svým předplatitelům nejen mobilní komunikaci, ale také satelitní televizi a internet a široká oblast pokrytí umožňuje poskytovat vysoce kvalitní služby v této kategorii po celé Ruské federaci, proti čemuž služby poskytovatele jsou mezi uživateli velmi žádané.

Když jsou připojeni noví předplatitelé, společnost nabízí uživatelům sadu zařízení pro příjem vysoce kvalitního televizního vysílání, která zahrnuje set-top box a dálkové ovládání se schopností ovládat několik zařízení současně. V tomto článku vám povíme, jak samostatně zvládnout připojení k televizi od MTS, s přehledem správného nastavení dálkového ovladače.

Shrnutí

MTS je relativně mladý „hráč“ na trhu služeb satelitní televize, ale profesionalita jejích zaměstnanců, kvalita televizního vysílání a cenová politika poskytovatele umožnily organizaci zaujmout jednu z vedoucích pozic, pokud jde o počet předplatitelů.

Pokud si předplatitelé zřídka stěžují na kvalitu služeb, nejsou otázky týkající se nastavení televize a synchronizace zařízení ojedinělé. Před zapojením do přímého připojení se doporučuje podrobně si prostudovat provozní příručku zařízení a doporučení uvedená v článku pomohou vyhnout se běžným chybám v procesu nastavení televizního vysílání z MTS. Jako nouzové řešení vždy zavoláme servisní středisko poskytovatele, abychom získali profesionální radu.

Rozdíl mezi jednoduchým a univerzálním dálkovým ovládáním

Rozdíl mezi jednoduchým a univerzálním dálkovým ovladačem spočívá ve schopnosti jej flexibilně konfigurovat pro ovládání jakéhokoli zařízení.

Dálkový ovladač pracuje takto: když uživatel stiskne tlačítko, odešle dálkový ovladač signál do televizoru pomocí LED. Ten si to přečte a provede příslušnou akci.

Každému týmu je přiřazen individuální třímístný kód. Různé modely a výrobci televizorů, DVD přehrávačů, televizorů set-top boxů, audio přehrávačů, klimatizací a jiných domácích spotřebičů mají různé kódy. Proto standardní dálkové ovládání televizoru obsažené v sadě nejčastěji není vhodné pro ovládání zařízení jiného modelu nebo kategorie.

Univerzální dálkový ovladač s infračerveným portem umožňuje ručně programovat kódy pro každou akci, díky čemuž lze zařízení nakonfigurovat tak, aby fungovalo s různými zařízeními. Existují také dálkové ovladače, které se připojují přes Bluetooth.

Není nutné je ručně spárovat s každým jednotlivým zařízením, lze je však ovládat pouze zařízeními, která tuto technologii podporují.

Jak najít televizní kód

Před nastavením univerzálního dálkového ovladače k ​​televizoru je třeba zjistit kód televizoru. Skládá se ze 3 nebo 4 číslic. Můžete jej sledovat v dokumentaci k televizoru nebo na webu výrobce. Přítomnost kódu zjednoduší automatické nastavení, ale pokud jej nemůžete najít, nedělejte si starosti, protože existuje způsob, jak spárovat dálkové ovládání a televizor bez jeho použití.

Co je univerzální dálkový ovladač

Univerzální dálkový ovladač je zařízení určené k ovládání několika domácích spotřebičů současně, jako je televize, DVD přehrávač, klimatizace atd.

Tato zařízení jsou vyvíjena pomocí různých technologií a prodávají se za různé ceny. Levné jsou určeny pro určité typy zařízení nebo jsou „vázány“ na výrobce. Například existují dálkové ovladače pro televizory Sony nebo Samsung, které vám umožňují ovládat všechna zařízení této značky. Dražší modely mohou majitelé přizpůsobit a použít je s vybavením od různých výrobců.

Jak nastavit univerzální dálkové ovládání

Chcete-li zařízení používat, musí být zapnuto a synchronizováno se zařízením.

Jak připojit nový dálkový ovladač k televizoru:

 • Zapněte televizor, se kterým se spárujete.
 • Stiskněte tlačítko TV na dálkovém ovladači a podržte jej, dokud nezačne blikat indikátor na dálkovém ovladači.

Další nastavení se provádí automaticky nebo ručně. Algoritmus se také bude lišit, pokud bude TV kód neznámý.

Ruční nastavení

Chcete-li zařízení nakonfigurovat ručně, potřebujete znát kódy pro ovládací funkce vašeho televizoru. Můžete je vidět v dokumentaci k televizoru nebo na webu výrobce. Algoritmus ladění je následující:

 • Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a bez jeho uvolnění vytočte TV kód na digitálním panelu.
 • Když se indikátor rozsvítí a bliká, sejměte prst z vypínače.
 • Kliknutím na všechna tlačítka postupně zkontrolujte hlavní funkce.
 • Pokud po provedení manipulace nebyly aktivovány všechny klávesy, je nutné je nakonfigurovat samostatně podržením požadovaného tlačítka a zadáním kódu odpovídajícího funkci.

Automatické ladění

Chcete-li dálkové ovládání připojit k televizoru automaticky, postupujte takto:

 • Po zapnutí televizoru podržte stisknuté tlačítko NAPÁJENÍ na dálkovém ovladači, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví funkce nastavení hlasitosti.
 • Znovu stiskněte POWER.
 • Zkontrolujte, zda zařízení funguje správně. Chcete-li to provést, vytočte kód „9999“ a podržte klávesu „9“ po dobu 5–6 sekund. Televizor by se měl vypnout.

U univerzálních dálkových ovladačů od různých výrobců se schéma může lišit. U jednotlivých modelů mohou fungovat různé sekvence kláves. Podrobný algoritmus pro připojení UPDU je uveden v pokynech k němu.

Hodnocení univerzálních dálkových ovladačů

Na trhu je prezentováno velké množství UPDU různých cenových kategorií a s různými funkcemi.

Modely, na které je třeba dávat pozor:

 • Jeden za vše Inteligentní ovládání URC7955. Vhodné pro ovládání TV, set-top boxu, DVD přehrávače a dalších zařízení. Uznává zařízení od více než 700 výrobců, jako jsou „Samsung“, „Sony“, „Toshiba“, „Panasonic“, „LG“ a další. Má možnost manuálního učení, takže do ní můžete psát příkazy sami. Dosah signálu je 15 m. Prodává se za cenu 4 000 rublů.
 • Rombica Air R5. Tento model je určen k ovládání domácích spotřebičů, které podporují připojení Bluetooth. Má rozšířenou sadu možností pro Smart TV. Akční rádius. 10 m. Cena. od 1300 rublů.
 • Jeden za všechny se vyvíjí. Univerzální dálkové ovládání s infračerveným portem, které podporuje funkci učení. Určeno především pro ovládání Smart TV a souvisejícího vybavení, jako jsou set-top boxy pro televizi. Délka infračerveného záření je 15 m. Cena. od 1700 rublů.
 • Samsung Smart Control. Chytré dálkové ovládání pro Samsung Smart TV a související zařízení. Funguje přes Bluetooth. Cena od 5 000 rublů.
 • HAMA Big Zapper. Model rozpočtu podporující více než 1000 zařízení. Schopen uložit do nastavení paměti pro ovládání každého zařízení. Má funkci učení, která vám umožňuje přizpůsobit další příkazy. Prodává se za cenu 600 rublů.
 • INVIN I8. Univerzální dálkové ovládání s QWERTY klávesnicí a touchpadem, určené k ovládání televize, počítače, smartphonu a dalších typů zařízení. Cena. od 900 rublů.

One For All URC7955 Smart Control. Remote Control.

Níže je uvedena srovnávací tabulka s hlavními charakteristikami každého zařízení.

Parametr Jeden za vše Inteligentní ovládání URC7955 Rombica Air R5 Jeden za všechny se vyvíjí Samsung Smart Control HAMA Big Zapper INVIN I8
Rozhraní Infračervený port Bluetooth Infračervený port Bluetooth Infračervený port USB, infračervený port, Wi-Fi
Dosah, m patnáct 10 patnáct 6.5 10 10
Cena, rub. Od 4000 Od 1300 Od roku 1700 Od 5000 Od 600 Od 900

Univerzální dálkový ovladač HUAYU DVB-T2TV

Dálkový ovladač HUAYU má všechna standardní tlačítka pro úplné ovládání digitálního set-top boxu a čtyři tlačítka pro ovládání televizoru: zapnutí / vypnutí, přepínání video vstupu a ovládání hlasitosti. Upozorňujeme, že některé modely televizorů CRT nejsou vypínačem, ale tlačítky kanálů. V takovém případě nebude univerzální dálkový ovladač schopen televizor zapnout.

Nemůžete na to přijít sami? Pozvěte odborníka

Ovládání set-top boxu a televizoru pomocí jednoho dálkového ovladače

Pokud používáte digitální set-top box, ať už se jedná o pozemní přijímač DVB-T2, digitální satelitní nebo kabelový přijímač, nastává stejný problém: musíte použít dva dálkové ovladače současně: z televizoru a digitálního zařízení. Vzhledem k velké a rostoucí poptávce po digitálních set-top boxech vyvinula společnost HUAYU vyhrazené dálkové ovládání, které lze snadno konfigurovat pro použití téměř s jakýmkoli digitálním set-top boxem TV a DVB-T2.

Nastavení dálkového ovládání televizoru DVB-T2

Toto univerzální dálkové ovládání vyžaduje před použitím konfiguraci. Pokyny k nastavení jsou připojeny k dálkovému ovládání, ale pouze pro případ, že zde duplikujeme hlavní body procesu. Nastavení dálkového ovládání pro práci s televizorem probíhá v automatickém režimu vyčíslením kódů z různých televizorů. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte červené tlačítko napájení televizoru na univerzálním dálkovém ovladači po dobu 6 sekund. Dálkový ovladač začne odesílat příkaz ke zvýšení hlasitosti z různých modelů televizoru do televizoru a poté, co zjistíte, že se hlasitost v televizoru začala zvyšovat, uvolněte červené tlačítko. Pak byste se měli ujistit, že je televizor správně ovládán a že všechna 4 tlačítka fungují. Jinak by se měl postup nastavení opakovat. Nastavení dálkového ovladače pro práci s televizorem může trvat dlouho (až 20 minut), proto buďte trpěliví, nasměrujte dálkový ovladač na senzor televizoru a nepouštějte červené tlačítko, dokud není nastavení dokončeno.

Existují dva způsoby, jak nastavit dálkové ovládání pro práci se set-top boxem: automatické a manuální. První metoda je podobná nastavení dálkového ovladače pro práci s televizorem. Jediný rozdíl je v tom, že musíte podržet zelené tlačítko. Nastavení končí, když se hlasitost set-top boxu začne zvyšovat a na obrazovce se objeví charakteristická stupnice pro indikaci úrovně hlasitosti. Dálkový ovladač můžete také nakonfigurovat ručně stisknutím a podržením zeleného tlačítka a poté tlačítka odpovídajícího vašemu set-top boxu. Dálkový ovladač je dodáván s vložkou, která obsahuje seznam některých kompatibilních modelů přijímačů. Pokud jste nenašli model konzoly v pokynech z dálkového ovladače, neznamená to, že dálkové ovládání nebude fungovat. Dálkové ovládání se vejde na 99% set-top boxů, ale jejich rozmanitost neumožňuje v pokynech uvést všechny modely.

Pokud kupujete set-top box jako dárek někomu, kdo je starší nebo má daleko od technologie, doporučujeme vám okamžitě zakoupit takové dálkové ovládání spolu se set-top boxem. Věřte mi, že starší lidé, kteří jsou zvyklí používat jedno dálkové ovládání, mohou při ovládání nového zařízení a používání dvou dálkových ovladačů současně zažívat vážný stres, což může začínajícího uživatele digitální televize velmi zmást.

Můžete zanechat komentář k tomuto článku nebo položit otázku ve spodní části stránky.

Pokud máte účet VK, můžete článek komentovat nebo se zeptat odborníka.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS