Jak vytvořit digitální televizi v televizi

Table of Contents

Ruční nastavení

Pokud automatické ladění neposkytuje výsledky nebo ukazuje nedostatečný počet kanálů, postupujte následovně:

 • Najděte svou polohu pomocí online služby RTRS a klikněte na ni. Otevřou se parametry, ve kterých jsou uvedeny frekvence digitálních kanálů pro 2 nejbližší věže. Zapište si tyto hodnoty (v níže uvedeném příkladu jsou zvýrazněny šedě).
 • Přejděte do nabídky a poté do režimu „Nastavení“.
 • Vyberte „TV“, ale nyní přejděte nikoli do sekce automatického vyhledávání, ale do položky s ručním nastavením.
 • Vyberte zdroj signálu „anténa“.
 • Zadejte hodnoty frekvence (MHz) a čísla kanálu (TVC) pro 1. multiplex, který jste zaznamenali v prvním kroku.
 • Spustit hledání.
 • Jakmile jsou kanály nalezeny, uložte je do paměti televizního přijímače.
 • Opakujte postup hledání pro 2. multiplex pomocí příslušných hodnot.
 • Můžete začít prohlížet.

Jiné značky

Je snadné vidět, že postup instalace je u většiny značek podobný.

vytvořit, digitální, televizi

Podrobně jsme popsali nastavení televizorů Toshiba, Sharp, Panasonic, Mystery, BBK, DEXP a Haier.

Ale když se podíváme dopředu, řekněme: pořadí je podobné. Rozdíly jsou pouze v některých jemnostech použitého rozhraní.

Přidání regionálních analogových kanálů

Ve většině regionů Ruska jsou souběžně s vysíláním dvou federálních multiplexů vysílány také regionální analogové televizní kanály. Jak zvýšit počet programů jejich přidáním do seznamu v televizi?

 • Namiřte anténu přesně na opakovač a v televizi zapněte režim vyhledávání analogových kanálů.
 • Konkrétní scénář akcí závisí na značce televizního přijímače. Například na televizoru Samsung je třeba konkrétně uvést, že při skenování by měly být brány v úvahu pouze digitální kanály: systém automatického ladění bude ve výchozím nastavení vyhledávat vše, co je přijímáno z antény. Pokud potřebujete zachytit analogový signál, vyberte příslušnou položku.
 • Jakmile jsou nalezeny všechny televizní kanály, opravte je v paměti televizního přijímače.

Kvalita obrazu v kabelové televizi. v čem se liší od ostatních zdrojů

Slabý signál

 • Opakovač je příliš daleko od přijímače. Zde nelze nic dělat, pokud si nepořídíte novou aktivní anténu schopnou přijímat takové signály.
 • Rádiové stínění. Řešením je přesunout anténu na jiné místo.

Kanály nejsou vůbec zachyceny, „žádný signál“

 • Provozuschopnost zařízení (samotná televize, anténa a kabel, který je spojuje). Pokud jsou zjištěny problémy, je lepší kontaktovat opraváře;
 • Nastavení antény. UHF antény jsou extrémně citlivé na směr, odkud signál přichází. Problém můžete vyřešit přeorientováním antény.
 • Vzdálenost opakovače a jeho síla. Tyto informace lze získat ve službě RTRS. Možná se nacházíte v „slepém úhlu“, které ještě nepokrývá vysílání. Dokud nebudou postaveny nové věže, nebude v této oblasti přijímat. Zbývá používat pouze satelitní vysílání, které je k dispozici všude tam, kde je směr na jih volný.
 • Rádiový stín od okolních přírodních objektů (kopce, hory a jiná nadmořská výška) a umělé přírody (hlavní budovy z oceli a železobetonu), které mohou rušit přenos signálu. Můžete to napravit změnou polohy antény (například jejím zvýšením, abyste se dostali mimo stínění rádia), úpravou příjmu odraženého signálu. Můžete se také pokusit zachytit vysílání od jiného provozovatele vysílání, pokud je to do 30–40 km od vás.

Samsung

Doporučujeme postupovat podle podrobných pokynů k nastavení digitální televize na televizoru Samsung. Níže je zkrácená verze.

Pořadí vyhledávání kanálů závisí na modelu.

U televizorů řady M, Q, LS a K musíte postupovat následovně:

 • Nabídku zapněte pomocí tlačítka „Domů“ na dálkovém ovládání.
 • Přejděte do nastavení televize a poté do sekce „Vysílání“. Vyberte „Automatické ladění“.
 • Vyberte zdroj signálu „Anténa“.
 • Zadejte typ kanálů, které chcete vyhledávat (ve výchozím nastavení. „Digitální“). Pokud tak neučiníte, televizor navíc najde místní analogový signál.
 • Nabídka vás vyzve k výběru operátora a režimu vyhledávání. Pokud je signál přijímán pouze z pozemní antény, pak stačí nechat vše tak, jak je: tato položka nastavení je potřebná pouze pro satelitní a kabelové operátory.
 • Klikněte na tlačítko Skenovat. Televizor vyhledá a uloží do paměti všechny dostupné kanály.

U řady J, H, F a E vypadá postup na začátku poněkud jinak:

 • Zkontrolujte, zda je zdrojem „TV“. To lze provést kliknutím na tlačítko „Zdroj“.
 • Přejděte do nastavení a vyberte sekci „Vysílání“.
 • Další průběh provádění je stejný jako u výše popsaných sérií.

Doporučujeme, abyste se při ladění digitálních kanálů na televizoru LG řídili podrobným průvodcem krok za krokem. Níže je zkrácená verze.

Postup hledání je následující:

 • Přejděte do nabídky nastavení: stiskněte tlačítko „Nastavení“ na dálkovém ovládání (u nových modelů má tlačítko ikonu ozubeného kola).
 • Vyberte „Kanály“.
 • V dalším okně klikněte na „Automatické vyhledávání“.
 • Vyberte zdroj signálu: anténu, kabel nebo satelit. Klikněte na první.
 • Pokud nechcete hledat další analogové kanály, zaškrtněte políčko „Pouze digitální“.
 • Stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte skenování.
 • Na konci postupu budou kanály uloženy. Můžete začít prohlížet.
vytvořit, digitální, televizi

Tento postup je stejný pro všechny modely LG přizpůsobené pro Rusko a s nabídkou v ruštině. Změní se pouze design rozhraní.

Jak nastavit digitální televizi na vašem televizoru

Příchod digitální televize způsobil jakési vzrušení, protože obsah v digitální kvalitě se stal dostupný široké škále uživatelů. V poslední době se právě tento směr televize velmi aktivně rozvíjí, objevilo se velké množství kanceláří, které budou za poplatek poskytovat služby pro připojení a nastavení digitální televize. Dobrou zprávou je, že digitální televizi na televizi si můžete nastavit sami.

V tomto článku se tedy podíváme blíže na všechny aspekty nastavení, a to obecně i u televizorů od konkrétních výrobců. Stojí za zmínku, že existují různé druhy digitální televize. Všechna navrhovaná schémata se týkají kabelové „číslice“.

Nejprve zvažte obecné schéma pro nastavení příjmu digitální televize. V závislosti na modelu televizoru se posloupnost operací a názvy položek mohou mírně lišit. Nebojte se, dále zvážíme funkce přizpůsobení pro konkrétní značky, všechny body budou ilustrovány.

Pomocí dálkového ovladače vstupte do nabídky vašeho televizoru. V zobrazeném okně vyberte položku „Možnosti“. Chcete-li přejít přímo k nastavení, musíte vybrat položku „Automatické ladění“. Na obrazovce by se mělo objevit okno s výzvou k výběru jednoho ze zdrojů signálu: kabelu nebo antény. Vybereme první možnost a poté stiskneme tlačítko „Start“.

Po provedených operacích by se mělo objevit okno, ve kterém musíte jako zdroj signálu vybrat položku „Digital“ a poté znovu stisknout tlačítko „Start“.

Jsme ve finální fázi nastavení digitální televize. V okně, které se objeví, najdeme položku „Režim vyhledávání“, objeví se několik možností, potřebujeme položku „Úplné“. Klikněte a vyplňte všechna pole níže uvedenými údaji.

Upozorňujeme, že některé modely televizorů podporují vyhledávání v síti. To znamená, že výše uvedené parametry nemusíte zadávat ručně. Hned po výběru požadovaného režimu vyhledávání stiskněte tlačítko „Hledat“. Jak vidíte, nastavení digitální televize na vašem televizoru je docela jednoduché. Pro ty, kteří jsou zmatení, si přečtěte další ilustrované pokyny.

Nastavení digitální televize na televizorech LG

Je logické předpokládat, že různé modely televizorů od výrobce LG používají vlastní firmware a vlastní nabídky. Obecně však mají nabídky všech televizorů charakteristické podobnosti. Najděte na dálkovém ovladači tlačítko „Nabídka“, stiskněte jej a na obrazovce se objeví okno, ve kterém musíte vybrat položku „Možnosti“.

Na kartě „Možnosti“ uvidíte několik parametrů, které je možné změnit. V položce „Země“ musíte zadat buď Německo nebo Finsko.

Poté musíte jít do nabídky „Nastavení“, kde vyberte položku „Automatické vyhledávání“, ve které jako způsob připojení zadejte „Kabel“.

Po provedených manipulacích by se mělo otevřít okno, ve kterém musíte vybrat položku „Nastavení“ a zadat všechny hodnoty jako na obrázku níže.

Pokud jste správně dodržovali všechny pokyny, televizor po vyhledání najde všechny dostupné kanály a také rozhlasové stanice.

Upozorňujeme, že televizory LG používají funkci automatické aktualizace kanálů, která v pravidelných intervalech resetuje stávající seznam kanálů a spustí nové vyhledávání. Pro větší pohodlí je vhodné tuto funkci deaktivovat. Chcete.li to provést, přejděte na kartu „Nastavení digitálního kabelu“ a vypněte automatické aktualizace. Je tedy docela snadné nastavit digitální televizi na televizorech LG. Stačí projevit trochu péče.

Nastavení digitální televize na televizorech Philips

Najděte tedy na dálkovém ovladači tlačítko „Nabídka“ a pomocí něj vstupte do nabídky vašeho televizoru. Dále musíte přejít do sekce „Konfigurace“.

ČÍST  Jak vytvořit písmo na telefonu Honor

V zobrazeném okně klikněte na položku „Instalace“, poté se na televizní obrazovce zobrazí sekundární nabídka, ve které musíte vybrat sekci „Nastavení kanálu“. Zobrazí se další podnabídka, ve které vybereme položku „Automaticky. Instalace “. Pokud jste správně provedli všechny přechody, měla by se objevit zpráva, která varuje před nadcházející aktualizací seznamu všech kanálů. Klikněte na „Start“.

Návod jak sledovat kódované kanály digitální televize

Dále vyberte položku „Přeinstalovat kanály“.

Přejděte do sekce „Země“ a ze seznamu vyberte buď Finsko, nebo Německo.

Jako způsob připojení vyberte „Kabel“.

Před zahájením procesu hledání kanálů přejděte na položku „Nastavení“ a proveďte nastavení podle níže uvedených obrázků.

Nyní se vám podařilo nastavit digitální televizi na televizoru Philips. Můžete zahájit přímé vyhledávání kanálů, klikněte na „Spustit“.

Nastavení digitální televize na televizorech Samsung

Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovládání. Na obrazovce by se měla objevit nabídka vašeho televizoru. Přejdeme do sekce „Kanál“ (zobrazena jako satelitní anténa). Vpravo se zobrazí několik záložek, vyberte položku „Anténa“ a jako typ připojení vyberte „Kabel“. Dále musíte přejít na kartu „Země“ a zadat parametr „Jiné“. V takovém případě musí televizor požádat o kód PIN. Pokud jste to sami nezměnili, zadejte 0000 (výchozí hodnota).

Přejděte na kartu „Automatické ladění“ a jako zdroj signálu vyberte „Kabel“.

Nastavte všechny parametry jako na obrázku níže a poté klikněte na „Hledat“.

Po všech operacích bude váš televizor detekovat všechny dostupné kanály.

Nastavení digitální televize na televizorech Toshiba

Pomocí tlačítka „Nabídka“ vstupte do nabídky TV a vyberte jazyk ruské nabídky.

Ručně zadejte všechny parametry jako na obrázku níže.

Poté klikněte na „OK“, spustí se vyhledávání kanálů.

Podrobně jsme analyzovali schéma, jak správně nastavit digitální televizi v televizi. Pro lepší vnímání jsme zazálohovali všechny sekvence obrázky. Pokud máte nějaké dotazy, použijte formulář pro zpětnou vazbu na našich webových stránkách nebo položte otázku v komentářích.

Metody pro příjem digitálního vysílání

Digitální televizní kanály můžete na svém televizoru Samsung naladit připojením antény k vestavěnému tuneru dvb-t2 nebo, není-li k dispozici, k samostatně zakoupenému digitálnímu set-top boxu. Kromě těchto metod můžete připojit kabelovou televizi od společnosti Telenet nebo jiného operátora působícího v regionu nebo nainstalovat satelitní anténu. Pokud má televizor Smart TV, můžete nastavit připojení k síti a sledovat televizní vysílání v digitální kvalitě přes internet.

Důležité! Připojení je stejné pro všechny televizory řady 4, 5, 6 řady 2017 nebo jakékoli jiné, s výjimkou velmi starých modelů.

Prostřednictvím satelitního boxu

Chcete.li naladit digitální televizní kanály, musíte k televizoru připojit satelitní anténu. To lze provést pomocí satelitního konektoru na skříni televizního panelu nebo, pokud není k dispozici, prostřednictvím satelitního přijímače.

Při připojení přes satelitní konektor můžete najít televizní kanály pomocí nabídky TV. Uživatel má přístup k manuálnímu i automatickému vyhledávání, které závisí na roce výroby zařízení.

Důležité! Pokud byl model vydán v letech 2021 až 2018, automatické ladění se provádí výběrem operátora ze seznamu. Stává se to velmi rychle. v televizi se objeví pevný seznam satelitních televizních kanálů, které nelze upravovat. Zařízení postavená před rokem 2021 provádějí pravidelné automatické vyhledávání. Trvá to mnohem déle, v důsledku toho uživatel obdrží všechny dostupné televizní kanály, jejichž seznam také nelze upravit.

Mazání a úpravy kanálů

Mazání a úpravy kanálů se provádějí v nabídce panelu TV na kartě „Vysílání“. Chcete.li to provést, přejděte do části „Změnit“. Chcete.li některé kanály odebrat, musíte je označit v seznamu a kliknout na „Odstranit“. Chcete.li číslo změnit, vyberte televizní kanál a zadejte novou hodnotu.

Prostřednictvím Smart TV

Tyto aplikace poskytují možnost sledovat digitální televizní kanály zdarma. Pokud nestačí a poskytovatel podporuje funkci IPTV, můžete také přidat kanály, které poskytuje prostřednictvím těchto programů.

Rada! Možnost sledovat televizi přes internet je výhodná, když se potřebujete obejít bez set-top boxu a položení kabelu k televizi.

Bez dálkového ovládání

Pokud není k dispozici dálkový ovladač, může uživatel pomocí tlačítek na pouzdru TV vyhledávat kanály, všechny operace budou prováděny stejným způsobem jako u dálkového ovladače. Pokud nastavení nelze provést tímto způsobem, budete si muset zakoupit univerzální nebo originální dálkový ovladač.

Na poznámku! Kromě dálkového ovladače lze televizory s funkcí Smart TV ovládat pomocí klávesnice a myši, kabelové i Bluetooth. Pro připojení stačí zapojit kabel do USB portu televizního zařízení. Podrobné pokyny k ovládání pomocí klávesnice a myši najdete v uživatelské příručce.

Automatický režim

K automatickému ladění televizních kanálů potřebujete:

 • zapněte televizi, pomocí dálkového ovladače otevřete „Menu“ a přejděte na kartu „Vysílání“;
 • nastavit zdroj signálu: anténa, kabel nebo satelit;
 • určit typ kanálu: digitální nebo analogový;
 • vyberte režim úplného vyhledávání;

Vyhledávání televizních kanálů bude pokračovat několik minut, poté budou automaticky uloženy.

K čemu slouží kabel infračerveného adaptéru pro televizi Samsung?

Mrkněte na televizi Samsung, co to je? Konektor ir out slouží k připojení adaptéru infračerveného vysílače dodaného s televizorem k ovládání externích zařízení.

Jak nastavím svůj televizor Samsung k ovládání externích zařízení, která jsou k němu připojena, jako je digitální televizní přijímač, přehrávač disků, domácí kino? K čemu slouží infračervený kabel Samsung TV? Televizor a další zařízení tak můžete ovládat z jednoho dálkového ovladače a používat jej jako univerzální. Chcete.li to provést, připojte dodaný kabel infračerveného adaptéru k výstupu IR OUT televizoru a umístěte vysílač do vzdálenosti 10 cm od přijímače externího zařízení. Signály z dálkového ovladače TV budou zpracovány v televizi Samsung, převedeny a odeslány kabelem do vysílače, který bude fungovat jako infračervené dálkové ovládání pro externí zařízení. Zapněte externí zařízení a TV. Pomocí dálkového ovladače televizoru vyberte v nabídce v horní části obrazovky nastavení SOURCE \ Universal. Postupujte podle pokynů na televizní obrazovce, proces univerzálního dálkového nastavení bude dokončen.

První nastavení

Při prvním zapnutí se na obrazovce zobrazí okno: počáteční nastavení Samsung TV. Zde můžete pomocí dálkového ovladače Samsung TV vybrat jazyk nabídky, vyhledávat televizní kanály a nastavit připojení k internetu. Tento postup můžete provést později kliknutím na položku System \ Setup v nabídce Samsung TV. Samsung TV používá pro nastavení systému heslo. Výchozí heslo je 0-0-0-0. Pokud jste zadali jiné heslo a zapomněli jste jej, budete muset obnovit své heslo Samsung. Chcete-li to provést, vypněte jednotku pomocí dálkového ovladače Samsung TV a v pohotovostním režimu stiskněte MUTE-8-2-4-POWER. Televizor Samsung bude nastaven na hodnotu hesla 0-0-0-0.

Nastavení kabelové televize

Pro sledování kabelových digitálních kanálů poskytovaných operátorem vaší sítě na Mystery TV. Musíte nastavit televizi.

 • Chcete.li to provést, přejděte do nabídky vašeho televizoru stisknutím odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači.
 • Dále přejděte na automatické vyhledávání a při výběru pip pipojení vyberte DVB-C, tento formát vysílání je určen pro kabelovou televizi.
 • Typ DTV pro vyhledávání kabelových digitálních kanálů
 • Vyberte zemi Rusko.
 • Dále musíme vybrat Typ vyhledávání, vybrat Úplné nebo Síť, pokud znáte parametry svého operátora.
 • Stiskněte tlačítko Zahájit hledání a čekáme na dokončení.

Ladění dvaceti digitálních kanálů.

Analogová televize bude brzy vypnuta v celé zemi, a abyste nezůstali bez svých oblíbených televizních kanálů, musíte nastavit číslo na TV Mystery. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

Najděte na dálkovém ovladači tlačítko nabídky a stiskněte jej.

 • Najděte na dálkovém ovladači tlačítko nabídky a stiskněte jej.
 • Vyberte položku Kanál a klikněte na Automatické vyhledávání.
 • Dále budete muset vybrat typ DVB, to je formát vašeho digitálního pozemního vysílání DVB-T2, kabelová televize DVB-C, satelitní televize DVB-S.
 • Chcete-li sledovat pozemní digitální kanály z domácí antény na Mystery TV, zvolte DVB-T2.
 • Typ vyhledávání DTV nebo ATV může zvolit obojí, pokud potřebujete analogové kanály.
 • Vyberte zemi Rusko
 • Klikněte na ok a počkejte na konec nastavení

Jak nastavit digitální televizi na Mystery TV

Mystery TV jsou v naší zemi velmi populární, jejich hlavní vlastností je jejich nízká cena. Za malou částku si můžete pořídit Mystery TV s mnoha funkcemi, jako je Smart TV, podpora formátů DVB-T2. DVB-C, DVB-S.

Aby bylo možné naladit dvacet bezplatných digitálních kanálů na Mystery TV, ujistěte se, že podporuje formát vysílání DVB-T2.

Pokud vaše TV Mystery nepodporuje DVB-T2, pak pro sledování digitální televize budete muset zakoupit digitální set-top box DVB-T2.

Pokud je tento formát podporován, nebude nastavení digitálních pozemních kanálů obtížné a nezabere mnoho času.

Nastavení satelitní televize

Mnoho Mystery TV má schopnost přijímat satelitní kanály. Chcete.li to provést, musíte připojit satelitní anténu naladěnou na konkrétní satelit.

 • Přejdeme do nabídky TV a vybereme automatické vyhledávání satelitních kanálů
 • Dále musíte zachovat parametry transpondérů a začít skenovat kanály.
 • Pro připojení k satelitnímu operátorovi musíte mít přístupovou kartu.

Poté, co nastavíte Mystery TV, můžete upravit formát obrazu, kvalitu obrazu, nastavit čas atd.

Jak nastavit digitální televizi na vašem televizoru

Po odpojení analogové televize si mnoho uživatelů klade otázku „Jak nastavit digitální televizi v televizi“. V tomto článku se pokusíme zjistit, které kanály jsou součástí balíčku digitálního vysílání a jaká nastavení provést při ručním vyhledávání kanálů.

Seznam kanálů

Digitální signál pochází z věží RTRS, což uživatelům umožňuje sledovat seznam kanálů sestávající ze 2 multiplexů. Každý multiplex má 10 různých kanálů a pracují na různých frekvencích.

První multiplex také obsahuje 3 rozhlasové stanice: „Mayak“, „Radio Russia“ a „Vesti FM“

Jak nastavit digitální televizi na vašem televizoru

Nastavení kanálů digitální televize na televizoru je prakticky stejné jako nastavení kanálů na digitálním set-top boxu.

 • Přejdeme do nabídky nastavení kanálu a vybereme položku pro automatické vyhledávání kanálů. Přijímač by měl zachytit dva multiplexy digitálních kanálů a 3 rozhlasové stanice.
 • Existují situace, kdy z nějakého důvodu nemůže automatické vyhledávání najít potřebné kanály. V takových případech musíte přejít do nabídky nastavení kanálu a vyhledat kanály ručně. Představujeme:
 • Rozsah. UHF
 • Frekvenční kanál. CH
 • Číslo televizního kanálu (TVK)
 • Šířka pásma. 8 MHz
ČÍST  Jak vytvořit Apple ID pro dítě

Je důležité instalovat anténu v takové poloze, aby úroveň a kvalita signálu byla alespoň 70-80%. V opačném případě bude obraz přerušen a v některých případech televizní kanály úplně zmizí.

Jaký je rozdíl mezi analogovou a digitální televizí

Na rozdíl od analogové televize má digitální pozemní rozhlasové vysílání řadu výhod:

 • Kvalita obrazu a zvuku je mnohem vyšší
 • Rozšířený počet kanálů, úspora frekvenčních zdrojů díky skutečnosti, že balíček 10 kanálů je vysílán na jedné frekvenci s jediným vysílačem.
 • Úspora energie díky menšímu počtu vysílačů.
 • Schopnost přijímat digitální signál v pohybujících se vozidlech, jako je auto, vrtulník, vlak, pokud rychlost nepřekročí 150 km / h.

Jak zjistit frekvenci a číslo kanálu při ručním ladění

Frekvence a počet televizních kanálů pro každý multiplex je odlišný. Chcete.li například nastavit digitální televizi v Čeljabinsku, musíte spustit ruční vyhledávání z TVK 24 (498 MHz) a TVK 40 (626 MHz).

Ladění přes tuner

Za prvé, instalace přijímače T2 umožňuje sledovat všechny populární federální televizní kanály. Za druhé, majitel takového tuneru může místo dvou používat pouze jedno dálkové ovládání.

Ladění kanálů pomocí tuneru zahrnuje připojení této jednotky k běžné vnitřní televizní anténě. Po připojení by měl uživatel použít funkci automatického vyhledávání.

Samostatně je třeba říci, že průměr

vytvořit, digitální, televizi

Jak naladit digitální kanály na vašem televizoru?

Analogová televize, která po mnoho let neměla alternativu, postupně mizí v minulosti. Dnes nastala éra digitální televize, která je považována za nejmodernější technologii pro přenos a příjem video signálů. Digitální televize poskytuje bezchybnou reprodukci obrazu. Mezi hlavní výhody „čísel“ stojí také za zmínku:

 • Vysoce kvalitní zvuk a video. Digitální televize není náchylná k žádnému rušení.
 • Ergonomický. Digitální televizní signál je uživatelům podáván bez speciálního vybavení a zbytečných kabelů.
 • Obrovské množství kanálů různých témat.
 • Snadné připojení. Pro připojení a konfiguraci „čísel“ není absolutně nutné vyhledat pomoc odborníků.

Výhodou této vysílací technologie je také možnost přístupu na internet a mnoho dalších užitečných služeb.

Nastavení přes Smart TV

Před nastavením digitální televize na vašem televizoru pomocí Smart TV byste se měli ujistit, že televizor tuto technologii podporuje. Objevil se relativně nedávno, a proto jím nejsou vybaveny všechny moderní televize.

Tato metoda nastavení je považována za nejjednodušší a nejrychlejší. Ladění televizních kanálů se provádí do 5 minut.

Jak nastavit digitální televizi

Vzhledem k popularitě této technologie se mnoho uživatelů ptá. jak nastavit digitální televizi na televizi? Dnes existuje 5 hlavních způsobů přizpůsobení. Digitální kanály lze naladit pomocí antény, tuneru, kabelu z optických vláken, satelitní antény a funkce Smart TV. Než naladíte digitální kanály na televizi, stojí za zvážení, že každá z těchto metod má svá pro a proti. Je třeba také mít na paměti, že tyto způsoby připojení mají různé náklady. Nezapomeňte, že nesprávné nastavení kanálů může vést k tomu, že televizor jednoduše nepřijímá signál digitálního vysílání.

Nastavení optických vláken

Možná se někomu tato metoda bude zdát příliš komplikovaná. Ale ve skutečnosti je tato možnost konfigurace jednou z nejjednodušších a nejdostupnějších. Před nastavením digitální televize na televizi pomocí kabelu z optických vláken byste měli vědět, že veškeré potřebné vybavení lze zakoupit u předních ruských telekomunikačních společností.

Příkladem takové společnosti je MTS. Tato společnost, doplněná kabelem z optických vláken, dodává set-top box DVB-C a dálkové ovládání. Chcete.li připojit digitální televizi, stačí připojit kabel k anténnímu konektoru a použít funkci automatického vyhledávání.

Tato služba telekomunikačních poskytovatelů vám umožňuje připojit mnoho dalších televizních kanálů. Počet připojených programů bude záviset na zvoleném tarifu a podmínkách poskytovatele. za měsíc.

Ladění přes satelitní anténu

Před nastavením digitální televize na televizoru byste se měli postarat o instalaci satelitní antény. K vyřešení tohoto problému se doporučuje zapojit zkušené odborníky, kteří mají potřebné nástroje a instalační vybavení. Zkušení řemeslníci navíc vždy doporučí optimální místo pro instalaci satelitní antény. Díky tomu bude moci uživatel počítat s příjmem co největšího počtu digitálních televizních kanálů.

Je třeba poznamenat, že dnes průměrný Pokud jde o náklady na připojení „digitálního“, závisí na zvoleném balíčku služeb.

Instalace satelitní antény zahrnuje také použití přijímače, který je připojen k televizoru pomocí kabelu s nízkou nebo vysokou frekvencí. Uživatelé, kteří dávají přednost přizpůsobení provozu přijímače sami, by si měli být vědomi toho, že tento proces má několik specifických funkcí.

Před laděním digitálních kanálů na televizoru pomocí vysokofrekvenčního kabelu musíte odpojit všechna zařízení od elektrické sítě. RF kabel je poté zasunut do antény a připojen k RF výstupu na přijímači. Poté lze všechny domácí spotřebiče znovu připojit k elektrické síti. Dále jsou kanály laděny pomocí automatického vyhledávání.

Před nastavením digitální televize na vašem televizoru pomocí nízkofrekvenčního kabelu musíte propojit přijímač a televizi pomocí kabelu s „tulipány“. Poté musíte nastavit režim videa a počkat, až se na obrazovce zobrazí zpráva „Žádný signál“.

Poté musíte upravit měřítka kvality a síly signálu. Ladění se provádí mechanicky, to znamená otáčením satelitní antény v různých směrech. Tato úprava pokračuje, dokud nejsou pruhy kvality a síly signálu naplněny na maximum.

Abyste mohli zkontrolovat správnost nastavení, musíte zapnout jeden z kanálů a vyhodnotit kvalitu obrazu. Pokud je jasné a bez rušení, bylo nastavení provedeno správně.

Ladění přes anténu

Před nastavením digitální televize na televizi prostřednictvím antény se musíte postarat o její připojení k přijímači. Vyplatí se také připojit zesilovač signálu k televiznímu tuneru. Poté je přijímač připojen přímo k televizoru.

Ladění kanálů se obvykle provádí automatickým vyhledáváním. V důsledku automatického vyhledávání bude nalezeno 15–20 televizních kanálů. Některé kanály mohou být duplicitní. Chcete.li tento problém vyřešit, doporučujeme použít ruční ladění, které odstraní nepotřebné televizní kanály. Je třeba poznamenat, že automatické vyhledávání kanálů prostřednictvím antény netrvá déle než 20 minut.

Kabelová televize

Rozdíl mezi kabelovou televizí a digitálním pozemním vysíláním spočívá v tom, že signál je přenášen přímo do kabelu, který se připojuje k televizi.

Abyste mohli připojit kabelové vysílání bez set-top boxu, musíte mít následující vybavení:

 • TV přijímač schopný přijímat signál odpovídající kvality. Vzhledem k tomu, že i v Evropě funguje zastaralý vysílací standard DVB-C i nový DVB-C2 současně, je to extrémně netriviální úkol. Zde musíte kontaktovat poskytovatele a zadat parametry příjmu.
 • Kabelové připojení z rozvaděče u vchodu bytového domu.

Chcete.li připojit digitální televizi kabelem, musíte provést následující kroky:

 • Uzavřete dohodu s poskytovatelem obsluhujícím konkrétní dům.
 • Veďte kabel do svého bytu a získejte od operátora čipovou kartu a vše připojte k odpovídajícím vstupům televizního přijímače.
 • Nalaďte televizor na příjem. Zde můžete potřebovat informace o technických podmínkách přenosu signálu po kabelu (standard, frekvence atd.). Můžete je získat od provozovatele kabelové televize na oficiálních webových stránkách nebo v kanceláři. Televizor můžete naladit na digitální kanály bez set-top boxu v automatickém i manuálním režimu.

Signál je přijímán všude tam, kde poskytovatel natáhl linku.

Vysoká kvalita signálu bez ohledu na vnější podmínky.

Počet přijímaných kanálů závisí na poskytovateli.

Předplatné od 250 rublů / měsíc nebo více.

Kdy je předpona požadována

Digitální televizní vysílání se vyrábí v rámci určitých standardů. A v těch situacích, kdy se příjem koná v Rusku, musíte mít na paměti následující zkratky:

 • DVB-T2 je druhou generací evropského standardu pozemního televizního vysílání. Právě v něm fungují všechny ruské opakovače;
 • DVB-C a DVB-C2 jsou standardy kabelového vysílání;
 • DVB-S a DVB-S2-formáty satelitního vysílání.

Pozemní televize na digitální televizi

Snad nejjednodušší způsob připojení televize. Pokud televizor díky vestavěnému tuneru podporuje příjem DVB-T2, pak je postup připojení následující:

 • Je nainstalována anténa UHF, orientovaná ve směru nejbližšího opakovače a připojená k televizoru;
 • Televizní přijímač se přepne do režimu nastavení (zpravidla pomocí tlačítka „Menu“ na dálkovém ovládání);
 • Automatické nebo ruční ladění kanálů.

Vzhled „rádiového stínu“ z kopců, hor, hustých lesů nebo hlavních budov je možný.

Jsou místa, kam signál nedosáhne.

IPTV na počítači

Protokol televize přes internet. Nesmí být zaměňována se sledováním videí online. Nejmodernější a nejoptimálnější způsob sledování televize z hlediska kvality a možností.

Chcete.li připojit IPTV, musíte provést následující:

Vše, co potřebujete, je internet a žádní další zprostředkovatelé.

Kvalita příjmu závisí na rychlosti přenosu dat poskytované poskytovatelem internetových služeb.

Jak připojit digitální televizi bez set-top boxu: 4 možnosti

Obvykle je pro příjem digitální televize nutný set-top box (je to také přijímač, dekodér, digitální tuner). V některých případech však televizor zobrazí „digitální“ i bez něj. Pokusme se zjistit, co dělat, když můžete digitální televizi sledovat bez set-top boxu.

V jakých případech není předpona nutná

V éře internetu a moderních komunikačních zařízení existují možnosti připojení digitální televize bez set-top boxu. Zvažme všechny 4 takové metody.

Poplatek za předplatné, rub. Počet kanálů, ks. Co je potřeba
Pozemní televize 20-30 Digitální televize s podporou DVB-T2, UHF antény
Kabelová televize od 250 50-150 Digitální televize s podporou DVB-C
IPTV na počítači od 0 do 1000 Bez hranic Vysokorychlostní přístup k internetu (od 15 Mbps), PC
Chytrá televize od 0 do 1000 Bez hranic Vysokorychlostní přístup k internetu (od 15 Mb / s), Smart TV

Chytrá televize

Smart TV je televizní přijímač původně přizpůsobený pro přístup k internetu a prohlížení síťového obsahu. Smart TV se používá jako přijímač pro internetovou televizi, ale některé modely mohou navíc přijímat i digitální nebo kabelové vysílání.

Smart TV lze připojit dvěma způsoby:

 • Pomocí kabelu LAN. Pohodlí zde je, že po připojení televizor rozpozná nové připojení sám. Nic dalšího konfigurovat nemusíte.
 • Wi-Fi. Metoda je výhodná v tom, že nemusíte kupovat další metry kabelu a rozkládat ho po bytě. V tomto případě lze navíc televizi kdykoli přesunout na nové místo.
 • TV s funkcí Smart TV;
 • Přístup k internetu (přes kabel, Wi-Fi router atd.).
 • Při použití kabelu musí být jeden konec připojen k ethernetovému portu televizoru a druhý ke směrovači nebo modemu. Poté musíte počkat, dokud nedojde k rozpoznání, a zobrazí se přístup k internetu.
 • Při používání Wi-Fi je třeba připojit adaptér (pokud není integrovaný).
 • Prostřednictvím „Nastavení“ musíte zahájit proces hledání dostupných připojení Wi-Fi a vybrat si vlastní (v bytech se často chytí Wi-Fi od sousedů).
 • Po výběru je třeba zadat heslo pro přístup. Připojení bude rozpoznáno.
 • Na konci je třeba upravit výběr.
ČÍST  Přenos dat z Androidu na Android Xiaomi

U televizorů se Smart TV je v síti nutná další registrace účtu. Zde budete muset zadat své uživatelské jméno, heslo a také svou stávající e.mailovou adresu.

Spousta bezplatných aplikací (YouTube, IVI atd.).

Přístup k široké škále videí, filmů, hudby atd.

Potřebujete kvalitní a rychlý přístup k internetu.

Jak nainstalovat a připojit digitální pozemní televizi

Digitální pozemní televize poskytuje přístup k 20 bezplatným kanálům. Můžete jej nakonfigurovat dvěma způsoby: pomocí běžné domácí antény nebo zakoupením sady.

Samotný proces se skládá z několika fází a nezpůsobuje žádné zvláštní potíže ani těm, kteří nejsou příliš zběhlí v technologii. Pokud budete striktně dodržovat navrhovaný algoritmus a budete tak opatrní, jak to jen bude možné, pak vše proběhne poprvé.

Poté musíte zjistit vzdálenost k nejbližší věži a vypočítat všechny parametry, které mohou ovlivnit kvalitu signálu. Poté budete muset zařízení nakonfigurovat tak, aby se pravděpodobnost rušení snížila na minimum. Je velmi důležité správně namířit anténu. směrem k věži. Pak budete mít jistotu dobré kvality.

Nyní musíte připojit všechna zařízení pomocí kabelu podle pokynů dodaných s jakýmkoli přijímačem. Po připojení se na obrazovce otevře nabídka s podrobnějším nastavením. Udělejte si čas na prostudování každého parametru a upravte jej pro sebe, aby nic nezastínilo potěšení ze sledování vašich oblíbených televizních pořadů.

Postup připojení kabelové digitální televize

Abyste měli digitální kabelovou televizi, potřebujete univerzální přijímač. Ve většině případů se jedná o speciální přílohy od určitých poskytovatelů, které poskytují pokyny k instalaci a někdy odesílají své průvodce.

Neexistuje žádný zásadní rozdíl ve spojení. Používá se k tomu speciální vodič, který je dodáván s přijímačem od poskytovatele. S jeho pomocí musíte propojit set-top box a televizi. Mějte na paměti, že zařízení musí být před zahájením provozu odpojeno od sítě. tím se vyloučí možné poškození, totéž vyžadují standardní bezpečnostní pravidla. Po instalaci budete moci vybírat a konfigurovat kanály, ale nezapomeňte, že budou účtovány zvlášť.

ODKAZ! Kabelová možnost digitální televize nabízí více možností, ale některé uživatele odrazuje měsíční poplatek za počet kanálů a kvalitu.

Jak nainstalovat digitální televizi do televize

Stále více uživatelů přechází na digitální televizi. To není překvapující. má řadu výhod nedostupných pro analogové vysílání, z nichž hlavní je výrazně vylepšená kvalita. Jak připojit digitální televizi sami? Jaké potíže mohou během tohoto procesu nastat?

Co potřebujete k připojení digitální televize

Nejprve musíte pochopit, jaký druh vybavení potřebujete, a zakoupit si ho předem. Připravte se na to, že za nákup všech potřebných položek budete muset zaplatit určitou částku. Nešetřete příliš. abnormálně levná zařízení mohou mít špatnou kvalitu.

Méně peněz můžete utratit pouze v případě, že máte nový model televize s vestavěným adaptérem T2. Pokud tedy plánujete nákup nového televizního přijímače, věnujte pozornost přítomnosti takového adaptéru. Ušetříte si tím spoustu komplikací.

V jiném případě k připojení digitální televize budete potřebovat:

 • přijímač;
 • anténa;
 • zesilovač (je.li to nutné);
 • kabely.

Přijímač je zařízení, které dekóduje digitální signál a změní jej na analogový.

Pokud se televizní věž nachází v bezprostřední blízkosti vašeho bydliště, můžete si vystačit s obyčejnou vnitřní anténou, jinak budete muset nainstalovat externí. Pokud žijete velmi daleko od zdroje signálu, je zapotřebí zesilovač. Ne každý si to musí koupit.

DŮLEŽITÉ! Kabely jsou jedním z nejdůležitějších prvků při připojení digitální televize. Je důležité je správně vybrat, protože konečný výsledek postupu závisí na kvalitě.

Jak připojit Smart TV

Chytrá televize se stala jednou z nejužitečnějších funkcí, které nám byly k dispozici v procesu technologického pokroku. Jeho podstata spočívá v tom, že uživatel má přístup k internetu prostřednictvím televize a také získává velké množství dalších užitečných funkcí.

Hlavní podmínkou bezproblémového provozu Smart TV je přístup k internetu. Můžete jej získat dvěma způsoby: buď prostřednictvím Wi-Fi, nebo pomocí kabelu, který připojí zařízení k routeru.

Nejlepší je použít bezdrátové připojení, eliminuje potřebu pokládat další kabel v bytě a také neomezuje pohyb zařízení v prostoru. Poté, co je k televizi připojen internet, můžete začít používat všechny funkce Smart TV. hledat něco pomocí prohlížeče, stahovat a sledovat videa a dokonce si s někým chatovat na Skypu.

Výhody instalace digitální televize

Takové vysílání má mnoho výhod: vynikající kvalitu obrazu a zvuku, přístup k rozšířené sadě funkcí. Kanály si také můžete libovolně přizpůsobit, takže zůstanou jen ty, které mají členové rodiny opravdu rádi. Další výhodou je stabilní signál, který mizí nebo degraduje mnohem méně často než analogový televizní signál.

ODKAZ! S pomocí Smart TV můžete ze svého televizoru udělat něco jako počítač a užívat si všech výhod velké obrazovky.

Digitální televize je již velmi rozšířená a velmi brzy na tento formát přejde naprostá většina uživatelů. To také usnadňuje speciální státní program. Nyní víte, jak samostatně připojit digitální televizi doma a co je k tomu zapotřebí.

Jak nastavit digitální televizi na Samsungu

Nyní se podívejme na způsob, jak nastavit digitální televizní kanály na Samsungu, protože výrobce je jedním z nejpopulárnějších v oboru. Akce jsou podobné:

 • Klikněte na nabídku na dálkovém ovládání;
 • Poté přejděte do kategorie „Kanál“ (na ikoně satelitní antény);
 • Vpravo musíte vybrat možnost „Anténa“ a do pole Typ. „Kabel“;
 • Nyní v sekci „Země“ musíte nastavit „Jiné“, nyní musíte zadat PIN kód, ve výchozím nastavení 0000;
 • Přejděte do nabídky „Automatické ladění“ a označte zdroj signálu. „Kabel“;
 • Musíte zadat parametry, které odpovídají údajům v prvním obecném příkladu článku, a kliknout na „Hledat“;
 • Televizor nyní najde všechny televizní kanály.

Jak nastavit digitální televizi v televizi. obecná ustanovení

Většinou všechny způsoby, jak nastavit příjem digitální televize, používají přibližně stejné schéma, ale vzhledem k různorodosti výrobců se akce mohou mírně lišit, ale jejich logika je podobná. Aby nedošlo ke zmatení ve všech sekvencích, stojí za to použít algoritmus přímo na každý televizní model. Díky logice a intuici můžete podle uvedených pokynů správně nastavit téměř každý model televize.

 • Vezměte dálkový ovladač a rozbalte nabídku;
 • Přejděte na položku „Možnosti“;
 • Dále musíte aktivovat „Automatické ladění“. Při této akci se zobrazí okno, které obsahuje informace o zdrojích signálu, může to být signál kabelu nebo antény. V našem případě musíte zvolit kabel;
 • Na konci operace by se v novém okně měly objevit informace o kvalitě příjmu signálu, zde byste měli vybrat „Digitální“ a poté kliknout na „Start“;
 • Koncový bod přizpůsobení. „Režim vyhledávání“ a vyberte způsob, jak najít kanály. Navrhovaná pole musí být vyplněna informacemi. Frekvence. 314 MHz, rychlost. 6875 kS / s a ​​modulace. 256 QAM.

Pokročilejší modely televizorů umožňují provádět síťové vyhledávání, které samo provede všechny potřebné akce. Když je zvolen požadovaný způsob detekce televizních kanálů, musíte kliknout na „Hledat“.

Podrobné pokyny pro nastavení digitální televize

S rozšířeným používáním moderní televize došlo k rozruchu, a proto existuje mnoho otázek o tom, jak nastavit digitální televizi. Důvod popularity je v rozmanitosti kanálů, pokud jde o směr, kvalitu, jazyk, typ obsahu atd. Kvůli nedostatku informací o nastavení digitální televize se společnosti objevily jako houby po dešti, které si za tyto manipulace účtují poplatek. Vůbec není nutné platit, opravdu je možné dosáhnout cíle vlastními silami.

Jak nastavit digitální televizi na LG

Pokud tato instrukce není účinná, stojí za to použít podrobný algoritmus pro televizory LG. Tato technika je relevantní pro téměř všechny modely výrobce.

 • Z dálkového ovladače přejděte do nabídky;
 • Klikněte na „Možnosti“;
 • V kategorii Země změňte vlajku na Finsko nebo Švédsko;
 • Poté přejděte do kategorie „Nastavení“ a spusťte „Automatické vyhledávání“;
 • Do polí musíte zadat metodu vyhledávání, obvykle poměrně rychlého typu, frekvenci. 298 MHz, modulace. 256 QAM, znaky. 6952, ID. auto;
 • Pokud je vše provedeno správně, během vyhledávání se zobrazí řada televizních kanálů;
 • Společnost LG integruje do systému systém automatického vyhledávání a aktualizace televizních kanálů. Tato funkce může být nepohodlná, protože připravený seznam bude pravidelně vyprázdněn. Abyste tomuto jevu zabránili, nezapomeňte sledovat nastavení pro kabelové připojení a vypnout „Automatickou aktualizaci kanálu“;
 • Pro pohodlné třídění je třeba zrušit zaškrtnutí políčka automatického číslování v sekci „Kabel“ v „Autosearch“.

Jak nastavit digitální televizi na Smart TV

Digitální televize, jak nastavit kanály na televizoru s funkcí Smart, zvažte příklad společnosti Samsung. Akce se provádí poměrně standardním způsobem, ale existují určité rozdíly.

 • Klikněte na „Země“, nyní možná budete muset zadat PIN kód, ve výchozím nastavení 0000, 1111 nebo 1234;
 • Postupujte podle sekce „Jiné“;
 • Poté s krokem zpět vyberte možnost „Parametry vyhledávání kabelů“;
 • Nyní jsou představeny standardní parametry;
 • Opět musíte přejít na „Automatické ladění“, zde vyberte režim zdroje „Kabel“;
 • Musíte aktivovat sekci „Digitální“;
 • V režimu vyhledávání vyberte „Síť“ a aktivujte nastavení.

Všechny metody vám umožňují vytvořit vysoce kvalitní připojení k digitálním televizním kanálům a najít maximální dostupný počet zajímavých programů. Navzdory nedostatku dat na zařízeních od společností Toshiba, Philips a dalších se způsob připojení nijak neliší.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS