Obnovení výchozího továrního nastavení iPadu pomocí tlačítek

Obnovení přes iTunes

Dalším způsobem obnovení výchozího továrního nastavení iPadu je použití iTunes v počítači. Výše bylo zmíněno, že by měl být nejprve aktualizován na nejnovější verzi. Před obnovením zařízení iPad prostřednictvím iTunes je důležité zakázat funkci „najít iPad“. K tomu je potřeba heslo Apple ID. Způsob vrácení bez hesla bude popsán v poslední části tohoto textu. Pokud není problém s přístupem k účtu, resetování zařízení se provede tímto postupem.

 • Deaktivace funkce „najít tablet“.
 • Spuštění iTunes v počítači.
 • Připojení tabletu k notebooku pomocí kabelu.
 • V levém horním rohu se zobrazí symbol připojeného zařízení.
 • Po kliknutí na ikonu přejděte na „přehled.
 • Zobrazí se okno se dvěma tlačítky. „obnovit iPad“ a „obnovit z kopie“. Druhou možnost budete potřebovat po obnovení zařízení a obnovení nastavení. iPad se obnoví do továrního nastavení po kliknutí na první tlačítko „obnovit iPad“ a potvrzení akce v dalším okně, kde je třeba znovu kliknout na „obnovit“.

Jak resetovat iPad přes Nastavení

Pokud uživatel potřebuje obnovit tovární nastavení iPadu, jedinou rychlou a spolehlivou metodou je použití příslušných nástrojů v hlavním nastavení zařízení. Snadné vyhledání požadované funkce. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky resetovat. Poté se uživateli zobrazí seznam možných akcí, které mu pomohou problém vyřešit:

 • Obnovení slovníku klávesnice;
 • Obnovení nastavení klávesy Domů;
 • Obnovení zeměpisné polohy;
 • Obnovení nastavení sítě;
 • Obnovení obsahu a nastavení;
 • Obnovení všech nastavení.

Nejúčinnějším způsobem je použít obnovení obsahu a obsahu nebo zcela obnovit všechna nastavení. Pomocí těchto nástrojů můžete zařízení Apple vynulovat a odstranit viry a nežádoucí soubory. Abyste mohli správně používat obnovení továrního nastavení, měli byste se naučit provádět následující operace.

Odemykač umožňuje částečně odemknout miniaplikaci a odstranit pouze několik konkrétních nastavení. Jakýkoli obsah v tomto případě zůstane nedotčen, což v případě virů s největší pravděpodobností problém nevyřeší. Za těchto okolností je lepší použít obnovení obsahu a nastavení. Tímto postupem telefon nebo tablet zcela vyčistíte od všech souborů a zanecháte čistý operační systém.

Použijte UkeySoft Unlocker k obnovení uzamčeného iPadu bez hesla

Spusťte UkeySoft Unlocker

ČÍST  Jak obnovit nastavení Routeru ASUS

Kliknutím na instalační balíček výše stáhnete a nainstalujete UkeySoft Unlocker do počítače Mac. Okamžitě se zobrazí níže uvedený snímek obrazovky a výběrem možnosti „Unlock Password Screen“ zahájíte proces resetování.

Na další stránce se dozvíte, za jakých okolností můžete použít k odemknutí hesla obrazovky. Stiskněte tlačítko Další.

Nastavení iPhonu do režimu obnovení

Když iPad zcela nereaguje, přepněte zařízení iOS do režimu obnovení podle následujících kroků. Různé modely zařízení mají různé metody, přečtěte si je pozorně.

Pokud je zařízení úspěšně detekováno, obvykle se zobrazí nejnovější verze firmwaru. Nyní můžete kliknout na tlačítko „Stáhnout“. Nebo klikněte na „Kopírovat odkaz“ a stáhněte balíček firmwaru z webového prohlížeče. Poté stiskněte tlačítko „Vybrat“ a vyhledejte stažený balíček. Software poté začne stahovat vybraný balíček firmwaru, což může nějakou dobu trvat. Buďte trpěliví.

Obnovení iPadu bez hesla

Po dokončení procesu klepněte na „Start unlocking“ a dvakrát jej potvrďte, čímž zahájíte odemykání iPadu. UkeySoft Unlocker odemkne zámek obrazovky a obnoví tovární nastavení iPadu bez hesla. Po dokončení této operace byste měli mít k iPadu bezproblémový přístup.

obnovení, výchozího, továrního, nastavení, ipadu, pomocí

Jak používat UkeySoft Unlocker k obnovení uzamčeného iPhonu bez Passowrd

Spusťte UkeySoft Unlocker

Pro zahájení procesu si jednoduše stáhněte software do počítače Mac. Po instalaci ji spusťte a stisknutím „Screen Unlock Code“ obnovte uzamčený iPhone do továrního nastavení.

Připojení iPhonu

K oddělenému uzamčení iPhonu a Macu použijte vhodný kabel USB. Zobrazují se různé scénáře, které mohou vyžadovat odstranění hesla obrazovky. Na domovské obrazovce jednoduše stiskněte tlačítko „Další“.

Přepnutí iPhonu do režimu obnovení

Nyní byste měli iPhone přepnout do režimu obnovení pomocí pokynů na obrazovce.

obnovení, výchozího, továrního, nastavení, ipadu, pomocí

Jak uvést iPhone 11 / XS / X / 8 do režimu obnovení

Připojte iPhone k počítači a spusťte iTunes. Stiskněte a uvolněte tlačítko zvýšení hlasitosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko snížení hlasitosti. Podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí obrazovka „Režim obnovení„.

Jak přepnout iPhone 7 / Plus do režimu obnovení

Připojte iPhone k počítači a spusťte iTunes. Stiskněte a podržte současně boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti. Podržte tlačítko stisknuté, i když se zobrazí logo Apple. Jakmile se zobrazí obrazovka „Recovery Mode“, uvolněte obě tlačítka.

Jak přepnout iPhone 6 nebo starší do režimu obnovení

Připojte iPhone k počítači a spusťte iTunes. Stiskněte a podržte domovskou obrazovku a tlačítko zámku (tlačítko zámku je na boku iPhonu 6 a novějšího nebo na horní straně iPhonu 5s a staršího). Podržte tlačítko, dokud se nezobrazí obrazovka „Režim obnovení“, pak obě tlačítka uvolněte.

ČÍST  Nastavení hodinek Samsung Galaxy

Získat balíček firmwaru

Chcete-li resetovat iPhone bez hesla, musíte si stáhnout nejnovější balíček firmwaru. Ujistěte se, že jste vybrali správné stažení firmwaru, a stiskněte tlačítko „Download“.

How To Reset & Restore your Apple iPad Pro 3rd Gen. Factory Reset

Tip. Pokud se vám nelíbí nebo se stahování nezdaří, můžete kliknout na tlačítko „Kopírovat odkaz“ a stáhnout balíček firmwaru prostřednictvím prohlížeče. Pak stiskněte tlačítko „Vybrat“ a vyhledejte stažený balíček.

Zařízení se začne aktualizovat na zvolenou verzi firmwaru. Celý proces stahování zabere několik minut.

obnovení, výchozího, továrního, nastavení, ipadu, pomocí

Resetování uzamčeného iPhonu bez přístupového kódu

Když se zobrazí zpráva „Stahování dokončeno!“Nejnovější verze firmwaru byla úspěšně nainstalována do vašeho zařízení. Stisknutím tlačítka Start okamžitě zahájíte proces resetování.

Před zahájením resetu se zobrazí varovná obrazovka. Zde se dozvíte o některých účincích obnovení, po potvrzení klikněte na tlačítko „Spustit odemknutí“ a odstraňte heslo iPhone.

Obnovení hesla iPhonu UkeySoft iOS Unlocker nakonec nainstaluje firmware do uzamčeného iPhonu, aby jej obnovil a vyřešil další problémy. Během tohoto procesu zařízení nevypínejte. Po dokončení tohoto procesu se iPhone restartuje a znovu se spustí a software zobrazí zprávu o dokončení procesu.

Po odstranění hesla nainstalujte nový iPhone a změňte nastavení zabezpečení. Pokud máte zálohu iTunes / iCloud, obnovte iPhone ze zálohy.

Jakmile jsou obě zařízení spárována, otevřete software na počítači a poté podržte současně tlačítko Domů a tlačítko napájení po dobu 10 sekund, poté tlačítko napájení uvolněte a pokračujte v podržení tlačítka Domů, dokud iTunes nenačte iPad v režimu obnovení.

 • Stiskněte a uvolněte tlačítko zvýšení hlasitosti.
 • Stiskněte a uvolněte tlačítko snížení hlasitosti.
 • Stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.
 • Chcete-li provést tvrdý reset, stiskněte tlačítka snížení hlasitosti a napájení, dokud se nezobrazí logo Apple.

Po resetování jsou informace nenávratně vymazány, záchranou je vytvoření zálohy. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je přes iCloud:

 • Připojení iPadu k internetu.
 • Přejděte do Nastavení, vyberte „Uživatelské jméno“, přejděte na iCloud.
 • Pokud je nainstalována verze iOS 10.2 nebo starší, bod 2 se změní: v Nastavení přejděte na konec, vyberte iCloud.
 • V zobrazeném seznamu aplikací zaškrtněte všechny aplikace, jejichž data chcete zachovat.
 • V dolní části okna klikněte na možnost „iCloud backup“.
 • V zobrazeném okně aktivujte přepínač zálohování.
 • Klikněte na „Zálohování.

Tento proces bude nějakou dobu trvat, jeho konec můžete vidět v okně Zálohování. čas poslední zálohy je uveden malým písmem.

ČÍST  Jak provést nastavení resetování na telefonu Samsung

V době resetování iPadu by měla být úroveň nabití vyšší než 30 %. Je velmi nežádoucí, aby byl přístroj během tohoto procesu vypnut.

Kompletní obnovení nastavení a obsahu iPhonu nebo iPadu

Ahoj! Úplný reset (tzv. Hard Reset) je radikální způsob, jak vyřešit poměrně dost problémů. Po takovém postupu se vám iPhone nebo iPad zobrazí v původní podobě, jako byste jej právě zakoupili nový v obchodě. Škrábance a oděrky samozřejmě nikam nezmizí, ale můžete si být jisti, že váš iOS bude uveden do stavu „právě přivezený z výroby“.

Pamatujte: z paměti se vymažou naprosto všechna data! Před provedením úkonů uvedených v tomto článku proto doporučujeme, abyste si pořídili zálohu. Jak se říká, není to zbytečné. Hotovo? Připraveno? A je to tady!:)

Proč je vůbec nutné provést v zařízení iOS tvrdý reset?? Zde může být několik možností:

 • Před prodejem.
 • Vaše zařízení se zpomaluje, má závady nebo se zahřívá.
 • Rozhodl se začít žít znovu:)
 • Nahromadilo se mnoho odpadků (i když v tomto případě je lepší to udělat tímto způsobem).

V každém případě zde najdete dva návody, které umožňují poměrně snadno zcela vymazat paměť iPhonu nebo iPadu.

Funkce Najít iPhone na iCloudu

V situaci, kdy prostě není k dispozici jiné zařízení Apple nebo je momentálně nedostupné, lze vzdálený reset provést pomocí prohlížeče v počítači a webové obdoby aplikace popsané v předchozí metodě, která je k dispozici na webu společnosti provozující cloudové úložiště. Připomeňme, že k provedení níže uvedené metody je třeba mít v každém zařízení aktivovanou funkci Najít iPhone (Latitude) a připojení k internetu.

Poznámka: Stejně jako v předchozím případě, ani v případě ztraceného nebo odcizeného tabletu by se neměl používat vzdálený reset, protože jej nebudete moci najít.

  Pomocí výše uvedeného odkazu přejděte na servisní stránky společnosti Apple a přihlaste se. Za tímto účelem:

   Zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte jako přihlašovací jméno Apple ID, a stiskněte šipku doprava nebo klávesu ENTER.

Zadejte ji do příslušného pole na webu iCloud,

| Denial of responsibility | Contacts |RSS