Jak zvětšit písmo na obrazovce počítače

Jak změnit velikost písmen v určitých programech (částečně)

V mnoha počítačových programech, ve kterých můžete otevřít a přečíst nějaký text, můžete zvětšit nebo zmenšit jeho velikost. Ve skutečnosti jde o změnu měřítka, nikoli o úpravu samotného souboru. Zhruba řečeno, můžete text jednoduše přiblížit nebo naopak dát, aniž byste jej měnili.

Jak to udělat. Nejběžnějším způsobem je najít tuto funkci v samostatném programu. Ale to není příliš pohodlné a ne vždy snadné. Ve většině počítačových programů proto existuje alternativní „rychlá“ možnost.

Stiskněte jednu z kláves CTRL na klávesnici a neuvolňujte ji rolováním kolečka myši. Každý takový svitek zvyšuje nebo snižuje text o 10–15%. Pokud „otočí“ kolečko směrem k sobě, zmenší se velikost písma a pokud od sebe, zvětšete se.

Jakmile vám vyhovuje velikost, uvolněte klávesu CTRL. Výsledek tedy opravíte a vrátíte kolečkem myši na předchozí funkce.

Mimochodem, místo kolečka můžete pomocí tlačítka zvýšit a. Pro snížení. To znamená, podržte klávesu CTRL, stiskněte a poté uvolněte klávesu nebo. Na klávesnici. Jeden takový lis mění velikost o 10-15%.

Několik příkladů. Řekněme, že k vyhledání informací často používám internet. Četl jsem zprávy a články. U různých zdrojů se velikost textu liší. záleží pouze na samotném webu.

Velikost písmen mi většinou vyhovuje a při čtení mi nedochází k žádnému nepohodlí. Někdy ale narazím na stránky, na kterých je písmo pro mě velmi malé. musím se ohnout blízko obrazovky, přimhouřit oči. Je to nepohodlné a není užitečné.

V takových případech můžete písmo rychle zvětšit. Podržte klávesu Ctrl na klávesnici a několikrát rolujte kolečkem myši, čímž změníte velikost textu.

To funguje v 90% případů: na webových stránkách, v e-mailu, na sociálních sítích. Můžete to zkontrolovat sami a zvětšit velikost písma v článku, který právě čtete.

Mimochodem, pro návrat k původní velikosti je třeba podržet klávesu Ctrl na klávesnici a poté jednou stisknout klávesu s číslem 0. Je pravda, že tento „návrat“ NENÍ funkční ve všech programech, ale pouze v prohlížečích.

Další příklad. Řekněme, že píšu dokument v aplikaci Microsoft Word. Text v něm by měl mít určitou velikost, ale pro mě je příliš malý. Nemohu jen zvětšit písmo v samotném programu. tím se poruší pravidla návrhu a práce s tak malým textem se rovná trápení.

Podržte klávesu Ctrl a otočte kolečkem myši, mohu dokument přiblížit. Stejně jsem ho jen přiblížil ke mně, ale já se nezměním. Text zůstane stejně velký, ale uvidím ho zvětšený.

Totéž platí pro fotografie a obrázky, které otevíráme v počítači. Stejným způsobem je lze „přiblížit“ nebo „rozdat“.

Důležité! Některé programy si pamatují nastavenou velikost. To znamená, že otevřením něčeho jiného v takovém programu se to okamžitě zobrazí ve změněné velikosti.

NEBUDTE proto znepokojeni, pokud se dokument, kniha nebo stránka na internetu otevře v nestandardní velikosti. Příliš velký nebo příliš malý. Odpusťte jeho zradu stejným způsobem (CTRL a kolečko myši).

Jak změnit velikost písma

Pokud se často musíte pozorně dívat a šilhat, abyste si na počítači něco přečetli, má smysl zkusit změnit velikost písmene. Lze je snížit nebo zvýšit.

Existují dvě možnosti. První v některých programech částečně mění velikost písma. Například v programu pro internet (prohlížeč) nebo v programu pro tisk textu (Microsoft Word).

Druhá možnost je významnější. jejich velikost se změní všude. Na obrazovce počítače ve všech programech tlačítko Start ve složkách a na mnoha dalších místech.

Jak změnit velikost písma v počítači (všude)

Písmo můžete zvětšit nebo zmenšit nejen v SEPARATE programech, ale v celém počítači najednou. V tomto případě se také změní všechny štítky, ikony, nabídky a mnoho dalšího.

Ukážu vám příklad. Zde je typická obrazovka počítače:

A toto je stejná obrazovka, ale se zvětšenou velikostí písma:

Chcete-li získat tento pohled, stačí změnit jedno nastavení v systému. Pokud se vám výsledek náhle nelíbí, můžete vždy vrátit všechno tak, jak to bylo stejným způsobem.

Tento postup se v různých verzích systému Windows provádí odlišně. Proto uvedu čtyři pokyny pro populární systémy: Windows 10, 7, 8 a XP.

 • Pravým tlačítkem klikněte na plochu (obrazovku) a ze seznamu vyberte „Nastavení zobrazení“.
 • V části „Měřítko a rozložení“ klikněte na hodnotu 100% a vyberte 125%.
 • Klikněte na tlačítko „Start“ a otevřete „Ovládací panely“.
 • Klikněte na „Vzhled a přizpůsobení“.
 • Klikněte na nápis „Obrazovka“.
 • Zadejte požadovanou velikost písma (malé, střední nebo velké) a klikněte na tlačítko „Použít“.
 • V okně, které se objeví, klikněte na „Ukončit nyní“. Nezapomeňte nejprve uložit všechny otevřené soubory a zavřít všechny otevřené programy.

Systém se restartuje a poté se změní písmo všude v počítači.

 • Otevřete „Start“ a vyberte „Ovládací panely“.
 • Najděte ikonu „Obrazovka“ (obvykle dole) a otevřete ji.
 • Zadejte požadovanou velikost (malou, střední nebo velkou) a klikněte na tlačítko „Použít“ vpravo dole.
 • V malém okně klikněte na „Odhlásit se nyní“. Než to uděláte, nezapomeňte uložit všechny otevřené soubory a zavřít všechny programy.

Systém se restartuje a změní se písmo všude v počítači.

Práce v prohlížeči

Pokud pracujete v prohlížeči (nezáleží na tom, co to je: Google Chrome, Mozilla nebo Opera) a na jakémkoli webu je pro vás obtížné přečíst příspěvek kvůli malému psaní, doporučuji použít kombinaci kláves CTRL a díky tomu se měřítko zvýší a podle toho celý text se zvětší, což znamená čitelnější.

Pokud naopak chcete oddálit, stiskněte kombinaci CTRL a. A pokud najednou chcete vrátit výchozí hodnotu, neváhejte stisknout CTRL a 0.

Obecně se budu opakovat. Naučte se klávesové zkratky. Je s nimi opravdu mnohem snazší pracovat, a tím se zvyšuje produktivita práce u počítače.

Jak zvětšit velikost písma na obrazovce počítače. starší verze systému Windows

Ve druhé verzi systému Windows můžete také změnit velikost písmen. Pokud si pamatuji, mělo by to být provedeno následovně:

Klikněte v pořadí:

 • „Start“;
 • „Kontrolní panel“;
 • „Registrace“;
 • „Obrazovka“;
 • „Změna velikosti textu a dalších prvků“.

Dále uspořádejte přepínač z (Výchozí) malého tisku, označeno. střední velikost. Klikněte na tlačítko „Použít“.

Objeví se okno s upozorněním. „při nastavování průměrné velikosti písma se některé prvky NEVEĎÍ na obrazovku.“ To není děsivé, protože když se prvky NEVHODÍ, automaticky se zapne vodorovné posouvání.

Po provedení všech akcí je třeba restartovat počítač, aby všechna nastavení mohla začít fungovat.

Jak zvětšit velikost písma na obrazovce počítače pomocí myši

Stiskněte klávesu „Ctrl“ a rolujte kolečky myši. Když otočíte kolečkem od sebe. zvětší se měřítko obrazovky počítače, vizuálně „přinese“ text.

Když otočíte kolečkem směrem k sobě, měřítko obrazovky se zmenší a „odjede“ od vás. Vraťte se do výchozího stavu. podržte klávesu „Ctrl“ a stiskněte „0“.

Pokud máte zrakové postižení, můžete stránky v nastavení prohlížeče zvětšit. Pak se NEMUSÍTE neustále uchýlit k „horkým“ klávesám.

Obecná aplikace

Pokud se vám jakýkoli text zdá být absolutně všude ve vašem počítači malý, pak pro vás bude nejjednodušším způsobem rozlišení změnit, nebo spíše snížit. Přirozeně budou všechny ikony a písmo vypadat větší, ale budou vypadat méně kvalitně.

Chcete-li změnit rozlišení obrazovky ve Windows 7 nebo 8, stačí kliknout na prázdnou oblast plochy a vybrat položku „Rozlišení obrazovky“, poté toto rozlišení jednoduše snížit.

Ale pokud máte desátou verzi, pak je situace trochu více matoucí. Budete muset znovu kliknout na prázdnou oblast plochy a poté vybrat „Nastavení zobrazení“. „Zobrazení“. „Pokročilé nastavení“. Zde už zvolíte menší rozlišení, aby se všechny objekty zvětšily.

Ve stejné nabídce můžete zvětšit velikost textu, aplikací a dalších prvků beze změny samotného rozlišení obrazovky. Chcete-li to provést, přesuňte odpovídající posuvník doprava.

Změňte velikost písma v systému Windows 10

Chci hned varovat majitele Windows 10. Aktualizace Windows 10 Creators Update odstranila možnost upravit velikost písma, která byla k dispozici ve verzi 1607 a dřívějších. Nyní, abyste splnili stejný úkol, budete muset použít software třetích stran. Pro ty, kteří mají verzi systému Windows 10 před rokem 1703, můžete velikost písma změnit pomocí nabídky „Možnosti“. Můj počítač má bohužel nejnovější verzi, takže mohu tento proces popsat pouze bez obrázků.

Stiskněte kombinaci kláves Wini (klávesa Win je mezi klávesami Ctrl a Alt s ikonou Windows), spustí se „Možnosti“, poté přejděte následující cestou: systém → obrazovka. V dolní části klikněte na „Další nastavení obrazovky“ a v dalším okně na „Další změna velikosti textu a dalších prvků“. Otevře se okno ovládacího panelu, kde v části „Změnit pouze textové oddíly“ můžete nastavit parametry pro názvy oken, nabídky, titulky ikon a druhé části systému Windows 10. Všechny provedené změny se použijí okamžitě po kliknutí na tlačítko „Použít“, tj. Ukončit a opětovné přihlášení nebo restart PC NENÍ nutné.

Jak zvětšit velikost písma na obrazovce počítače. Windows 10

Změňte nastavení velikosti písma. operační systém Windows 10. Musíte jít. „nastavení obrazovky“, zvětšit písmena následujícím způsobem:

 • „Start“;
 • „Kontrolní panel“;
 • „Design a přizpůsobení“;
 • „Obrazovka“;
 • „Změnit pouze velikost textu“. vyberte požadovanou velikost písma pro všechny oddíly, nezapomeňte kliknout na tlačítko „použít“.

Kliknutím na obrazovku můžete kliknout pravým tlačítkem myši. „Nastavení obrazovky“, otevře se stránka, dole kliknout na „Další nastavení obrazovky“, otevře se následující okno, kde je třeba kliknout na „Další změny velikosti textu, druhé prvky“, poté. „Změnit pouze velikosti text „.

Velikost textu můžete zvětšit pro:

 • Název okna;
 • Okno zprávy,
 • Nabídka a ikony;
 • Rady.

Současně takové prvky, jako jsou popisy nástrojů, NEMAJÍ vliv na změny, protože používají motivy v moderních verzích systému Windows.

Změní se pouze popisky starého typu, které uvidíte, najeďte kurzorem na tlačítko „Zavřít“, „Minimalizovat“, „Minimalizovat“, „Okno“.

Jak zvětšit písmo v počítači

22:16, 28. července 2017 1 0 59

Nedávno bylo zjištěno, že výrobci výpočetní techniky vyrábějí monitory s větší úhlopříčkou a písmo na nich vypadá menší. Proto někdy, abyste mohli číst jakýkoli text na obrazovce monitoru, musíte k němu přistupovat co nejblíže. A to zase vede k rychlejší únavě, protože sedíte nesprávně. (Jak správně sedět u počítače se dozvíte z tohoto článku). Dále to ovlivňuje únavu očí. (Mimochodem, na blogu mám článek o gymnastice pro oči, doporučuji Číst). V tomto ohledu se doporučuje správně nastavit monitor tak, aby se vám s ním pohodlně pracovalo. A první věcí, kterou musíte udělat, je zvětšit písmo na snadno čitelnou velikost.

Existuje několik způsobů, jak zvětšit písmo pro konkrétní potřeby. Například je třeba zvětšit písmo v určitém programu pro jednorázové čtení. Zde můžete používat klávesové zkratky i vestavěný nástroj v operačním systému Windows s názvem „Lupa“. Tyto možnosti ale spíše souvisejí se škálováním než se zvětšením velikosti písma. Dnes měníme velikost písma v samotném operačním systému Windows.

Jak zvětšit písmena na obrazovce počítače

Nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, jak zvětšit písmena, je přiblížit stránku pomocí horkých kláves nebo myši.

Popis metody klávesové zkratky:

Stiskněte tlačítko. „Ctrl“, zatímco jej držíte, stiskněte tlačítko. „“ (plus). Pokud to nestačí, klikněte na „plus“ tolikrát, kolikrát je potřeba.

Chcete-li měřítko postupně zmenšovat, stiskněte „Ctrl“ a současně stiskněte „minus“. „-“.

Vraťte měřítko do původního „výchozího“ stavu. stiskněte „Ctrl“ a nulovou klávesu „0“. Písmena můžete zvětšit pomocí myši

Jak zvětšit velikost písma na obrazovce počítače

Mnoho začátečníků, zejména starších, má špatné počítačové dovednosti. Jednoduchá situace vás někdy může „přivést do otupělosti“ a zkazit náladu na celý den.

Například: otevřeli jste web, ale je tam příliš malý tisk. Chtěl bych si přečíst článek, ale nic z toho nevychází, písmena splývají, oči slzou napětím. Společná situace?

Dnes se podíváme na několik způsobů, jak zvětšit velikost písmen. Vyberte nejvhodnější metodu.

Jak zvětšit velikost písma na obrazovce počítače

Zajímalo by mě, odkud pochází tento trend: monitory dělají více a typ na nich vypadá čím dál méně? Někdy, abyste si mohli přečíst některé dokumenty, podpisy na ikonách a dalších prvcích, musíte přistoupit k monitoru, což vede k rychlejší únavě a únavě očí.

Obecně je ideální, abyste s monitorem mohli bezpečně pracovat na vzdálenost větší než 50 cm. Pokud vám práce nevyhovuje, některé prvky NEJSOU viditelné, musíte přimhouřit oči. pak je třeba upravit monitor tak, abyste viděli všechno. A jedním z prvních v tomto oboru je zvětšení písma snadno čitelným písmem. To je to, co uděláme v tomto článku.

Klávesové zkratky pro zvětšení velikosti písma v mnoha aplikacích

Mnoho uživatelů ani neví, že existuje několik klávesových zkratek, které vám umožní zvětšit velikost textu v různých aplikacích: notebooky, kancelářské programy (například Word), prohlížeče (Chrome, Firefox, Opera) atd.

Zvětšete velikost textu. musíte podržet klávesu Ctrl a poté kliknout na tlačítko (plus). Můžete stisknout „“ několikrát, dokud nebude text k dispozici pro pohodlné čtení.

Jak zvětšit písmo na obrazovce počítače

Zmenšení velikosti textu. podržte klávesu Ctrl a poté stiskněte tlačítko. (minus), dokud se text nezmenší.

Kromě toho můžete podržet klávesu Ctrl a otáčet kolečkem myši. Je to ještě o něco rychlejší, snadno a snadno upravíte velikost textu. Níže je uveden příklad této metody.

Je důležité si uvědomit jeden detail: i když se písmo zvětší, jakmile v prohlížeči otevřete jiný dokument nebo novou kartu, stane se opět stejným jako předtím. TY. Ke změnám velikosti textu dochází pouze v konkrétním otevřeném dokumentu, nikoli ve všech aplikacích systému Windows. Chcete-li eliminovat tento „detail“. je třeba odpovídajícím způsobem nakonfigurovat Windows, o tom později.

Nastavení velikosti písma v systému Windows

Níže uvedená nastavení byla provedena ve Windows 10 (ve Windows 7, 8. téměř všechny akce jsou stejné, myslím, že byste neměli mít žádné problémy).

Nejprve musíte přejít na ovládací panel Windows a otevřít sekci „Vzhled a přizpůsobení“ (obrazovka níže).

Dále musíte otevřít odkaz „Změna velikosti textu a dalších prvků“ v části „Obrazovka“ (obrazovka níže).

Pak věnujte pozornost 3 číslicím uvedeným na snímku obrazovky níže (mimochodem, ve Windows 7 se tato obrazovka nastavení bude mírně lišit, ale nastavení je stejné. Podle mého názoru je to tam ještě jasnější).

1 (viz obr. 4): pokud otevřete odkaz „Použít tato nastavení obrazovky“, uvidíte různá nastavení obrazovky, mezi nimiž je posuvník, který po přesunutí změní velikost textu, aplikací atd. Prvky se budou měnit v reálném čase. Můžete tedy snadno najít tu nejlepší volbu. Obecně doporučuji vyzkoušet.

2 (viz obr. 4): popisky, názvy oken, nabídky, ikony, názvy panelů. k tomu všemu můžete nastavit velikost písma a dokonce jej zvýraznit. Na některých monitorech, aniž by to bylo kdekoli! Mimochodem, screenshoty níže ukazují, jak to bude vypadat (bylo to. písmo 9, nyní. písmo 15).

3 (viz obr. 4): Nastavitelná úroveň zvětšení je poměrně nejednoznačné nastavení. Na některých monitorech to vede k nepříliš čitelnému písmu, ale na některých to umožňuje podívat se na obrázek novým způsobem. Proto doporučuji použít jako poslední.

Po otevření odkazu jednoduše vyberte v procentech, jak moc chcete přiblížit vše, co se zobrazuje na obrazovce. Mějte na paměti, že pokud váš monitor není příliš velký, pak se některé prvky (například ikony na ploše) přesunou ze svých obvyklých míst, navíc budete muset stránku posouvat myší více, xnj.S vidět to v plném rozsahu.

Mimochodem, některá z výše uvedených nastavení se projeví až po restartování počítače.!

Změňte rozlišení obrazovky a zvětšete ikony, text a další položky

Docela hodně záleží na rozlišení obrazovky: například jasnost a velikost zobrazovacích prvků, textu atd.; velikost prostoru (stejná plocha, čím vyšší rozlišení, tím více ikon se vejde :)).; frekvence skenování (více souvisí se starými monitory CRT: čím vyšší rozlišení, tím nižší frekvence. a nedoporučuje se používat pod 85 Hz. Proto jsme museli upravit obraz.).

Jak změnit rozlišení obrazovky?

Nejjednodušší způsob je přejít na nastavení ovladače videa (tam můžete zpravidla nejen změnit rozlišení, ale také změnit další důležité parametry: jas, kontrast, jasnost atd.). Nastavení ovladače videa se obvykle nachází na ovládacím panelu (pokud přepne displej na malé ikony, viz níže uvedená obrazovka).

Můžete také kliknout pravým tlačítkem kamkoli na plochu: a v zobrazené kontextové nabídce je často odkaz na nastavení ovladače videa.

Na ovládacím panelu grafického ovladače (obvykle v části týkající se displeje) můžete změnit rozlišení. V tomto případě je poměrně obtížné poradit s výběrem, v každém případě je třeba vybrat jednotlivě.

Grafický ovládací panel. Intel HD

Moje poznámka. Přestože tímto způsobem můžete změnit velikost textu, doporučuji to jako poslední možnost. Je to tak, že při změně rozlišení se často ztrácí jasnost, což NENÍ dobré. Doporučil bych nejprve zvětšit písmo textu (beze změny rozlišení) a podívat se na výsledky. To obvykle vede k lepším výsledkům.

Nastavení zobrazení písma

Jasnost písma je ještě důležitější než jeho velikost!

Myslím, že se mnou budou mnozí souhlasit: někdy i velký tisk vypadá rozmazaně a není snadné ho rozeznat. Proto musí být obraz na obrazovce jasný (bez rozmazání)!

Pokud jde o jasnost písma, například v systému Windows 10 lze přizpůsobit jeho zobrazení. Displej je navíc nakonfigurován pro každý monitor zvlášť, jak vám nejlépe vyhovuje. Zvažme to podrobněji.

Nejprve otevřete: Obrazovka Vzhled a přizpůsobení ovládacího panelu a otevřete odkaz vlevo dole „Přizpůsobit text ClearType“.

Dále by měl začít průvodce, který vás provede 5 kroky, ve kterých jednoduše vyberete nejvhodnější písmo pro čtení. Proto je vybrána nejlepší možnost zobrazení písma přesně pro vaše potřeby.

Přizpůsobení displeje. 5 kroků k nalezení optimálního textu.

Zakázat ClearType?

Cleartype je speciální technologie od společnosti Microsoft, díky níž text na obrazovce vypadá stejně jasně, jako by byl vytištěn na list papíru. Proto nedoporučuji jeho deaktivaci bez provedení testů, jak bude váš text vypadat s ním i bez něj. Níže je uveden příklad toho, jak to pro mě vypadá: s technologií ClearType je text o řád lepší a čitelnost je o řád vyšší.

Pomocí nástroje Lupa

V některých případech může být velmi výhodné použít lupu. Například jsme potkali sekci s malým písmem. přiblížili ji pomocí lupy a poté vše znovu obnovili. Navzdory skutečnosti, že vývojáři provedli toto nastavení pro lidi se špatným zrakem, někdy to pomůže docela obyčejným lidem (alespoň stojí za to vyzkoušet, jak to funguje).

Nejprve musíte přejít na: Ovládací panely Centrum usnadnění přístupu Přístupnost.

Dále musíte zapnout lupu (obrazovka níže). Zapne se jednoduše. jednou klikněte na odkaz se stejným názvem a na obrazovce se objeví lupy.

Pokud potřebujete něco zvětšit, stačí na to kliknout a změnit měřítko (tlačítko).

To je pro mě vše. Za doplňky. budu vděčný. Hodně štěstí!

Jak zvětšit velikost písma v systému Windows

Mám Windows 10, takže tam provádím všechna potřebná nastavení, ale to vám NENÍ v rozporu s používáním tipů z tohoto článku v jiných systémech: Windows 7, 8.

Pojďme nejprve do ovládacího panelu. Klikněte na tlačítko vyhledávání a zadejte frázi „ovládací panel“. Otevřete výsledek.

Nyní přejděte do sekce „Návrh a personalizace“

Najděte podsekci „Obrazovka“ a klikněte na položku „Změna velikosti textu a dalších prvků“.

V okně, které se otevře, bude několik parametrů, které můžeme změnit. Ve Windows 7 se toto okno samozřejmě mírně liší, ale princip je stejný.

Pokud kliknete na položku „Použít tyto možnosti obrazovky“, otevře se nastavení obrazovky. Zde můžete přetažením posuvníku změnit velikost písma a jakékoli prvky. Můžete změnit orientaci obrazovky a úroveň jasu. Okamžitě uvidíte všechny změny, takže upravte nastavení sami.

Následující položka „Nastavitelná úroveň přiblížení“ umožňuje zvětšit nebo zmenšit velikost všech prvků obrazovky. V případě potřeby použijte tento parametr, i když se to nedoporučuje pro použití systémem. Ne vždy ukazuje, co opravdu chcete vidět.

Třetí parametr umožňuje změnit pouze velikost písma všech prvků nebo pouze některé. Myslím, že je to dost pohodlné.

Chci poznamenat, že v moderních verzích systému Windows můžete změnit písmo i velikost prvků na ploše pomocí klávesy Ctrl a kolečka myši.

Některá nastavení budou fungovat až po restartování počítače, pamatujte na to.

Jak změnit rozlišení obrazovky?

Důležitým aspektem obrazovky je její rozlišení. Velmi velké nebo velmi malé rozlišení NENÍ dobré. Samozřejmě čím vyšší rozlišení, tím více prvků se tam vejde, to je velké plus, ale někdy kvůli příliš vysokému rozlišení je písmo a prvky obtížně vidět a musíte je zvětšit.

Chcete-li změnit rozlišení obrazovky, můžete použít následující nastavení: klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte „Nastavení obrazovky“. Poté klikněte na odkaz „Pokročilé možnosti zobrazení“.

Zde můžete změnit rozlišení, jak chcete, jsou zde také nastavení kalibrace barev a správa barev.

Další možností je přejít na ovládací panel a vybrat režim zobrazení „Malé ikony“ vpravo nahoře. Poté klikněte na odkaz „Intel HD Graphics“. To znamená, že změníme rozlišení obrazovky pomocí grafického adaptéru.

V okně, které se otevře, klikněte na část „Zobrazit“ a nakonfigurujte nastavení podle svého přání. Nemohu přesně říci, co dělá, protože se to dělá pro každého individuálně.

Samozřejmě můžete udělat něco úplně jiného. Nejprve pracujte s písmem, zvětšete jej tak, abyste jej mohli pohodlně číst a aby se vaše oči NENAPÍNAly. Pokud je to nutné, uchylte se ke změně rozlišení a velikosti prvků.

Pomocí klávesových zkratek

Některé programy v systému Windows podporují klávesové zkratky, pomocí kterých můžete písmo zvětšit na požadovaný typ. Jako příklad mohu uvést moderní prohlížeče. V nich můžete podržet tlačítko Ctrl a stisknout nebo. zvětšit a zmenšit písmo.

Podobně můžete podržet Ctrl a jednoduše otočit kolečkem myši pro zvětšení / zmenšení písma.

Samozřejmě to NENÍ navždy. Když otevřete novou kartu, budete muset klávesové zkratky provést znovu, což není vždy výhodné. Myslím, že je třeba nakonfigurovat samotný systém tak, aby zobrazoval normální velikost písma.

Jak zvětšit velikost písma na obrazovce počítače?

Dobré odpoledne, milí čtenáři!

Dnes chci mluvit o zvětšení velikosti písma na obrazovce monitoru. Myslím, že je jasné proč. Nyní se zvětšuje velikost monitoru i jeho rozlišení a pro takové monitory je nejčastěji nutné upravit písmo. Pokud to neuděláte, možná neuvidíte některé základní prvky, které vás přimějí přiblížit se k monitoru a přimhouřit oči. To vede k těžké únavě očí a ztrátě zraku. Nový článek. oči unaví počítač, co dělat?

Nejoptimálnější vzdálenost od monitoru, ve které by vaše oči měly být, je 50 cm. V tomto článku se pokusím uvést několik způsobů zvětšení písma najednou.

Jak přizpůsobit zobrazení písma?

Bez ohledu na velikost písma by mělo být dobře viditelné a vykreslené. To platí i pro další prvky obrazovky.

Zobrazení písma lze nakonfigurovat následujícím způsobem: znovu přejděte na hlavním panelu do části „Vzhled a přizpůsobení“ a poté přejděte do podsekce „Zobrazit“. Vlevo je položka, pro kterou potřebujeme „Nastavení textu ClearType“.

Otevře se okno, ve kterém vám bude nabídnuto pět možností pro text, ve kterém bude písmo zobrazeno. Musíte si vybrat ten nejlepší pro vás. Můžete si tak vše snadno přizpůsobit sami.

ClearType lze vypnout, ale nedoporučuji to dělat, protože vykresluje text na obrazovce, jako by byl na papíře.

Lupa obrazovky

Posledním bodem, který chci popsat v tomto článku, je použití programu Screen Magnifier. Tato technologie bude v extrémních případech zapotřebí. Obecně je funkce určena pro osoby se zdravotním postižením, to znamená pro ty, kteří mají problémy se zrakem, ale může je používat každý.

Opět tedy přejděte na náš oblíbený ovládací panel a nyní přejděte do části „Přístupnost“. Poté přejdeme do „Centra zvláštních příležitostí“. Zde se nachází program Lupa.

Máte-li jakékoli dotazy nebo doplňky, prosím, v komentářích.

Jak zvětšit písmo na stránce v prohlížeči

Pokud potřebujete zvětšit velikost písma na stránkách prohlížeče, lze to udělat velmi rychle pomocí klávesnice a myši. Jelikož každý prohlížeč podporuje schopnost zvyšovat obsah stránek, bude to snadné v kterémkoli z prohlížečů.

 • Otevřete požadovanou stránku v prohlížeči.
 • Podržte klávesu Ctrl na klávesnici a stiskněte tlačítko pro přiblížení a. pro oddálení, nebo pomocí ostrého kolečka myši nahoru nebo dolů pro přiblížení a oddálení stránky prohlížeče.

Jak zvětšit velikost písma na obrazovce počítače nebo notebooku

Chcete-li změnit velikost písma v operačním systému Windows 10, měli byste použít aktualizovaná nastavení, která již téměř úplně nahradila standardní ovládací panel, aby se usnadnilo používání operačního systému Windows 10 na zařízeních s dotykovými obrazovkami.

 • Otevřete Start Nastavení Systémový displej a najděte položku Měřítko a rozložení.
 • Dále vyberte procentuální změnu velikosti textu, aplikací a dalších prvků (kde 100% je standardní a doporučená hodnota, můžete zvolit 125, 150 a 175%).
 • Pokud vám navrhovaná hodnota nevyhovuje, klikněte pod nimi na tlačítko Vlastní změna měřítka, zadejte velikost v rozsahu od 100% do 500% a klikněte na Použít (ve Windows 10, počínaje verzí 1803, se toto tlačítko nazývá Rozšířené možnosti změny měřítka).

Pro použití výsledků se budete muset odhlásit. A také buďte opatrní, protože pokud nastavíte maximální hodnotu, bude velmi obtížné vrátit se do normálu, pokud máte malý monitor. Samotný systém to ani nedoporučuje.

Windows 10. října Update představila možnost upravit velikost textu v přístupnosti. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky Start Nastavení Usnadnění zobrazení a táhněte jezdec, dokud nebude snadno čitelný ukázkový text, a poté klikněte na Použít.

Jak zvětšit písmo v počítači se systémem Windows 10

Uživatelé často musí použít možnost zvětšení velikosti písma v počítači, protože použití operačního systému Windows 10 na monitorech s velkou příponou není příliš výhodné. Podobně může být nutné zmenšit velikost písma při použití televizní obrazovky s velkou úhlopříčkou a malým rozlišením.

V tomto článku se podíváme na to, jak zvětšit písmo na počítači nebo notebooku se systémem Windows 10. Podíváme se také na to, jak zvětšit písmo stránky prohlížeče pomocí počítačové klávesnice a myši.

Systémový měnič velikosti písma

Stejně jako ve většině případů existuje mnoho programů třetích stran, které vám umožňují provádět změny v registru a měnit nastavení systému z uživatelsky přívětivého rozhraní. System Font Size Changer je jedním z takových nástrojů, pomocí kterého můžete zvětšit písmo všech prvků rozhraní. Chcete-li to provést, stačí si stáhnout program.

 • Pokaždé, když je program spuštěn, je uživatel vyzván k vytvoření kopie aktuálních parametrů, aby byl vždy schopen obnovit změněné charakteristiky. Doporučujeme to udělat.!
 • Dále v rozhraní programu vyberte, co budeme měnit, ze seznamu dostupných prvků (text nadpisu okna, nabídka, okna se zprávami, titulky ikon, popisky).
 • Posledním krokem je přetažení posuvníku velikosti a klepnutím na tlačítko Použít provedete změny (po provedených akcích se systém ukončí, takže doporučujeme uložit vše, co bylo v době ukončení otevřené).

Pokud chcete vrátit všechna nastavení na výchozí, použijte soubor WindowMetrics.Reg. Chcete-li to provést, otevřete jej a přidejte standardní parametry do registru.

Určitě můžete použít složitější způsob, jak zvětšit písma v počítači, a to pomocí editoru registru. Můžete jít po cestě: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ WindowMetrics a nakonfigurovat parametry ručně, ale proč, pokud existuje pohodlná aplikace, kterou ani nemusíte instalovat.

Zvětšení písma je ve Windows opravdu užitečná funkce. Může to být užitečné v mnoha situacích, ale ne každý ví, jak na to rychle. Proto jsme napsali pokyny, jak zvětšit písmo v počítači se systémem Windows 10 a samostatně, jak zvětšit písmo na stránce v prohlížeči, což bude užitečné pro mnoho.

Lupa pro změnu nastavení písma

Po této instrukci můžete přiblížit určité oblasti displeje, lupy budou navíc fungovat v režimu celé obrazovky, jako samostatné okno nebo jako lupa, přesunuté do určené oblasti textu pomocí kurzoru myši.

Ovládací panel. Přístupnost. Lupa.

Povolení Lupy obrazovky lze provést také pomocí klávesové zkratky „Windows“ a „“. Chcete-li ji deaktivovat, stiskněte klávesy „Windows“ a „Esc“.

Zvyšte písmo v nastavení systému Windows

Start. Možnosti. Systém. Displej. Zvětšení a rozložení. Vyberte požadovanou možnost (100% výchozí, 125% nebo 150%).
Na ploše klikněte pravým tlačítkem. vyberte Možnosti zobrazení. Zobrazení. Měřítko a rozložení. Nastavte jednu z navrhovaných velikostí.

Po nastavení požadovaných parametrů se písmo textů, aplikací a dalších prvků zvětší a zůstane nezměněno, dokud neaktualizujete jeho nastavení.

Tyto možnosti korekce velikosti písma jsou vhodné zejména pro lidi se zrakovým postižením, kteří mohou pohodlně pracovat na počítači s textovými dokumenty, pouze když jsou písmena zvětšena. Doporučujeme použít tyto metody, pokud potřebujete zvětšené písmo nastavit natrvalo. tj. Při práci ve Windows, různých programech, aplikacích a prohlížečích.

Jak zvětšit písmo na obrazovce počítače?

Mnoho lidí se zajímá o otázku, jak změnit velikost písma na obrazovce počítače nebo notebooku.

Jednoduché pokyny vám pomohou upravit optimální parametry pro velikost písmen tak, aby vnímání textových informací bylo optimální pro každého konkrétního uživatele.

To vám při práci na počítači NENÍ namáháno oči, a to ani v případech, kdy je zraková ostrost špatná.

Pokud jste hledali nejjednodušší a nejrychlejší způsoby, díky kterému změna velikosti nahoru nebo dolů nebude trvat déle než několik sekund, pak použijte jeden z níže uvedených životních hacků.

Nastavení velikosti písma v textovém editoru

Uvažujme o změně velikosti písmen při práci s textovými dokumenty na příkladu programu OpenOffice.

Otevřete program. vyberte Zobrazit. Měřítko. v položce libovolně nastavte požadovanou hodnotu. klikněte na OK.

V případě, že potřebujete zvětšit písmo v určitém bloku textu, musíte jej vybrat, poté budete muset v nastavení určit velikost velikosti.

Pokud jste zvyklí pracovat v jiných textových editorech, bude algoritmus nastavení písma téměř stejný.

Klávesové zkratky a myš pro změnu velikosti textu na obrazovce

K dispozici jsou speciální klávesové zkratky, díky nimž se okamžitě změní velikost písma v programech a prohlížečích:

„Ctrl“ a „“ pomohou zvětšit velikost,
„Ctrl“ a „. »Pomůže to snížit.
V případě, že stisknete klávesu „Ctrl“ a současně otočíte kolečkem myši, jeho posunutím nahoru se písmo zvětší a dolů. zmenší.

NEZAHRNuli jsme všechny způsoby, jak zvětšit písmo na obrazovce, protože jich je tolik. V komentářích můžete doplnit materiál k tomuto tématu, aby naši čtenáři mohli získat úplnější informace o tomto čísle.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS