Jak zakázat tvar tlačítka na Samsungu

Table of Contents

Ovládání podsvícení kapacitních tlačítek na Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge

Obchod Google Play obsahuje aplikaci s názvem Galaxy Button Lights. Je to velmi jednoduché a umožňuje vám zvolit, jak dlouho se kapacitní tlačítka na Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge rozsvítí. Obecně je nastavení flexibilní a pokud si přejete, můžete určit dobu podsvícení, podsvícení při zapnuté obrazovce, stálé podsvícení nebo úplně vypnout. Vývojář poukázal na to, že aplikace funguje i na dalších nových zařízeních, jako je Galaxy Note 4. Dosud byla testována na Galaxy S6. Zdarma si můžete stáhnout tlačítka Galaxy Button pro Galaxy S6 a S6 Edge z odkazu: stáhnout.

Přihlaste se také k odběru našich stránek nebo. být první, kdo zná novinky ze světa Samsung a Android.

ŘEŠENÍ: Nelze zapnout televizor Samsung

Zkontrolovali jste, zda funguje zásuvka, ke které je televizor připojen?

Ať už došlo k hurikánu nebo k výpadku proudu před zapnutím televizoru?

Zkuste resetovat napájení a zkontrolujte, zda to funguje:

Vypněte síťovou zásuvku (pokud má vypínač / vypínač), ke které je televizor připojen, a odpojte napájecí kabel televizoru ze zásuvky.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení televizoru (umístěné na boční straně televizoru) po dobu 30 sekund, aby se rozptýlilo zbytkové napájení televizoru.

Připojte napájecí kabel k televizoru a zapněte zásuvku (pokud má vypínač / vypínač)

Zapněte televizor krátkým stisknutím tlačítka napájení na televizoru

Pokud se televizor zapne, můžete pomocí tlačítek na boční straně vybírat kanály, zvyšovat a snižovat hlasitost a vypínat televizor (znovu stiskněte tlačítko napájení), dokud nezískáte náhradní dálkový ovladač nebo univerzální dálkový ovladač

Řešení: Televizní obrazovka má tmavou část ve spodní části obrazovky. Stránka 2

Ahoj. přesně stejný problém. TV UE55JU6800, která je stará pouze 2 roky. Problém začal před několika dny. Když byla televize zapnutá, obrazovka níže by byla mnohem tmavší, ale po několika minutách se to vyřešilo a všechno bylo v pořádku. Nyní však obrazovka níže zůstává po celou dobu tmavá a není vymazána. Stále můžeme vidět obraz skrz něj, ale je to velmi nepříjemné. Toto je můj druhý televizor Samsung, ten první měl podobné problémy. Udělal jsem autotest. bez radosti. Zavolal jsem do call centra. který provedl stejnou diagnostiku (když jsem pochopil osobu). poté mě převezli do servisního střediska. Vzali podrobnosti o televizoru a problému, a protože se na něj nevztahovala záruka, uvedli, že oprava bude stát 500 liber, protože obrazovka zmizí. Při pohledu na síť to vypadá, že existuje řada podobných problémů. Samsung na to musí přijít. Vystavoval jsem svůj starý Panasonic. vynikající fotka, přežila DVA Samsung. věřím, že tam je zpráva.

Zvuky systému

 • zvuk dotyku (přehrává zvuky, když se dotknete určitých položek na obrazovce);
 • zvuky zámku obrazovky (přehrávání zvuků při zamykání nebo odemykání obrazovky);
 • zvuk nabíjení (přehrávat zvuk, když je připojena nabíječka).

Přejděte do Nastavení. Zvuky a vibrace. Systém. A jen posuňte přepínač do požadované polohy.

Všechna nastavení zvuku v telefonech Samsung

V tomto článku se podíváme na všechna nastavení zvuku a vibrací na zařízeních Samsung: změna režimu na tichý, vibrace při hovoru, nastavení tlačítek hlasitosti, výběr vyzváněcího tónu, zvuky oznámení a režim Nerušit, zvuky systému, když klepněte na obrazovku nebo čísla kláves na klávesnici, zvuk klávesnice, upravte kvalitu zvuku a přidejte různé zvukové efekty.

Vibrační upozornění

U telefonů Samsung můžete také upravit typ vibrací. K dispozici je celkem 5 možností vibrací: dlouhé, přerušované atd. Typ vibrací můžete změnit následujícím způsobem: Nastavení. Zvuky a vibrace. Vibrační upozornění. A vyberte požadovanou možnost.

Pokyny pro nastavení a vypnutí Nerušit podle plánu na telefonu Samsung.

Na domovské obrazovce musíte přejít na panel oznámení. Chcete-li to provést, musíte potáhnout prstem dolů od „Oznamovacího panelu“ od horního okraje obrazovky dolů.

Dále musí být zcela otevřen „oznamovací panel“. Chcete-li to provést, je třeba přejetím prstem po „Oznamovacím panelu“ dále dolů.

Nyní na otevřeném „oznamovacím panelu“ musíte najít tlačítko rychlého nastavení „Nerušit“ a kliknutím na něj jej držet prstem po dobu 2–3 sekund.

Obrazovka. přejetím prstem úplně otevřete panel oznámení. Obrazovka. stiskněte a podržte tlačítko rychlého nastavení „Nerušit“ po dobu 2–3 sekund.

Nyní jsme v sekci služby Nerušit.

Do této sekce se dostanete druhým způsobem, který je o něco delší:. spusťte aplikaci „Nastavení telefonu“;. přejděte do sekce „Oznámení“;. klikněte na položku „Nerušit“, aniž byste se dotkli přepínače této položky;. nyní jsme na místě.

Abychom mohli upravit čas zapnutí a vypnutí „služby ticha“, je třeba nejprve povolit tuto funkci samotnou. Chcete-li to provést, klikněte na přepínač položky „Povolit podle plánu“.

A poté, co přepínač změní barvu na modrou, můžeme přejít do nastavení samotné služby kliknutím na text nadpisu položky „Zapnout podle plánu 22:00. 7:00 následujícího dne“.

Obrazovka. klikněte na přepínač položky „Povolit podle plánu“. Obrazovka. klikněte na text nadpisu položky „Zapnout podle plánu 22:00. 7:00 následujícího dne“

V nastavení části „Povolit podle plánu“ můžeme označit dny v týdnu, kdy bude tato služba povolena, a nastavit čas pro její povolení a zakázání.

Dny v týdnu této služby se vybírají kliknutím na písmena označující tyto dny v týdnu: P, V, S, H, P, S, V. Pokud je písmeno v kruhu, pak v ten den „tichá služba“ bude fungovat. V našem případě jsou všechny dny v týdnu „zapnuty“. všechna písmena v kruzích.

Chcete-li změnit čas aktivace a deaktivace této služby, musíte kliknout na položku „Nastavit plán“.

Obrazovka. klikněte na položku „Nastavit plán“.

Otevře se okno pro nastavení času.

Nyní jsou nastavena tovární nastavení pro začátek a konec této služby: START ve 22:00, KONEC v 7:00.

Rozhodli jsme se nastavit následující čas jako experiment: START v 11:20, KONEC v 11:27.

Chcete-li nastavit čas spuštění funkce, musíte stisknout tlačítko „START“ a poté pohybem hodin a minut naměřeným ve svislém směru přejetím prstem nastavit namísto 22:00 11 hodin a 20 minut.

ČÍST  Jak navzájem synchronizovat bezdrátová sluchátka Xiaomi

Obrazovka. klikněte na tlačítko „START“. Namísto 22:00 nastavte nový čas zapnutí 11 hodin a 20 minut. Obrazovka. je nastaven čas zapnutí v 11:20.

Chcete-li určit čas ukončení této funkce, musíte nejprve stisknout tlačítko „KONEC“ a poté posunutím přejetí prstem na hodinu a minuty ve svislém směru namísto 7:00 nastavit čas na 11 hodin 27 minut.

Na konci pro uložení nového nastavení času nezapomeňte kliknout na tlačítko „OK“.

Obrazovka. stiskněte tlačítko „KONEC“. Namísto 7:00 nastavte nový čas vypnutí 11 hodin 27 minut. Obrazovka. je nastaven čas vypnutí na 11:27. Klikněte na tlačítko „OK“.

Stanovili jsme čas a dny „tiché služby“: každý den každý den v týdnu od 11:20 do 11:27.

Vracíme se do sekce „Nerušit“. Chcete-li to provést, musíte kliknout na tlačítko „Zpět“ v horní části obrazovky nebo na navigační tlačítko „Zpět“ v dolní části obrazovky.

Obrazovka 0. pohled na podsekci „Povolit podle plánu“ s novým nastavením. Klikněte na tlačítko „Zpět“. Obrazovka 1. pohled na sekci „Nerušit“ se zapnutou službou „Povolit podle plánu“.

V 11:20 nastal čas zapnout službu na telefonu. Chcete-li zkontrolovat fungování služby v 11:20, otevřete prstem panel oznámení a podívejte se na příchod nové zprávy: „Režim Nerušit je zapnuto. Signály vypnuty. “.

Přejetím prstem dolů úplně otevřete panel oznámení. Tlačítko rychlého nastavení Nerušit je nyní modré. To potvrzuje, že „služba ticha“ funguje.

Rozhodli jsme se zkontrolovat a zavolat smartphone Samsung z jiného telefonu. Na smartphonu se zapla obrazovka „Příchozí hovor“, ale nenásledovaly žádné zvuky ani vibrace. Signály smartphonu jsou zcela vypnuty. režim „ticha“ je aktivní!

Obrazovka 2. otevřete „Navigační panel“. Nová zpráva „Nerušit je zapnuto. Alarmy vypnuty.“ Úplně otevřete „navigační panel“. Obrazovka 3. funkce Nerušit funguje.

A po 11:27 ráno se tlačítko rychlého nastavení „Nerušit“ změnilo na obvyklou šedou barvu. služba byla vypnuta.

Připojení sluchátek s mikrofonem

Dalším obtížným krokem je zapojení náhlavní soupravy do konektoru pro sluchátka. V tomto případě jde zvuk kamery do připojeného zařízení, ale ostatní jej neslyší. Nevýhodou této metody je, že k použití musíte mít po ruce sluchátka.

Zvukový režim: zvuk, vibrace, žádný zvuk

V závislosti na situaci můžete v telefonu snadno přepínat mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem. Jak to udělat? Zvažte 2 způsoby.

Prostřednictvím nabídky rychlého přístupu.

Musíte přejet prstem shora dolů, počínaje od horního okraje obrazovky. Zobrazí se místní nabídka základních funkcí. A zde již vybereme požadovaný režim kliknutím na ikonu zvuku.

V nastavení můžete změnit režim zvuku a nakonfigurovat několik dalších možností týkajících se zvuku a vibrací. přejděte do Nastavení. Zvuky a vibrace. Zvukový režim.

Zpětná vazba na kliknutí

Ty. zvuky, které telefon vydává, když se dotknete obrazovky. Můžete zapnout zvuky kláves vytáčení (přehrávající tóny, když se dotknete číselníku) nebo zvuk klávesnice (vhodný pro zrakově postižené a obecně vhodný). Přejděte do Nastavení. Zvuky a vibrace. Klikněte na Zpětná vazba. A jen posuňte přepínač do požadované polohy.

Když víte, jak ztlumit fotoaparát na Samsungu, můžete vždy pořídit tichou fotografii. Například pro vás bude snadné pořídit fotografii dítěte a neprobudit ho, nebo zachytit dobrý snímek, aniž byste druhou osobu rušili kliknutím. Tichá kamera otevírá více možností, takže znalosti uvedené v tomto článku budou užitečné pro všechny vlastníky Samsung.

7 лайфхаков с OTG. on the go

Co dělat, pokud na vašem televizoru Samsung není žádný zvuk

Uživatelé, kteří se právě začali seznámit s televizorem Samsung, se mohou potýkat s různými problémy. Pokud jste připojili zařízení, ale není na něm žádný zvuk, zkuste jej úplně vypnout. Počkejte 5-10 minut a poté jej znovu zapněte. To často pomůže vyřešit některé problémy se zvukem televizoru a další.

Pokud se spustily po vypnutí hlasových pokynů v televizi, zkuste provést zvukový test:

 • Stiskněte tlačítko „Nabídka“ na dálkovém ovládání na panelu televizoru;
 • Klikněte na tlačítko „Podpora“ vlevo;
 • Poté vyberte položku „Autodiagnostika“;
 • A klikněte na tlačítko „Spustit test“.

Objeví se malá cedule s požadavkem: „Změnit reproduktor. TV „. Musíte to potvrdit a kliknout na „Ano“. Dále se zobrazí další okno, kde se zobrazí aktuální úroveň hlasitosti. Musíte se ujistit, že hlasitost odpovídá úrovni indikátoru na Samsungu.

Pokud není slyšet žádný zvuk, zkontrolujte znovu, zda jste vodiče připojili správně. Uživatelé si pletou konektory (RCA), které také často nazýváme „zvonky“ nebo „tulipány“. Pokud je vše správně připojeno, ale není slyšet žádný zvuk, obraťte se na službu podpory společnosti Samsung. Nebo zkuste obnovit tovární nastavení sami.

Mohu obnovit tovární nastavení na Samsung TV

U mnoha modelů televizorů se obnovení továrního nastavení provádí stejným způsobem jako vypínání hlasových pokynů. K tomu potřebujete dálkové ovládání.

Bereme to v ruce a provádíme následující doporučení:

 • Postupně stiskněte tlačítka: INFO. JÍDELNÍ LÍSTEK. ZTLUMIT. NAPÁJENÍ. Posledním tlačítkem je zapnutí / vypnutí;
 • Na obrazovce vlevo se objeví malá nabídka, kde musíte vybrat položku „Možnost“;
 • V dalším okně na Samsungu vyberte „Factory Reset“.

Stiskněte postupně několik tlačítek na dálkovém ovladači

Televizor se na chvíli vypne. Pak se znovu zapne. Nyní musíte zkontrolovat, zda se zvuk objevil. A také se přihlaste ke svému účtu Samsung. Obnovením továrního nastavení vymažete ze zařízení všechna dříve provedená nastavení a předvolby. Pokud jste stáhli aplikace do TV, budou také odstraněny. Pokud tyto akce nevedly k očekávanému výsledku a deaktivaci hlasových pokynů, musíte kontaktovat podporu. A požádat o pomoc.

Jak vypnout hlasové navádění na televizoru Samsung

Dnes budeme hovořit o tom, jak vypnout hlasové navádění na televizoru Samsung. Výrobci elektroniky se snaží, aby domácí spotřebiče byly pohodlné a příjemné. Někdy to ale dopadne přesně naopak. Některé vestavěné funkce nejen brání, jsou zbytečné, ale také otravné.

Způsob, jak zakázat hlas čtení parametrů na televizoru Samsung

Ti, kteří si koupili plazmový panel od společnosti Samsung, se na fórech často ptají, jak vypnout monotónní hlas ženy. Neustále komentuje všechny naše akce: přepínání kanálu, zvyšování hlasitosti, zapnutí časovače atd. Tento hlas začne být velmi rychle nudný.

Navíc není třeba bodovat. Existují dva způsoby, jak odstranit hlasové ovládání na vašem televizoru.

 • Vezměte dálkové ovládání Samsung do ruky;
 • Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti;

Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti

 • V nabídce vyberte položku „Hlasové pokyny“;
 • Deaktivujte tuto možnost.
 • Poté klikněte na tlačítko „Zavřít“. Pokud je zaškrtávací políčko u dalších položek „Popis videa“, „Titulky“. odstraňte je také. Tlačítka dálkového ovládání a jejich funkce se mohou u jednotlivých televizorů Samsung lišit. Například pokud podržíte tlačítko hlasitosti po dlouhou dobu, nic se nestane. V takovém případě zvažte pokyn k vypnutí hlasového navádění prostřednictvím nastavení.

  Zakázat hlasové navádění pomocí nastavení na Samsungu

  Nastavení lze otevřít pomocí dálkového ovladače a tlačítek na pouzdru televizoru.

  Pokud nemůžete vypnout výzvy na televizoru pomocí tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači:

  • Stiskněte tlačítko nabídky na dálkovém ovladači;
  • Poté najděte a vyberte „Obecné“;
  • Poté vyberte položku „Přístupnost“;
  • Klikněte na „Nastavení hlasu“;
  • Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky „Hlasové navádění“.

  V tomto okně jsou také nastavení hlasového tónu na Samsungu a rychlosti přehrávání.

  Kontaktování technické podpory společnosti Samsung

  Oficiální stránka podpory produktů Samsung se nachází na této adrese https://www.Samsung.com/en/support/. Zde můžete získat radu nebo radu, jak používat toto nebo toto zařízení. Kontaktujte přímo konzultanta a položte otázku, která vás znepokojuje.

  Vyberte libovolnou metodu vhodnou pro toto:

  ČÍST  Je možné připojit AirPods k Samsungu
  Způsob zacházení: Vysvětlení:
  Napište do skupiny https://vk.com/Samsung
  Otevřete online chat. K dispozici na stránce podpory na webu.
  Napište na e-mailovou adresu. Na této straně.
  Volejte zdarma v Rusku. 8-800-555-55-55

  Nebo otevřete stránku podpory a najděte body servisních středisek na online mapě ve vašem městě. Na webu můžete získat odpověď na jakékoli dotazy. Včetně toho, jak můžete na svém modelu Samsung TV vypnout otravné hlasové navádění.

  Co dělat, pokud jste zapomněli svůj vzor na telefonu Samsung?

  Stiskněte a několik sekund podržte tlačítka Napájení a Zvýšení hlasitosti, dokud se nezobrazí nabídka. Přejděte na položku nabídky Nastavení. Obnovení továrních dat, pomocí tlačítek hlasitosti vyberte „Ano“ a výběr potvrďte tlačítkem napájení.

  Jak odebrat zámek obrazovky Samsung a50?

  Jak zakázat zámek obrazovky na smartphonu Samsung?

  • Jdi do nastavení“.
  • Vyberte možnost „Uzamknout obrazovku“.
  • Zde. „Typ zámku obrazovky“.
  • Zadejte svůj aktuální PIN, heslo nebo jinou možnost pro odemknutí zařízení.
  • Pokud jsou data zadána správně, zbývá klepnout na řádek „Ne“.
  • Připraven.
  zakázat, tvar, tlačítka, samsungu

  Jak změnit heslo na Samsungu?

  Jak změnit heslo zámku obrazovky na Samsungu

  Otevřete „Nastavení“. Přejděte do sekce Moje zařízení a najděte sekci Uzamknout obrazovku. V horní části obrazovky se nachází karta, na kterou budete muset zadat své stávající heslo. Poté vyberte kartu „Heslo“ a dvakrát zadejte nové.

  Jak změnit vzor na Xiaomi?

  Klikněte na „Zámek obrazovky a otisk prstu“ a poté na „Zvolit heslo“; Vyberte si z nabízeného „Grafického klíče“; Vymyslíme, nakreslíme a potvrdíme jedinečné heslo; hurá!

  Jak změnit vzor zámku na Samsungu?

  • Otevřete nastavení telefonu.
  • Vyberte Zabezpečení. Pokud tato položka není v nabídce, zkuste najít pokyny pro svůj telefon na webových stránkách podpory výrobce.
  • Klepněte na Zámek obrazovky. Pokud je již nakonfigurován, zadejte svůj PIN, heslo nebo vzor, ​​který chcete změnit.
  • Vyberte metodu blokování.

  Jak odstranit heslo z telefonu, pokud administrátor zakazuje psaní?

  Chcete-li odemknout nedostupné možnosti, budete muset vymazat pověření prostřednictvím nabídky nastavení. V systému Android 6.0 to můžete provést následujícím způsobem: přejděte do části „Nastavení“, poté. do části „Zabezpečení“, kde najdeme „Další nastavení zabezpečení“, dále část „Úložiště pověření“ a klikněte na „Vymazat pověření“.

  zakázat, tvar, tlačítka, samsungu

  Jak zakázat zámek vzoru na Samsungu?

  V nastavení mobilního telefonu vyhledejte část „Moje zařízení“ a zadejte ji. Otevřete kartu Uzamknout obrazovku. V zobrazené nabídce se zobrazí všechny dostupné metody ochrany (ovládání obličeje, PIN, kresba atd.). Chcete-li zámek obrazovky odebrat, vyberte možnost „Ne“.

  Jak vypnout telefon Samsung Galaxy vypnout smartphone. info-effect.ru

  Ahoj! Web info-effect.ru je online. Naučte se, jak vypnout telefon Samsung Galaxy ještě dnes. Smartphone Samsung Galaxy libovolného modelu J, S, A, Note můžete snadno úplně vypnout. Všechno je velmi jednoduché a rychlé. Postupujte podle pokynů níže a v případě dotazů napište poznámky. Řídil!

  Chcete-li telefon zcela vypnout, stiskněte a podržte vypínač. Je na boku, obvykle na pravé straně. Na obrazovce se objeví tři tlačítka:

  • Vypnutí, stisknutím úplně vypnete smartphone;
  • Restartujte, telefon se vypne a znovu zapne;
  • Nouzový režim vám umožní prodloužit výdrž baterie zařízení a odeslat oznámení o vaší přibližné poloze na telefonní číslo kontaktu, který jste vybrali. Povolení nouzového režimu může omezit funkčnost zařízení: zjednodušuje rozhraní domovské obrazovky, snižuje jas displeje a obnovovací kmitočet, omezuje rychlost procesoru CPU a možnost používat S View a další aplikace.

  Pokud máte nízkou kapacitu baterie a nemáte nablízku žádnou baterii, můžete telefon úplně vypnout, abyste šetřili energii. Pokud je smartphone zamrzlý nebo bugovaný, matný, můžete jej restartovat. Nouzový režim může pomoci šetřit energii baterie bez vypnutí.

  Stále máte otázky? Napsat komentář! Hodně štěstí!

  Ukládání provozu na smartphonu Samsung

  Smartphony nejsou jen hlasové hovory a textové zprávy. Šíření internetu představovalo mnoho příležitostí pro používání miniaplikací: sledování filmů, obchodní korespondence, přenos souborů atd. Chytré telefony mají pro úsporu provozu speciální režim, na který se dá miniaplikace automaticky přepnout. Pokud to není nutné, musíte být schopni vypnout. Pojďme na to: co je to speciální režim, jak zakázat ukládání provozu na telefonu Samsung, jaké programy existují pro tyto účely.

  Jak násilně vypnout smartphone Samsung

  02/09/2019 nbsp pro začátečníky | mobilní zařízení

  Pokud potřebujete vypnout telefon Android Samsung Galaxy v normální situaci, stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí obrazovky a poté vyberte požadovanou položku v nabídce. Situace je však komplikovaná, když potřebujete vypnout smartphone s nefunkčním snímačem obrazovky, s rozbitou obrazovkou nebo bez možnosti odemknout ji, zmrzlý telefon, zejména s ohledem na to, že baterie v moderním Samsungu nejsou vyjímatelné. Některé v tomto případě čekají na úplné vybití, ale to není pro baterii vůbec užitečné (viz Co dělat, když se Android rychle vybije). V popsaných scénářích však existuje způsob vypnutí.

  Tento krátký návod popisuje, jak vynuceně vypnout smartphone Samsung Galaxy pouze pomocí hardwarových tlačítek na něm. Metoda funguje pro všechny moderní modely smartphonů této značky, včetně uzamčeného zařízení s úplně nepracující obrazovkou nebo v případech, kdy je telefon zamrzlý. Důvodem pro napsání článku byla bohužel moje vlastní zcela nová rozbitá Note 9 (ale existují určité plusy: díky Samsung Dex zůstal plný přístup k paměti, datům v ní a aplikacím).

  Как включить или выключить быструю беспроводную зарядку на Samsung Galaxy S9

  Jak vypnout Samsung A50 zaručeně

  Více nedávno, můžete vypnout telefon vyjmutím baterie. v Samsung a50, to přirozeně nebudete moci udělat.

  Přesto je násilné vypnutí Samsung a50 bez senzoru vždy možné. stačí zachytit okamžik.

  Chcete-li to provést, musíte stisknout napájecí zdroj, snížit hlasitost a přibližně po osmi sekundách ji uvolnit.

  Téměř každý moderní člověk jakéhokoli pohlaví a věku má smartphone nebo tablet s dotykovou obrazovkou a přístupem k internetu. Snadné použití, komunikace kdekoli na světě, velké množství funkcí v jednom zařízení velikosti dlaně je nenahraditelné. Ale aktivní práce, dlouhý hovor nebo internetová relace, hra může vést k přehřátí zařízení, stejně jako ke zpomalení systému v reakci na akce uživatele. U obyčejných lidí. pověsit. Největším problémem však je, pokud je telefon zamrzlý a vůbec na vás nereaguje. Jak restartovat „Samsung Galaxy“ nebo jakýkoli jiný model? Přečtěte si o tom v článku.

  Jak vypnout telefon Samsung. Jak násilně vypnout Samsung Smartphone

  Tvrdý restart nebo tvrdý reset

  Pokud telefon neustále zamrzá a bliká, vyvstává otázka, jak restartovat Samsung, aby jeho další práce neselhala. V této situaci mu může pomoci tvrdé restartování systému. Smartphone bude restartován takovým způsobem, že systém bude obnoven do stavu z výroby a budou odstraněny všechny soubory, kontakty, zprávy atd. Proto stojí za to postarat se o bezpečnost předem a vyhodit je do počítače.

  Chcete-li provést tvrdý reset, musíte provést následující posloupnost kroků:

  • Vypněte telefon úplně, baterie musí být nabitá.
  • Současně stiskněte 3 tlačítka: zamknout / zapnout / vypnout, zvýšit hlasitost a „domů“ (umístěné v přední části telefonu pod obrazovkou).
  • Uvolněte až poté, co se objeví nápis se jménem telefonu.
  • Zobrazí se modrá nebo černá obrazovka. vstoupili jste do nabídky Obnovení smartphonu.
  • Zde musíte důsledně vybrat kategorie Vymazat data / obnovit tovární nastavení, pak Ano. odstranit všechna uživatelská data, nyní poslední restart systému. Navigace v nabídce se provádí pomocí tlačítek pro snížení / snížení hlasitosti a výběr položky je potvrzen stisknutím tlačítka pro uzamčení. Vše, proces restartu je dokončen.

  Vypněte Samsung Galaxy pomocí tlačítek

  Jak jsme slíbili, instrukce bude velmi krátká, vynucené vypnutí se skládá ze tří jednoduchých kroků:

  Připojte svůj Samsung Galaxy k nabíječce.

  Stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro snížení hlasitosti. Pokud v tuto chvíli dojde k vytvoření snímku obrazovky, nedávejte pozor, držte tlačítka nadále.

  ČÍST  Proč se WhatsApp neaktualizuje na Samsungu

  Uvolněte tlačítka po 8–10 sekundách, smartphone se vypne.

  Zadaná kombinace sama o sobě způsobí (po zadržení) „

  A pár poznámek, které by mohly být užitečné:

  • U některých starších modelů funguje jednoduché dlouhé podržení tlačítka napájení.
  • Oficiální web Samsung říká o potřebě držet tato tlačítka po dobu 10-20 sekund. Podle mých zkušeností to však funguje kolem 7.-8.

  Doufám, že některým čtenářům byl materiál užitečný.

  Smartphone ve svém vývoji dospěl do bodu, že aniž by ve skutečnosti měl aktivní klávesy (samozřejmě, kromě tlačítka napájení a dvou tlačítek pro ovládání hlasitosti), přijímá pouze příkazy z dotykové obrazovky. Je pravda, že ne tak dávno se objevila další možnost ovládání telefonu. prostřednictvím hlasového asistenta, kterému jsou povely a příkazy vydávány hlasem. Všechny základní příkazy, i když potřebujete telefon vypnout, je však přesto třeba potvrdit pomocí dotykové obrazovky.

  Ukázalo se, že pokud je obrazovka uzamčena nebo jednoduše přestane reagovat na vaše klepnutí, nebude možné „vstoupit“ do telefonu a ještě více z něj „něco“ vzít.

  Hlavní princip ochrany smartphonu před nezákonnými zásahy do něj se proto nyní provádí uzamčením obrazovky. Stojí za to zablokovat obrazovku a váš telefon je v „domě“, tzn. pod ochranou.

  Jakmile tuto službu uzamčení obrazovky povolíte, nic vám nebrání, abyste ji jako vlastník deaktivovali. A pak, i když obrazovka zhasne, bude stačit přejet prstem po obrazovce nebo stisknout tlačítko napájení a váš smartphone znovu ožije a rád vás znovu potká.

  Jak zakázat motiv na Samsungu

  Ahoj! Dnes vám ukážu, jak odstranit motiv z telefonu Samsung Galaxy. Nainstalovaný motiv můžete snadno odinstalovat z aplikace Samsung Galaxy Themes. Všechno je velmi jednoduché a rychlé. Postupujte podle pokynů níže a v případě dotazů napište poznámky. Jít!)

  Na domovské obrazovce smartphonu najděte ikonu Galaxy Themes a klikněte na ni.

  Dále na hlavní stránce přejeďte po obrazovce dolů.

  V horní části stránky se zobrazí vaše nainstalovaná témata. Klikněte na obrázek motivu.

  Dále na stránce tématu vlevo dole klikněte na tlačítko Odstranit.

  V okně, které se otevře, potvrďte odstranění.

  Vše je připraveno. Téma Samsung Galaxy bude z telefonu odstraněno.

  Ahoj! Dnes vám ukážu, jak odstranit motiv z telefonu Samsung Galaxy. Nainstalovaný motiv můžete snadno odinstalovat z aplikace Samsung Galaxy Themes. Všechno je velmi jednoduché a rychlé. Postupujte podle pokynů níže a v případě dotazů napište poznámky. Jít!)

  Na domovské obrazovce smartphonu najděte ikonu Galaxy Themes a klikněte na ni.

  Dále na hlavní stránce přejeďte po obrazovce dolů.

  V horní části stránky se zobrazí vaše nainstalovaná témata. Klikněte na obrázek motivu.

  Dále na stránce tématu vlevo dole klikněte na tlačítko Odstranit.

  V okně, které se otevře, potvrďte odstranění.

  Vše je připraveno. Téma Samsung Galaxy bude z telefonu odstraněno.

  Stále máte otázky? Napsat komentář! Hodně štěstí!

  Někdy si po stažení nejrůznějších motivů na plochu uvědomíte, že se některým z nich vůbec nelíbí, a už je nikdy nebudete instalovat. A všechno by bylo v pořádku, kdyby nezabíraly místo, které by bylo možné použít ke stažení zajímavějších věcí. Jak odstranit motiv na Samsungu a uložit váš smartphone zbytečné „haraburdí“?

  Otevřete nastavení smartphonu a v sekci „Tapety a motivy“ přepněte na kartu „Motivy“.

  Poté vyberte téma, kterého se chcete zbavit, a klikněte na tlačítko „Odstranit“.

  Na otázku „Smazat toto téma?“ odpovídáme ano.

  Poté bude motiv odstraněn z paměti mobilního zařízení.

  Stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že můžete odstranit pouze ty motivy, které jste stáhli sami, a výchozí motiv nelze odstranit.

  Jak zakázat tvar tlačítka na Samsungu

  Na rozdíl od jakékoli mechanické klávesnice, která vydává kliknutí pokaždé, když stisknete klávesy, virtuální klávesnice smartphonu postrádá takový účinek a vývojáři se rozhodli emulovat zvuky, aby byla klávesnice realističtější. Ale ne každému se to líbí, protože čas od času je potřeba používat smartphone co nejtišěji, aniž by to přitahovalo pozornost lidí v okolí. Jak vypnout zvuk kláves na Samsungu a co nejvíce neviditelně psát? Instrukce

  Klávesnice Samsung

  Ve výchozím nastavení mají smartphony Samsung „nativní“ klávesnici, jejíž nastavení je integrováno přímo do firmwaru, kde byste měli měnit nejrůznější parametry.

  Chcete-li vypnout tóny kláves na klávesnici Samsung, musíte otevřít nastavení systému a přejít do části „Zvuky a vibrace“.

  V okně, které se otevře, můžete vypnout tři položky najednou, které jsou zodpovědné za zvukový doprovod různých událostí:

  • zvuk při dotyku (zvuky akcí na obrazovce smartphonu nesouvisí s vytáčením)
  • zvuky vytáčecích kláves (zvuky jako stisknutí tlačítka v aplikaci Telefon).
  • zvuk klávesnice (zvuky klávesových zkratek na standardní klávesnici Samsung).

  Klávesnice GBoard

  Pokud je však jako hlavní použita nestandardní klávesnice, její nastavení je na jiném místě a deaktivace položky „zvuk klávesnice“ nepomůže.

  Příkladem je proprietární klávesnice GBoard od společnosti Google, která je často používána jako hlavní jinými výrobci mobilních zařízení a je často instalována uživateli smartphonů Samsung na jejich mobilní zařízení.

  V tomto případě hledáme zástupce nainstalované klávesnice na ploše telefonu a v okně, které se otevře, klikněte na sekci „Nastavení“.

  Zbývá jen deaktivovat přepínač vedle položky „Zvuk při stisknutí kláves“.

  Tichý mód

  Dalším způsobem, jak ztlumit klávesy, je přepnout telefon do tichého režimu. Nevýhodou této metody je, že kromě zvuku stisknutí kláves se vypne také zvuk hovorů, upozornění a příchozích zpráv, což není vždy výhodné.

  Jak násilně vypnout smartphone Samsung

  Pokud potřebujete vypnout telefon Android Samsung Galaxy v normální situaci, stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí obrazovky a poté vyberte požadovanou položku v nabídce. Situace je však komplikovaná, když potřebujete vypnout smartphone s nefunkčním snímačem obrazovky, s rozbitou obrazovkou nebo bez možnosti odemknout ji, zmrzlý telefon, zejména s ohledem na to, že baterie v moderním Samsungu nejsou vyjímatelné. Některé v tomto případě čekají na úplné vybití, ale to není pro baterii vůbec užitečné (viz Co dělat, když se Android rychle vybije). V popsaných scénářích však existuje způsob vypnutí.

  Tento krátký návod popisuje, jak vynuceně vypnout smartphone Samsung Galaxy pouze pomocí hardwarových tlačítek na něm. Metoda funguje pro všechny moderní modely smartphonů této značky, včetně uzamčeného zařízení s úplně nepracující obrazovkou nebo v případech, kdy je telefon zamrzlý. Důvodem pro napsání článku byla bohužel moje vlastní zcela nová rozbitá Note 9 (ale existují určité plusy: díky Samsung Dex zůstal plný přístup k paměti, datům v ní a aplikacím).

  Vypněte Samsung Galaxy pomocí tlačítek

  Jak jsme slíbili, instrukce bude velmi krátká, vynucené vypnutí se skládá ze tří jednoduchých kroků:

  • Připojte svůj Samsung Galaxy k nabíječce.
  • Stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro snížení hlasitosti. Pokud v tuto chvíli dojde k vytvoření snímku obrazovky, nedávejte pozor, držte tlačítka nadále.
  • Uvolněte tlačítka po 8–10 sekundách, smartphone se vypne.

  Zadaná kombinace sama o sobě způsobí (po držení) „simulaci odpojení baterie“ (Simulované odpojení baterie. v oficiální formulaci výrobce).

  A pár poznámek, které by mohly být užitečné:

  • U některých starších modelů funguje jednoduché dlouhé podržení tlačítka napájení.
  • Oficiální web Samsung říká o potřebě držet tato tlačítka po dobu 10-20 sekund. Podle mých zkušeností to však funguje kolem 7.-8.

  Doufám, že některým čtenářům byl materiál užitečný.

  RONVIL.ME 2021