Jak sdílet internet z telefonu Android

Třetí cesta

 • Nainstalujte si aplikaci na Android. PC verze Nainstalujte si také.
 • Zařízení připojujeme k počítači pomocí kabelu USB
 • Pokud počítač nevidí zařízení Android, nainstalujte potřebné „palivové dřevo“.
 • Přejdeme do nastavení systému Android, přejděte dolů a vyberte kartu „Pro vývojáře“. Úplně nahoře aktivujeme tento režim a zaškrtneme políčko před položkou „Debugging via USB“

Spusťte na svém smartphonu EasyTether Lite a zaškrtněte políčko před položkou „USB“

Na hlavním panelu počítače najděte ikonu EasyTether Lite, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost „Připojit k příloze přílohy“.

To je vše, můžete používat internet z Androidu na PC.

Čtvrtý způsob

Toto je nejvíce hemoroidní metoda, proto ji doporučujeme používat, pouze pokud nemáte absolutně nic společného.
Potřebujeme tedy dva programy: OpenVPN a Azilink. Zkuste stáhnout jejich nejnovější verze.

 • Instalace OpenVPN do osobního počítače
 • Stáhněte si archiv Azilink na PC a rozbalte jej
 • Připojte Android k PC pomocí kabelu USB (pokud potřebujete „palivové dřevo“, nainstalujte je)
 • Stáhněte a nainstalujte si do svého zařízení aplikaci Azilink.
 • Spusťte program v systému Android a zaškrtněte políčko „Služba aktivní“
 • Na PC přejděte do složky, kterou jsme předtím rozbalili. V něm najdeme soubor s názvem start-vpn.Cmd, dvojitým kliknutím jej aktivujeme a počkáme na dokončení procesu instalace.
 • Ve výsledku se v okně instalace zobrazí „Initialization Sequence Completed“ a na displeji telefonu se zobrazí „Connected to host“ a zobrazí se technické informace o stavu připojení, rychlosti a objemu přenosu a přijatém internetovém provozu.

Mobilní internet přes Wi-Fi

  Přejdeme do nastavení, klikneme na kartu „více“ a vybereme položku „režim modemu“

Zde stiskneme položku „Přístupový bod„ Wi-Fi “a začneme konfigurovat přístupový bod

 • Vyberte název sítě (SSID). Ve výchozím nastavení mám název smartphonu
 • Volba typu ochrany. Existují tři možnosti: ponechat síť nechráněnou, nastavit typ zabezpečení WPA PSK nebo WPA2 PSK. Výchozí hodnota je druhý typ ochrany. Opouštíme ho.
 • Volba hesla. Jediným požadavkem je, že musí obsahovat nejméně 8 znaků.
  To je vše. Náš smartphone je nyní zařízením pro internetovou distribuci.
 • Druhá cesta. První způsob

  • Vaše zařízení Android připojíme k PC nebo notebooku pomocí kabelu USB
  • Nejčastěji samotný počítač rozpozná zařízení, které je k němu připojeno, a nainstaluje ovladače potřebné pro správnou funkci se smartphonem. Pokud se tak nestalo, nainstalujte „palivové dřevo“ ručně. Jsou na disku, který lze svázat se smartphonem, nebo budou ve vnitřní paměti gadgetu.
  • Pokud jsou ovladače ve smartphonu, připojte jej k počítači jako normální zařízení USB. Za tímto účelem připojíme smartphone k počítači. V horní části displeje na ovládacím panelu se objevila ikona připojení. Přejeďte po panelu dolů a klikněte na záložku USB připojení navázáno.

  Vidíme následující obrázek:

  Zaškrtli jsme položku „Media device“ (MTP) a voila, počítač rozpozná váš smartphone jako běžnou jednotku USB flash. Instalace požadovaných ovladačů.

 • Poté odpojte smartphone a znovu jej připojte. Nyní je však naším úkolem povolit režim USB modemu.
 • Opakujeme výše popsané kroky, ale nyní namísto režimu MTP vyberte položku USB-modem. Připomeňme, že u smartphonů od různých výrobců lze přístup k této položce provádět různými způsoby, ale obecný princip je všude stejný.
 • To je vše, čeho jsme dosáhli, co jsme chtěli.

  Jak sdílet Wi-Fi internet z telefonu Android

  Metody internetové distribuce:

  • Pomocí kabelu USB. Tato metoda je vhodná pouze pro distribuci internetu ze smartphonu do počítače nebo notebooku
  • Používání Wi-Fi. Tato metoda je vhodná pro jakékoli zařízení. Předpokladem je samozřejmě přítomnost modulu Wi-Fi na zařízení, které přijímá internet.
  • Používání Bluetooth. Tato metoda je vhodná pro distribuci internetu z telefonu na telefon. Analogicky k předchozímu odstavci musí být přijímací zařízení vybaveno modulem Bluetooth.

  Mobilní internet přes USB kabel

  Všechny smartphony Android lze připojit pomocí kabelu USB k počítači jako modem.
  Existuje několik různých možností připojení, pojďme se na ně podívat v pořadí:

  Mobilní internet přes Bluetooth

   Přejdeme do nastavení, klikneme na kartu „více“ a vybereme položku „režim modemu“

  Zaškrtneme před položkou „Bluetooth modem“

 • V nastavení vyberte položku „Bluetooth“ a začněte hledat zařízení
 • Najdeme zařízení, do kterého potřebujete distribuovat internet.
 • Oproti jménu mají oba smartphony tlačítko nastavení, stiskněte je a podívejte se na následující obrázek

 • Zaškrtli jsme před kartou „Přístup k internetu“ na zařízení, do kterého chcete distribuovat internet. V mém případě je to telefonní číslo mé ženy
 • Nyní to vidíme na dávkovači.
 • Nyní můžete na obou zařízeních používat celosvětovou síť.

  Jak jsme tedy viděli, existuje mnoho způsobů, jak z vašeho gadgetu udělat zařízení, které distribuuje internet. Většina z nich je jednoduchá a srozumitelná každému uživateli.
  Je třeba poznamenat, že rychlost internetu na připojených zařízeních bude přímo záviset na počáteční rychlosti „distributora“. A čím více telefonů, notebooků a počítačů připojíte, tím méně to pro každý jednotlivý gadget bude.

  Jak distribuovat internet z telefonu pomocí kabelu USB

  Druhým způsobem propojujeme telefon a počítač navzájem pomocí kabelu USB přímo.

  Po připojení smartphonu k počítači s operačním systémem Windows systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Pokud nebyl ovladač nainstalován, stáhněte si je sami z webu výrobce mobilního zařízení a poté je nainstalujte do počítače.

  Mobilní telefon musí být v telefonu povolen.

  • Zadejte nastavení smartphonu.
  • Otevřete „Síť a internet“, přejděte do okna „Přístupový bod a modem“.
  • V okně „Přístupový bod a modem“ povolte položku „USB modem“.

  Na notebooku se objeví internet, tentokrát se v oznamovací oblasti zobrazí ikona kabelového připojení, protože data jsou nyní přenášena po drátu, nikoli přes vzduch, jako u připojení Wi-Fi.

  Podobným způsobem můžete distribuovat internet prostřednictvím USB modemu přes kabel nejen ze smartphonu do notebooku, ale také do stacionárního počítače, pokud počítač nemá kabelové připojení k internetu. Tato metoda je vhodná pro připojení jednoho zařízení.

  Jak sdílet internet z telefonu Android přes Bluetooth

  Další metoda zahrnuje použití bezdrátového připojení přes Bluetooth.

  Předpoklad: musíte mít modul Bluetooth na obou zařízeních: telefonu i notebooku.

  Zapněte mobilní internet na smartphonu, zkontrolujte adaptér Bluetooth na notebooku. Pokud byl adaptér vypnutý, zapněte jej.

  Zapněte Bluetooth na smartphonu. Zadejte nastavení svého mobilního telefonu, otevřete okno „Síť a internet“, klikněte na možnost „Přístupový bod a modem“.

  V okně „Přístupový bod a modem“ aktivujte položku „Modem Bluetooth“.

  Na notebooku otevřete aplikaci Ovládací panely a poté Zařízení a tiskárny.

  V okně „Zařízení a tiskárny“ najděte telefon, klepněte na něj pravým tlačítkem myši, v místní nabídce nejprve vyberte „Připojit přes“ a poté „Přístupový bod“.

  Na notebooku se objeví internet přenášený přes Bluetooth modem z mobilního telefonu.

  Jak distribuovat mobilní internet

  V naší situaci mobilní telefon „distribuuje“ internet (přenáší data) do jiného zařízení: notebooku nebo jiného smartphonu. Telefon se připojuje k mobilnímu internetu jako součást svého tarifu a poté modem na smartphonu vytvoří přístupový bod pro připojení k internetu s jiným zařízením, například s notebookem.

  Před použitím telefonu jako modemu se ujistěte, že tarifní plán připojený u mobilního operátora umožňuje používat internet se značným objemem přenášeného provozu.

  Existuje několik způsobů, jak distribuovat internet z telefonu do počítače:

  • Wi-Fi. připojení k internetu pomocí bezdrátového připojení.
  • Kabel USB. přístup k síti prostřednictvím přímého připojení mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.
  • Bluetooth. pomocí bezdrátové komunikace mezi zařízeními.
  • Používání softwaru třetích stran.

  Nejrychlejšího přenosu dat mezi telefonem a počítačem lze dosáhnout pomocí bezdrátového připojení přes Wi-Fi nebo pomocí přímého připojení mezi zařízeními pomocí kabelu USB. Přenos dat Bluetooth je podstatně pomalejší.

  Jak distribuovat internet prostřednictvím telefonu do notebooku

  Nejprve zjistíme, jak distribuovat internet z Androidu přes Wi-Fi do počítače s operačním systémem Windows. K tomu potřebujeme na jedné straně smartphone s mobilním internetem a na druhé straně notebook nebo stacionární počítač s adaptérem Wi-Fi.

  Tímto způsobem můžete připojit další telefon přes Wi-Fi, například v situaci, kdy je SIM karta telekomunikačního operátora v mobilním gadgetu a nemá oblasti pokrytí v této oblasti.

  Aby bylo možné distribuovat data ze sítě, musí mít zařízení povolený mobilní internet.

  V tomto článku vám ukážu různé způsoby připojení k internetu pomocí příkladu smartphonu s operačním systémem Android 8.1.0 Oreo. V různých verzích OS nebo na druhém zařízení se názvy položek rozhraní mohou lišit, ale obecný postup je stejný.

  Zadejte nastavení smartphonu. V nastavení „Síť a internet“ klikněte na položku „Přístupový bod a modem“.

  V okně „Wi-Fi hotspot“ přesuňte přepínač do polohy „Zapnuto“.

  Kliknutím na možnost „Konfigurovat hotspot Wi-Fi“ otevřete nastavení připojení.

  Okno „Nastavení hotspotu Wi-Fi“ zobrazuje parametry sítě:

  • Položka „Název sítě“ zobrazuje výchozí název sítě vybraný na základě značky mobilního zařízení. Název sítě můžete změnit na libovolný jiný.
  • Možnost Zabezpečení určuje typ zabezpečení. WPA2 PSK, bezpečnostní systém používaný v bezdrátových sítích. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje tento parametr měnit.
  • Do pole „Heslo“ zadejte heslo o délce nejméně 8 znaků.
  • Frekvenční rozsah Wi-Fi ponechte beze změny.

  Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko „Uložit“.

  Telefon má modem pro přenos dat přes Wi-Fi, nyní je třeba nakonfigurovat počítač. Zkontrolujte, zda má váš notebook bezdrátové připojení.

  Na počítači, v tomto případě na notebooku, ve Windows Klikněte na ikonu bezdrátového připojení v oznamovací oblasti. Vyberte svou síť podle názvu přístupového bodu (tento název se zobrazuje v telefonu), klikněte na tlačítko „Připojit“.

  Otevře se pole, ve kterém musíte zadat klíč zabezpečení sítě. Toto je heslo vytvořené v mobilním zařízení při nastavování hotspotu Wi-Fi. Klikněte na „Další“.

  Poté uvidíte, že se v počítači objevila bezdrátová síť a pod názvem sítě se objevil nápis „připojeno, chráněno“.

  To je vše, nyní můžete používat internet na notebooku, který je distribuován prostřednictvím Wi-Fi ze smartphonu.

  Jak sdílet internet z telefonu Android do počítače

  V této příručce budeme analyzovat, jak distribuovat internet z telefonu běžícího na operačním systému Android do počítače různými způsoby: prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi, kabelu USB nebo Bluetooth. Počítače, jiné smartphony nebo tablety budou moci přijímat internet z telefonu.

  Uživatelé se často potýkají se situacemi, kdy je nutné distribuovat internet do počítače z telefonu. To platí zejména na místech, kde není kabelový internet, ale musíte pracovat na zařízení s velkou obrazovkou.

  Uživatel potřeboval přejít online z notebooku a na smartphonu je k dispozici pouze mobilní internet v sítích 3G a 4G (LTE). Jak distribuovat internet prostřednictvím telefonu?

  Naštěstí z této situace existuje východisko. Moderní telefon je druh minipočítače, jako součást mobilního zařízení je k dispozici modem, pomocí kterého může uživatel vyřešit své problémy spojené s přístupem k internetu na počítači.

  V tomto článku se naučíte distribuovat internet ze smartphonu se systémem Android do počítače prostřednictvím USB modemu přes kabel přímo, přes bezdrátové připojení Wi-Fi nebo Bluetooth.

  Často existují situace, kdy je potřeba distribuovat internet z telefonu do počítače. Pro internetové připojení k počítači se používá mobilní internet, distribuovaný z telefonu.

  Smartphone má modem, který přenáší data do počítače. Z mobilního telefonu můžete distribuovat internet několika způsoby: bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi a Bluetooth, prostřednictvím kabelového připojení pomocí kabelu USB.

  Jak sdílet internet z telefonu Android

  Moderní technologie nestojí na místě a pro připojení k internetu není nutné připojovat váš domácí internet a někdy je to zcela nemožné, ale podle našich pokynů se naučíte, jak distribuovat internet z vašeho telefonu do jiných zařízení: stačí mobilní telefon, nejlépe s neomezeným tarifem. Na smartphonech a tabletech Android se SIM kartami můžete použít režim modemu, který vám v několika krocích umožní používat mobilní internet na stacionárním počítači nebo notebooku.

  Používání integrovaných funkcí

  Pokud jste ve svém zařízení takovou položku nabídky nenalezli. Přejít na další instrukci.

  Připojte svůj smartphone k počítači pomocí kabelu USB.

  Přejdeme do nabídky „Nastavení“. „Více“. „Režim modemu“. Zaškrtneme před položkou „USB-modem“.

  To je vše, nyní se ve vašem počítači objeví internet, ale pamatujte, že provoz je spotřebován z mobilního zařízení a pokud nemáte neomezený tarif, pak při stahování velkých souborů můžete utratit spoustu peněz.

  Pomocí softwaru EasyTether Lite

  Tato metoda umožňuje distribuovat internet z telefonu do počítače s jakýmkoli operačním systémem: Windows, Mac a dokonce i různými distribucemi Linuxu.

  Prvním krokem je stažení a instalace této aplikace do telefonu, spuštění a odložení.

  V počítači (nebo pokud není k dispozici internet, pak v telefonu) přejděte na odkaz https://www.Mobile-stream.com a vyberte „univerzální 32 / 64bitový“ (Windows), jak je znázorněno na snímku obrazovky, a stáhněte soubor.

  Nainstalujte stažený program do počítače poklepáním levým tlačítkem myši na stažený soubor. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po instalaci se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí ikona ve formě telefonu s drátem. To znamená, že program byl úspěšně nainstalován a připraven k práci.

  Vrátíme se k telefonu a zapneme režim ladění USB. Chcete-li to provést, přejděte do části „Nastavení“. „Pro vývojáře“. Zaškrtli jsme položku „Debug mode“. Pokud nemáte položku „Pro vývojáře“, měli byste si přečíst pokyny k aktivaci této části.

  Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a vytáhněte závěrku, vyberte režim připojení MTP (také nazývaný „Přenos souborů“).

  Může se zobrazit okno se zprávou o potřebě GRANTOVAT přístup k ladění prostřednictvím připojení USB k počítači, klikněte na „OK“.

  Vrátíme se k programu nainstalovanému v počítači. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu aplikace a vyberte „USB: Android“. Nezapomeňte zapnout mobilní internet na svém smartphonu, poté budete mít přístup k síti v počítači a můžete otevřít libovolný prohlížeč a začít používat internet.

  Jak distribuovat mobilní internet z telefonu přes USB (telefon jako USB modem). Jak sdílet internet z telefonu Android

  Jak sdílet internet z telefonu Android

  Chcete-li připojit zařízení Android jako modem, možná budete potřebovat ovladač USB, můžete si jej stáhnout na oficiálních webových stránkách výrobce zařízení nebo jednoduše vyhledat na internetu typ: „USB driver for your model name“. Mohou být zapotřebí při prvním připojení smartphonu k počítači pomocí kabelu USB. Pokud jste dříve připojili telefon k počítači, možná nebudete muset tyto ovladače používat, ale pojďme si promluvit o všem v pořádku.

  Jak sdílet Wi-fi z telefonu do počítače nebo jiného zařízení

  Pokud je ve vašem zařízení k dispozici možnost používat telefon Android jako hotspot Wi-Fi, nebude s jeho distribucí problém. Tento režim lze použít například k distribuci mobilního internetu do notebooku nebo tabletu také prostřednictvím Wi-fi. Telefon bude fungovat jako „vysílač“ nebo zesilovač signálu: například váš domácí router se slabými anténami nedokáže distribuovat internet v nejvzdálenější místnosti, pak jednoduše zapnete režim modemu na svém smartphonu a vytvoříte přístupový bod, položíte telefon uprostřed cesty od routeru na správné místo a voila, jste skvělí a internet byl přenášen na větší vzdálenost.

  Pokyny, jak povolit režim přístupového bodu Wi-fi v telefonu

  Jdeme do nastavení zařízení a hledáme tam položku „Wi-fi přístupový bod“ (pokud taková položka neexistuje. S největší pravděpodobností váš telefon nebude schopen šířit internet vzduchem, může to být buď systémové omezení. Budete muset aktualizovat Android nebo omezení hardwaru vašeho smartphonu. Wi-Fi modul to NENÍ schopen)

  Tam aktivujeme první položku a vytvoříme přístupový bod

  V nabídce se objeví nová položka, kde můžete nastavit heslo pro připojení a název bodu

  V případě potřeby můžete nakonfigurovat dopravní limit pro každé zařízení (relevantní pro tarify s omezeným provozem)

  Jak vidíte, abyste mohli používat smartphone se systémem Android jako USB modem, nemusíte mít žádné speciální znalosti a dovednosti, stačí použít jeden z popsaných pokynů a poté si ve svém počítači užít plný internet.

  Úroveň obtížnosti: pro začátečníky. Potřeba distribuovat internet ze smartphonu do jiných zařízení se vyskytuje poměrně často, zejména v těch oblastech, kde je pokrytí 3G, 4G (LTE), ale neexistuje kabelové připojení. Například jste šli do dacha, kde poskytovatelé nebudou moci velmi brzy položit kabely, a dnes se musíte připojit k síti. V takovém případě můžete svůj notebook připojit k internetu prostřednictvím smartphonu, zejména pokud vám tarif umožňuje, abyste se příliš nestarali o objem provozu.

  Existuje několik způsobů, jak připojit smartphone a notebook a získat tak přístup k síti: pomocí kabelu USB, přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Poslední metoda je vhodná pro libovolnou kombinaci zařízení, která mají být připojena, a první dvě analyzujeme na příkladu připojení k počítači se systémem Windows.

  Bluetooth modem

  Můžete také vybrat modem prostřednictvím připojení Bluetooth. Pokud má váš notebook vestavěné rozhraní Bluetooth, můžete zapnout Bluetooth v telefonu a zapnout Bluetooth modem.

  Nejprve musíte připojit počítač k telefonu. Ve Windows 10 otevřete nabídku Bluetooth a zkontrolujte, zda je zařízení viditelné.

  V telefonu přejděte do nastavení Bluetooth a vyhledejte nová zařízení, se kterými se spárujete. Počkejte, až se počítač zobrazí. Jakmile se objeví, kliknutím na něj spusťte proces párování.

  Když si obě zařízení začnou vyměňovat data, obdržíte výzvu pro každý požadavek, abyste potvrdili, že jedinečný kód je na zařízeních stejný. Pokud ano (a mělo by to být), klikněte na Připojit v telefonu i počítači. Poté musí být připojeny přes bluetooth.

  Nyní, když jsou zařízení připojena, jste téměř připraveni používat funkci Bluetooth tethering. Nejprve se vraťte na obrazovku tetheringu v telefonu a poté zapněte tethering přes Bluetooth.

  V počítači klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth na hlavním panelu a vyberte Připojit se k osobní síti (PAN).

  Když se otevře tato nabídka, měl by být na seznamu váš telefon. Klikněte na něj a poté v rozevíracím seznamu „Připojit prostřednictvím“. Vyberte „Přístupový bod“.

  Nyní můžete pro připojení k internetu použít připojení Bluetooth.

  Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a uvidíte, že bude k dispozici možnost USB tethering. Zapnout.

  Váš počítač by měl automaticky detekovat nový typ připojení k internetu a zpřístupnit jej.

  Připojte telefon jako USB modem

  Sdílení internetu je jednoduché: musíte jej připojit pomocí kabelu, v nabídce vyberte USB modem. Distribuce z telefonu do počítače se spustí po nastavení v počítači.

  Z telefonu do tabletu

  Samostatná podkategorie, ale zde opravdu nic zvláštního. Internet z telefonu do tabletu je třeba distribuovat stejným způsobem jako obvykle: vytvořte přístupový bod Wi-Fi, připojte se k němu na tabletu. vše funguje.

  Hlavní věcí je pochopit, že moderní tablet je stejný počítač s operačním systémem. ať už Android, iOS, nebo dokonce, jako v mém případě, s plným Windows.

  Z telefonu do počítače

  Je docela možné vytvořit distribuci internetu z telefonu do počítače nebo notebooku. Cesta, abych byl upřímný, je tak-tak, je lepší vzít router, ale půjde to bez ryb.

  Ani zde není co popisovat, udělá to některá z výše uvedených možností:

  • Hotspot Wi-Fi. pokud má váš počítač adaptér Wi-Fi. Spouští síť, připojuje se, pracuje. Obzvláště důležité pro všechny notebooky, netbooky a tablety, na kterých je Wi-Fi k dispozici od narození.
  • Bluetooth je v dnešní době velmi zvrácená metoda, ale také se to stává. Nejprve spárujte obě zařízení navzájem a poté v režimu modemu aktivujte distribuci přes Bluetooth.
  • USB. pokud nic jiného nefunguje. Telefon připojíte kabelem k počítači nebo notebooku, včetně distribuce v režimu modemu, je stále nakonfigurovaný a můžete snadno používat.

  Mobilní internet přes Bluetooth

  Pokud zařízení, které bude přijímat signál, má modul Wi-Fi nebo je z nějakého důvodu nedostupné, použijte jako vysílač modul Bluetooth. Jak to udělat:

  • Otevřete Nastavení smartphonu nebo tabletu.
  • Vyberte kategorii Bezdrátová připojení a sítě a otevřete Další.
  • Aktivace Bluetooth modemu.
  • Vraťte se do nabídky nastavení root a po otevření nastavení Bluetooth aktivujte režim viditelnosti pro druhá zařízení.

  Chcete-li přijímat internet přenášený chytrým telefonem přes Bluetooth, stáhněte si a nainstalujte aplikaci BlueVPN do druhého zařízení. V hlavní nabídce zapněte vyhledávání zařízení Bluetooth, najděte stejný smartphone nebo tablet, který distribuuje internet, a proveďte párování.

  Windows Phone

  Trochu méně populární systém, ale také se s úkolem vyrovná. A znovu, krok za krokem:

  • Sdílený internet. pro mě je název ještě srozumitelnější než režim modemu alespoň někde, kde Microsoft předstihl Android)
  • Vybíráme. přes Wi-Fi. Opět výběr, stejně jako v předchozí části:
  • Nastavte síťový název a heslo:
  • Po vytvoření hesla můžete aktivovat síť (můžete to udělat dříve, ale jsem zastáncem zabezpečení):

  Můžete se připojit! V nastavení můžete znovu vidět připojené hosty:

  Nebudu se zabývat všemi zařízeními, protože K. Spíše sem všichni přišli kvůli distribuci wifi. Hlavní věcí v nastavení modemu je vybrat připojení ne z Wi-Fi, ale USB:

  Nejprve musíte připojit telefon k počítači. Vše se nastaví samo, čas pro složitá ruční nastavení je u Windows XP pryč. Windows 7 a Windows 10 s tím nepočítají.

  Jak mohu distribuovat internet z telefonu prostřednictvím Wi-Fi, Bluetooth nebo USB

  Mobilní telefon je multifunkční, včetně toho, že může hrát roli modemu. Poskytuje přístup k internetu pro druhý telefon, tablet, notebook, počítač. Tato funkce NEZÁVISÍ od mobilního modelu nebo jeho systému. jakékoli zařízení s přístupem k 2G, 3G, 4G může přenášet internet. Existuje několik způsobů distribuce mobilního internetu.

  Mohlo by vás také zajímat:

  Mobilní internet přes USB

  • Chcete-li připojit svůj smartphone jako USB modem pro notebook nebo počítač, postupujte takto:
  • Nejprve připojte smartphone k počítači pomocí kabelu.
  • Otevřete Nastavení Bezdrátová připojení a sítě povolte tethering přes USB.
  • Vyberte vytvořené připojení v počítači v Centru sdílení sítí.

  Jak sdílet Wi-Fi z telefonu Android. Jak sdílet Wi-Fi z telefonu na telefon

  Za účelem distribuce signálu mobilního internetu je ve smartphonu Android poskytována speciální funkce „Přístupový bod“. Před jeho aktivací musíte svůj smartphone připravit na přeměnu na router. Budeme analyzovat nastavení přístupového bodu v systému Android 6.0, protože zde je minimalizován počet kroků informací:

  • Zapněte mobilní internet. Chcete-li to provést, vytáhněte horní oponu na hlavní obrazovce a klikněte na příslušnou ikonu
  • Na stejném místě klikněte na tlačítko přístupového bodu
  • Zobrazí se dialogové okno zobrazující název přístupového bodu a „nulové“ heslo. Klikněte na OK
  • V nastavení přístupového bodu nastavte název sítě a v položce „Zabezpečení“ vyberte WPA2 PSK
  • Nastavte heslo o délce nejméně 8 znaků
  Jak sdílet internet z telefonu Android

  Podrobnosti o tom, jak zahájit připojení k síti v telefonu, najdete v článku „Jak spustit mobilní internet“.

  Ve stejné nabídce můžete přiřadit maximální počet uživatelů, kteří se mohou připojit k vašemu přístupovému bodu. Každé nové připojení se zobrazí v oznamovací liště. Přijímač smartphonu bude muset pouze zapnout Wi-Fi a najít vaše připojení.

  Důležité!
  Pamatujte, že kvalita přijímaného signálu bude přímo záviset na standardu vašeho internetového připojení. Doporučujeme tedy distribuovat Wi-Fi, když je internet připojen NENÍ nižší než 3G.
  Sledujte také svůj mobilní provoz. Pokud na vašem smartphonu vyschne, uživatelé připojení k vám zůstanou bez internetu.

  Nastavení smartphonu jako směrovače Wi-Fi

  Tato metoda je podobná té, kterou jsme popsali pro distribuci Wi-Fi z telefonu na telefon. Chcete-li distribuovat internet do tabletu, notebooku nebo počítače se speciálním modulem Wi-Fi, zapněte mobilní síť ve smartphonu a spusťte přístupový bod.

  Podrobné pokyny pro připojení k internetu mezi počítačem a smartphonem jsou popsány v článku „Jak připojit internet k počítači pomocí mobilního telefonu“.

  Co jiného je váš smartphone schopen?

  Díky modernímu smartphonu může uživatel nejen vyřešit jakýkoli problém sám za sebe, ale také pomoci ostatním. Například, pokud je poblíž někdo, kdo nutně potřebuje přístup k internetu, ale ten z toho či onoho důvodu nemůže. V takovém případě lze mobilní zařízení převést na modem a použít jako směrovač Wi-Fi.

  Po nastavení přístupového bodu se telefon navíc změní na modem pro osobní počítač nebo notebook. To pomůže v případě, že poskytovatel například provádí technické práce na lince a dočasně odpojí kabelový internet.

  V našem článku vám podrobně řekneme, jak distribuovat Wi-Fi z telefonu Android a převést gadget na router pro stacionární PC.

  Jak sdílet Wi-Fi z telefonu do počítače

  Chcete-li převést telefon na směrovač Wi-Fi pro osobní počítač nebo notebook, existují dva jednoduché způsoby:

  • Nastavte telefon jako tethering přes USB
  • Navažte bezdrátové připojení

  Obě metody také předpovídají připojení telefonu k mobilnímu internetu 3G nebo 4G.

  USB modem

  • Propojte smartphone a počítač pomocí kabelu USB
  • Přejděte do Nastavení systému Android
  • Vyberte sekci „Bezdrátové sítě“
  • Klikněte na „Více“.
  • Vyberte režim modemu.
  • Stiskněte tlačítko USB tethering

  Poté počítač identifikuje telefon jako modem, pomocí kterého se připojí k internetu. Tento typ komunikace samozřejmě nelze srovnávat s rychlostí kabelového internetu. Rychlost by však měla být dostatečná pro procházení webu a e-mail.

  Který smartphone je lepší použít k distribuci Wi-Fi

  Jak jsme psali výše, pro stabilní a vysokorychlostní připojení Wi-Fi potřebujete smartphone, který podporuje standard vysokorychlostního připojení, nejlépe 4G. Je také žádoucí, aby byl operační systém Android nainstalován na mobilním zařízení alespoň ve verzi 6.

  Faktem je, že ve 4. verzi vůbec nebyla příležitost vytvořit přístupový bod k chytrému telefonu. A v dalších verzích obsahuje nastavení významný počet kroků nastavení.

  Distribucí Wi-Fi funguje smartphone s dvojnásobným napájením. Na jedné straně je energie baterie spotřebovávána provozem vysokorychlostního komunikačního modulu, na druhé straně je baterie načtena samotným přístupovým bodem, který vysílá signál. Proto je nutný gadget, který bude schopen pracovat v tak intenzivním režimu více než jednou.

  Závěrem doporučujeme bezdrátové připojení, pokud se rozhodnete sdílet Wi-Fi z telefonu. Je stabilnější a spolehlivější a nezávisí na kabelu USB, který může selhat v nejnevhodnější chvíli.

  Další lekce se zaměří na to, jak dálkově ovládat smartphone se systémem Android. Nenechte si ujít!

  | Denial of responsibility | Contacts |RSS