V telefonu přestane fungovat Wi-Fi

Škodlivé aplikace mohou ohrozit konfiguraci sítě vašeho zařízení. Pokud se v zařízení se systémem Android nezapne Wi-Fi, zkontrolujte, zda některá z nedávno nainstalovaných aplikací nevypadá divně nebo neznámě. Pokud je najdete, odstraňte je.

Přejděte na „Nastavení“ „Aplikace a oznámení“ „Zobrazit všechny aplikace“ a zobrazte seznam všech aplikací nainstalovaných v zařízení. Prohlédněte si seznam a zablokujte nebo odinstalujte neznámé aplikace / malware.

Měli byste zkontrolovat zejména aplikace, které téměř nepoužíváte, aplikace, jejichž instalaci si nepamatujete nebo které jste nenainstalovali, nebo aplikace, které jste stáhli z neznámých zdrojů / webů.

Důvod, proč se WI-FI nezapíná softwarové chyby

Příčinou nezapnutí Wi-Fi může být systémová chyba. Obnovení zařízení a jeho oprava.

Pokud problém přetrvává i po restartu, vzpomeňte si, kdy k chybě došlo. Pokud se modul po flashování přestane zapínat, nejlepším řešením je přeflashovat zařízení oficiálním sestavením systému Android pro váš model.

Wi-Fi nelze zapnout ani vypnout prostřednictvím technické nabídky, je zde pouze nástroj pro testování rádiových modulů. Proto byste měli provést reset nebo reflash, pokud se v bezdrátové síti vyskytnou softwarové závady. Než se však pustíte do těchto operací, nezapomeňte si zálohovat data.

Nejste si jisti, jak vyřešit problém s vaším přístrojem, a potřebujete odbornou radu? Na otázky odpovídá Alexej, technik pro opravy chytrých telefonů a tabletů v servisním středisku.Napište mi „

Pokud ikona Wi-Fi v nastavení zezelená (nebo se zvýrazní v závislosti na modelu), což znamená, že modul skutečně funguje, ale internet ne, zkontrolujte následující faktory:

Pokud se heslo přístupového bodu změnilo a staré údaje jsou uloženy v nastavení WI-FI v systému Android, nebude možné se znovu připojit. Chcete-li změnit heslo, přejděte do nastavení Wi-Fi. V nastavení přístupového bodu můžete zadat jiné heslo nebo jej jednoduše odstranit a znovu se připojit.

Žádný internet kvůli problému se samotným systémem Android v telefonu

Restartování telefonu. Pokud byl problém způsoben menší poruchou systému, restartování systému jej vyřeší.

Po restartu je třeba zapomenout na chybu sítě a znovu se k ní připojit.

Nevíte, jak vyřešit problém s vaším přístrojem, a potřebujete odbornou radu? Na otázky odpovídá Alexej, opravář chytrých telefonů a tabletů v našem servisním středisku.Napište mi „

telefonu, přestane, fungovat, wi-fi
 • Otevřete nastavení.
 • Vyberte sekci Wi-Fi.
 • Najděte síť, stiskněte ji a podržte, dokud se nezobrazí nabídka akcí. Zvýšení
 • Vyberte možnost Odstranit.
 • Vypnutí Wi-Fi. Po několika sekundách ji zapněte.
 • Klepněte na dříve vzdálenou síť, kterou zařízení znovu rozpozná.
 • Zadejte heslo a připojte se.

Zapomenutí sítě a opětovné připojení pomáhá vyřešit nesoulad nastavení Wi-Fi mezi telefonem a směrovačem.

Pokud odstranění sítě nepomůže, zkontrolujte stav proxy serveru v telefonu. Musí být vypnutá:

 • Přejděte do nastavení Wi-Fi a vyberte síť, ke které se chcete připojit.
 • Zaškrtněte možnost Advanced (Rozšířená nastavení).
 • Ujistěte se, že je pole Proxy server nastaveno na hodnotu Ne.
ČÍST  Jak změnit účet iPhone

Dalším důvodem, proč telefon nemá přístup k internetu, může být špatné datum. Zkontrolovat a změnit:

 • Otevřete nastavení.
 • Vyberte datum a čas.
 • Nastavte čas a datum ručně nebo zkontrolujte datum a čas v síti a časové pásmo v síti.

Po nastavení správného data se znovu připojte k síti Wi-Fi. Pokud bezdrátová síť funguje, měli byste mít přístup k internetu.

Antiviry nebo viry

Další možnou překážkou správného fungování Wi-Fi v telefonu nebo smartphonu je antivirový program nainstalovaný v zařízení nebo virus „zachycený“ při dřívějším připojení k internetu.

Pokud máte podezření, že byl váš gadget infikován malwarem, navštivte Play Market nebo App Store (záleží na operačním systému telefonu), vyhledejte příslušný program (obvykle Nod, Kaspersky atd.) a stáhněte si jej.д.), poté stáhněte a nainstalujte antivirový program. Spustit aplikaci, prohledat zařízení a navrhnout řešení, pokud je zjištěn malware.

Je také možné, že antivirový software brání telefonu v připojení k síti, identifikuje připojení jako hrozbu a blokuje ho. Pokud se s takovou situací setkáte, program odinstalujte a zkontrolujte výsledek. je velmi pravděpodobné, že pro vás není vhodný.

Užitečné: pokud potřebujete antivirus pro svůj telefon, hledejte alternativní programy, ne všechny produkty jsou „konfliktní“ s dopravou.

Problémy se směrovačem

Přibližně polovina případů, kdy router brání fungování Wi-Fi v telefonu, se vyřeší prostým restartováním zařízení. Pokud je směrovač vybaven tlačítkem „Zapnout/Vypnout“./Vypnuto.“Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 10 sekund se připojíte k síti směrovače.

Pokud váš router toto tlačítko nemá, můžete router resetovat po dobu 10-30 sekund po resetování. Odpojte jej od zdroje napájení odpojením kabelu ze zásuvky nebo odpojením kabelu přímo od přístroje.

Důležité! Pokud je router horký, měli byste před připojením počkat, až vychladne.

Nastavení přístupového bodu

Po restartu byste měli věnovat pozornost světelným senzorům na směrovači. Pokud zařízení pracuje normálně, kontrolka napájení by měla svítit zeleně. Systémová kontrolka vedle směrovače, stejně jako čidla pro WLAN a port LAN, ke kterému je připojen kabel, by měly blikat.

telefonu, přestane, fungovat, wi-fi

Dalším krokem je přejít do webového rozhraní směrovače a zkontrolovat jeho konfiguraci:

 • Připojte síťový kabel k notebooku nebo počítači.
 • Otevřete libovolný prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače. Tuto informaci najdete na zadní straně zařízení.
 • Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla. Zobrazí se také na štítku směrovače. Výchozí nastavení obou polí je nejčastěji „admin“.
 • V otevřeném nastavení vyhledejte položky „Wi-Fi“, „SSID“ nebo „Bezdrátová síť“. V závislosti na společnosti a modelu jednotky se může jejich umístění a název lišit.
 • Ujistěte se, že je v položce „Typ zabezpečení“ vybrána možnost „WPA2-PSK“ a jako typ šifrování je vybrána možnost „AES“.
 • Otevřete část „Místní síť“ nebo „DHCP“.
 • Najděte položku „DNS“ a zadejte „8.8.8.8“ a druhý je „8.8.4.4“.
 • Klikněte na „Uložit“ a poté na „Použít“.
 • Restartování směrovače.

Vezměte prosím na vědomí! Pokud se problém objeví při prvním připojení nového smartphonu, může být způsoben standardem sítě, na kterém směrovač pracuje. Některé telefony mají modul, který dokáže přijímat pouze sítě s frekvencí 2,4 GHz, takže pokud je skutečná hodnota jiná, vyplatí se přepnout na správné pásmo.

Změna firmwaru

Ke ztrátě připojení může dojít také po instalaci nové verze softwaru na směrovači. Ani skutečnost, že byl software stažen z oficiálních webových stránek, nezaručuje, že bude fungovat na každém zařízení. Pokud se vyskytnou problémy, je nejlepší přestat pracovat a nainstalovat firmware, který je kompatibilní s tímto konkrétním zařízením.

ČÍST  Jak resetovat Mi Band 3 bez telefonu

Důležité! Tlačítkem Reset/Reset můžete také obnovit výchozí tovární nastavení směrovače a poté zařízení znovu nakonfigurovat.

Posílení signálu

Váš směrovač vysílá signály prostřednictvím rádiových vln, jejichž přenos může být rušen mnoha faktory. Aby zařízení poskytovalo nejlepší signál, mělo by být umístěno přibližně uprostřed domu nebo bytu, ale tak, aby v cestě vln stálo co nejméně zdí a překážek. Je žádoucí, aby v blízkosti nebyla lednice, mikrovlnná trouba a další podobné spotřebiče.

Pokud má směrovač 2 antény, doporučujeme je umístit pod úhlem 45°, a pokud jsou 3 nebo více, centrální anténa by měla být umístěna pod pravým úhlem.

Hlavní důvody

Wi-Fi se někdy triviálně neaktivuje, protože uživatel omylem zapnul režim letadlo. Ujistěte se, že je tato funkce vypnutá. jde o to, že blokuje přístup k síti.

Hotovo. Stejný úkon lze provést prostřednictvím „Nastavení“, výběrem sekce „Síť a Internet“. K dispozici je karta „Pokročilé“ s posuvníkem pro vypnutí režimu.

Když je režim aktivován, může uživatel pracovat pouze s některými základními funkcemi telefonu (hovory, zprávy). Pokud systém Android podporuje režim velmi vysoké úspory energie, zakažte jej a zkontrolujte, zda lze nyní povolit možnost Wi-Fi. Aktivace a deaktivace je k dispozici v režimu Baterie.

Kromě dvou výše popsaných režimů se Wi-Fi zablokuje, pokud dojde ke ztrátě nastavení sítě. V takovém případě je vraťte do původní polohy, tj. obnovte aktuální nastavení. Tímto způsobem se konfigurace sítě vrátí do provozního stavu, ve kterém byla při zakoupení zařízení.

Pro provedení operace je třeba dodržet následující algoritmus

 • Otevřete nabídku „Nastavení“.
 • Vyberte „Systém.
 • Klikněte na „Advanced“.
 • Stiskněte možnost „Resetovat“.
 • Vyberte možnost „Obnovit nastavení Wi-Fi„.
 • Aktivujte tlačítko nebo posuvník „Obnovit nastavení“. Tato možnost se obvykle nachází v dolní části stránky.

Pro potvrzení akce je třeba zadat heslo ze zařízení, použít otisk prstu. některý ze způsobů potvrzení totožnosti vlastníka.

Některé aplikace mohou narušit konfiguraci sítě. Pokud nemůžete povolit Wi-Fi, musíte zkontrolovat nedávno nainstalované aplikace. Za pozornost stojí také neznámé nástroje, které se objevují na obrazovce. Pokud jsou přítomny, je třeba je odinstalovat.

 • Přístup k nabídce „Nastavení.
 • Vyberte „Aplikace a oznámení“, „Zobrazit všechny aplikace“. Stáhne se seznam všech programů nainstalovaných v zařízení.
 • Musíte si seznam přečíst a všechny neznámé zablokovat nebo odstranit. Zvláštní pozornost věnujte aplikacím, které se používají zřídka nebo které byly staženy z nedůvěryhodného zdroje.

Почему смартфон не подключается к Wi-Fi? Что делать если телефон не видит Вай Фай? Подключение WI-FI

Nejjistější způsob, jak zjistit, proč v telefonu nefunguje Wi-Fi, je odnést jej do servisu. může se jednat o hardwarový problém.

Zkušený technik provede diagnostiku spotřebiče a zjistí problém. Když je telefon nový, je pravděpodobné, že vám ho v rámci záruky opraví zdarma. V takovém případě jej musíte odnést do servisu. Prodejci problém opraví nebo zařízení vymění za nové.

První kroky

Pokud zjistíte, že Wi-Fi v telefonu Samsung nefunguje, začněte následujícími předběžnými kroky. Upozorníme na základní kroky:

 • Restartujte bezdrátovou síť. Pokud WI-FI náhle přestane fungovat, začněte tím, že ji vypnete a znovu zapnete. Tím se problém obvykle vyřeší a obnoví se normální připojení.
 • Restartování routeru, pokud se jedná o domácí síť. Pokud se Wi-Fi ve veřejné síti nezapne, může to být způsobeno samotným veřejným hotspotem. Nezřídka dochází k závadám, které brání ostatním uživatelům v připojení k internetu.
 • Připomeňte si, proč přestala fungovat WI-FI ve vašem zařízení Samsung. Nejčastější potíže vznikají po změně nastavení smartphonu nebo směrovače, instalaci softwaru nebo jiných činnostech.
ČÍST  Jak Připojit Náramek M4 K Telefonu

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, můžete podniknout další kroky. Podívejme se na ně podrobněji.

Co dělat, když telefon nevidí Wi-Fi

K nalezení a vyřešení poruchy se používají následující přístupy.

Kontrola a ladění adaptéru

Pokud se mobilní telefon nemůže připojit k určitému zařízení, je problém ve většině případů v jeho funkčnosti. Problém se řeší ověřením jeho fungování a následným nastavením.

Limit připojených klientů

Moderní adaptéry umožňují současné připojení 16-32 jednotek k žacímu ústrojí. Překročení limitu je běžné u zařízení instalovaných na veřejných místech: kavárna, bar, restaurace. Podobný problém způsobují zařízení pracující s přístupem bez hesla.

Ta vyžaduje změnu identifikačních údajů, aby se zabránilo neoprávněnému použití domácí sekačky. Nahrazení jednoduchého kódu složitou kombinací písmen a číslic. Účinnost šifrování se zvyšuje použitím velkých a malých písmen.

Adaptér není připojen k elektrické síti

Problém se řeší nejjednodušším způsobem: zapojením zařízení do zásuvky. Po dokončení úkolu by se měl objevit v seznamu dostupných řádků.

Odpojení připojení Wi-Fi v počítači

Po připojení směrovače k elektrickému vedení zkontrolujte jeho kontrolky. Na zařízení by měla svítit kontrolka signalizující bezdrátovou linku. Pokud se nerozsvítí, měl by uživatel stisknout klávesu pro vypnutí virtuálního handshake a zkontrolovat, zda se zadaný senzor spustil.

Samovolné obnovení nastavení adaptéru

Pokud se problém objeví v seznamu přístupových bodů, objeví se nový přístupový bod s vysokou úrovní signálu. Zde se uvažuje o dvou možných variantách vývoje:

 • Pokus o připojení k sekací lince s původním továrním nastavením zařízení (informace jsou uvedeny na nálepce na zadní straně stroje);
 • Kompletní rekonfigurace zařízení se zadáním identifikačních údajů.

Odborníci nepovažují první řešení za bezpečné, i když je jednodušší a rychlejší. Chcete-li se připojit k celosvětové síti, musíte definovat vlastní rybářský vlasec a po jeho výběru zadat identifikační údaje a po požadavku systému změny uložit.

Ve druhé variantě probíhá veškeré ladění v ručním režimu. Chcete-li ji provést, přejděte do webového rozhraní hardwaru, najděte blok „rychlá konfigurace“ a podle pokynů nastavte požadované parametry krok za krokem. Po dokončení postupu se změny potvrdí tlačítkem „uložit“.

Porucha adaptéru

Pokud na zařízení nesvítí žádná z diod LED nebo není vidět ikona připojení Wi-Fi, je příčinou poruchy nesprávná funkce zařízení.

Je lepší odnést hardware do nejbližšího servisního střediska, kde jej mohou přeflashovat nebo zjistit příčinu fyzické poruchy. Oprava adaptéru vlastníma rukama je obtížná, zejména pro nezkušené uživatele.

telefonu, přestane, fungovat, wi-fi

Co dělat, když v telefonu nefunguje Wi-Fi?

Pokud nemáte v telefonu Wi-Fi, tento článek vám pomůže problém rychle vyřešit a znovu využívat bezdrátovou síť. Majitelé chytrých telefonů se často nevyznají v nastavení svých zařízení a nevědí, co může způsobit problémy s Wi-Fi. Poruchy se však mohou skrývat nejen v mobilním zařízení, ale také v přístupovém bodu k internetu. směrovači Wi-Fi. V této příručce se budeme zabývat oběma případy.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS