Jak zapnout Wi-Fi v telefonu

Co je Wi-Fi

Wi-Fi je standard bezdrátové komunikace, který umožňuje připojení k libovolnému zařízení až do vzdálenosti 300 metrů, v závislosti na typu sítě, zařízeních, která jsou v řetězci použita. V současné době se jedná o jeden z nejoblíbenějších typů internetové komunikace. Je zřejmé, že 3G a 4G budou mít přednost, protože pro ně není vyžadován přístupový bod.

K připojení k síti Wi-Fi potřebujete přístupový bod (přijímač), který vám poskytne přístup k internetu. Připojíte se k přístupovému bodu, který bude spojovacím článkem mezi vámi a globální sítí.

Jak nastavit WI-FI v iPhonu?

Obecné principy připojení pro telefony iPhone a Android jsou téměř stejné. Pro připojení k bezdrátovému internetu pomocí chytrého telefonu Apple potřebujete:

U iPhonů se také vyskytují dva druhy problémů. síť není viditelná (skrytá) a připojení nefunguje kvůli absenci automatického nastavení. Tyto problémy však lze řešit v různých částech nabídky.

Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte:

Забыли пароль от Wi-Fi ? Сейчас Покажу

 • V nabídce „WI-FI“ vyhledejte v seznamu dostupných připojení tlačítko „Other“ a stiskněte je.
 • Zadejte název sítě a typ zabezpečení nakonfigurovaný ve směrovači. Pokud se zobrazí okno s heslem, zadejte ho (některé typy zabezpečení mají heslo pro připojení, některé ne).

Pokud internet nefunguje kvůli absenci automatického nastavení (bez DHCP nebo bez DHCP), je třeba jej nakonfigurovat ručně:

 • V seznamu připojení WI-FI najděte požadované připojení a stiskněte tlačítko „i“.
 • Vyberte kartu DHCP.
 • Zadejte adresu IP telefonu a směrovače, masku podsítě a adresu serveru DNS.

Pomocí těchto pokynů můžete ladit konfiguraci iPhonu i iPadu.

Téměř všechny telefony se systémem Android jsou vybaveny modulem Wi-Fi. Pro připojení k síti WI-FI je třeba tento modul povolit a vybrat síť.

ČÍST  Jak vyčistit telefon od nevyžádané pošty Honor

Pokyny pro Android 7

 • Otevřete základní nastavení chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení.
 • Přejít na Wi-Fi.
 • V novém okně nastavte přepínač na aktivní. Počkejte, dokud se neobnoví seznam aktivních míst Wi-Fi.
 • Vyberte hotspot Wi-Fi, v zobrazeném okně zadejte heslo a stiskněte tlačítko „Připojit“.
 • Pokud je heslo zadáno správně, zařízení se automaticky připojí za 5-15 sekund.
 • Pokud heslo není správné, zkuste to znovu. Zaškrtnutím možnosti „zobrazit heslo“ usnadníte zadávání hesla v případě dlouhých nebo složitých kombinací.

Pokyny pro Android 9

Přejděte do systémových nastavení zařízení.

Posuňte přepínač na stranu možnosti „Použít Wi-Fi“.

Vyberte přístupový bod ze seznamu, zadejte heslo a stiskněte tlačítko připojit.

V případě potřeby klepněte na tlačítko nastavení vedle připojeného bodu a proveďte změny.

Pokyny pro Android 10

V nastavení vyberte část „Síť a internet“.

Posunutím přepínače doprava aktivujte Wi-Fi.

V dialogovém okně zadejte heslo. V případě potřeby stiskněte tlačítko „Rozšířená nastavení“ pro další nastavení.

Případně klepněte na tlačítko skeneru QR kódu pro automatickou autorizaci a připojení.

Stisknutím tlačítka pro připojení se připojíte k síti.

Po připojení klikněte na tlačítko vedle názvu sítě a proveďte další konfiguraci.

Jak se znovu připojit k síti Wi-Fi

Po prvním úspěšném připojení si mobilní zařízení zapamatuje bod Wi-Fi. Pro pozdější připojení proto stačí aktivovat bezdrátový modul. Smartphone nebo tablet se automaticky připojí k dostupné síti. Posuňte stavový řádek dolů a krátkým klepnutím klepněte na ikonu Wi-Fi. Podobné akce se provádějí pomocí widgetu umístěného na jedné z obrazovek plochy.

zapnout, wi-fi, telefonu

Standardní pokyny pro přihlášení

/ Dále vyberte sekci „WI-FI“. „Other“, zadejte název a vyberte typ zabezpečení v nabídce „Security“. Poté se vraťte na kartu „Ostatní“ a zadejte heslo.

Základní postup, jak poprvé připojit WI-FI v telefonu se systémem Android :

 • Otevřete „Nastavení“ zařízení. V nabídce přejděte na „WLAN/Wi-Fi“ nebo vyberte kartu s příslušným názvem v části „Bezdrátové sítě“.
 • Funkci zapnete klepnutím na přepínač.
 • Z níže uvedeného seznamu vyberte možnost pro případné připojení. zadejte tajnou kombinaci.
 • Po ověření se zobrazí zpráva „Připojeno“.
ČÍST  Je bezdrátové nabíjení v iPhone

V závislosti na typu připojení se vedle něj zobrazí jiná ikona :

Veřejné sítě mohou vyžadovat registraci podle telefonního čísla, např. na nádražích, stanicích metra apod.

Jak se připojit ke skrytému přístupovému bodu

Skrytý bod se nezobrazí v obecném seznamu pro připojení takové Wi-Fi ke smartphonu Android :

  Přejděte na „WLAN“, jak je popsáno výše. Otevřete „Rozšířená nastavení“, která mohou být skryta v nabídce „Více“.

Konfigurace skrytého bodu v nastavení směrovače.

Jak se připojit k WI-FI v systému Android

Než přejdete ke změně konfigurace připojení, je vhodné rozebrat, jak nastavit Wi-Fi v systému Android. K tomu stačí adaptér napájet. To lze provést dvěma způsoby:

První možnost je jednodušší a rychlejší. Chcete-li to provést, jednoduše přejeďte prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů. V horní části zobrazené nabídky se zobrazí panel nástrojů. Najděte tlačítko označené příslušnou ikonou. Na všech zařízeních se systémem Android je to obvykle první tlačítko. Jeho stisknutím se aktivuje modul WI-FI.

Systém automaticky začne vyhledávat dostupná připojení a zobrazí vám jejich seznam. Vaším úkolem je vybrat požadovanou síť podle názvu a připojit se k ní. Pokud je chráněna heslem, zadejte heslo a klepněte na možnost Připojit. Toto je postup pro nastavení připojení WI-FI v systému Android. Vše se děje automaticky. Někdy je však nutné zadat ruční nastavení sítě. Například pokud je připojení v nastavení směrovače skryto nebo je zakázána funkce DHCP.

Jak připojit přístupový bod v telefonu se systémem Android?

Většina lidí používá telefony se systémem Android. Jejich výhodou je pohodlí, spolehlivost, všestrannost a cenová dostupnost. Chcete-li sdílet internet, musíte vědět, jak nastavit přístupový bod v telefonu se systémem Android. Někteří provozovatelé sítí vám mohou účtovat další poplatky, proto se před připojením informujte u svého provozovatele sítě.

Chcete-li zapnout přístupový bod v mobilním telefonu se systémem Android, proveďte tyto kroky

Pro zabezpečení připojení proveďte následující kroky:

Jak z telefonu se systémem Android vytvořit hotspot WI-FI a zabezpečit připojení? V dalším kroku připojte k síti další zařízení. Za tímto účelem

ČÍST  Jak vybrat externí baterii pro telefon

V případě potřeby se můžete připojit pomocí Bluetooth. Za tímto účelem:

zapnout, wi-fi, telefonu
 • připojit smartphone k jinému zařízení;
 • nastavte zařízení na připojení přes Bluetooth;
 • zadejte nastavení mobilního telefonu
 • Klikněte na položku Síť a Internet;

Zkontrolujte, zda funguje internet. Pokud není aktivován hotspot WI-FI v systému Android a nelze nastavit připojení Bluetooth, připojte se přes USB. Za tímto účelem spárujte smartphony pomocí kabelu USB, otevřete nastavení a v části Přístupové body (Síť a Internet) zapněte modem USB.

Když víte, jak vytvořit hotspot WI-FI v systému Android, můžete své mobilní zařízení kdykoli použít jako modem a připojit k internetu další zařízení. Chcete-li prodloužit životnost baterie, připojte nabíječku do zásuvky a odpojte ji, pokud ji nepoužíváte. Pokud je k dispozici funkce automatického vypnutí, aktivujte ji.

Připojení a nastavení

A dlouhé hledání odpovědi, kupodivu není nutné. Práce s Wi-Fi ve smartphonu nebo tabletu se systémem Android není o nic složitější než u mobilních sítí, přinejmenším postup je přibližně stejný, Wi-Fi můžete nastavit následujícím způsobem:

Před použitím návodu je třeba mít na paměti důležitou nuanci. skořápky, verze operačních systémů a lůžek mohou značně (ne-li úplně) upravit názvy nabídek i navigaci v rozevíracím seznamu!

Dále již nebude nutné opakovat popsaný algoritmus činností na již známých místech. smartphone automaticky vyhledá potřebný bod Wi-Fi, předá požadované souřadnice a umožní připojení k internetu. Existují však výjimky, zejména pokud jde o volný přístup.

Způsoby připojení Wi-Fi k telefonu

Chytré telefony jsou uživatelsky přívětivé, protože snadno nahrazují plnohodnotné počítače a notebooky. Zařízení jsou kompaktní, praktická a vždy po ruce. Hlavní je, že moderní zařízení mají přístup k internetu různými způsoby: 3G, 4G a WI-FI. K připojení k internetu pomocí prvních dvou metod nepotřebujete nic jiného než placený balíček a operátora. Pokud jde o třetí z nich, často se objevuje otázka: jak připojit „Wi-Fi“ k telefonu.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS