Vytvořte Apple ID z počítače do iPhone

E-mailoví klienti třetích stran pro iOS

Poté, co byla adresa @ icloud.com jednou aktivována v důsledku výše uvedených kroků, můžete přistupovat k poštovní službě Apple prostřednictvím aplikací pro iOS vytvořených vývojáři třetích stran: Gmail, Spark, myMail, Inbox, CloudMagic, Mail a mnoho dalších. Je třeba mít na paměti, že před otevřením přístupu k poště iCloud prostřednictvím klientské aplikace třetí strany musíte splnit bezpečnostní požadavky stanovené společností Apple pro provoz aplikací třetích stran.

vytvořte, apple, počítače, iphone

Jako příklad zvažte podrobně postup zadávání e-mailového účtu @ icloud.com prostřednictvím známé služby Gmail. e-mailové aplikace vytvořené společností Google.

Chcete-li úspěšně dokončit níže uvedené pokyny, musí být Apple ID nainstalované v iPhone chráněno dvoufaktorovým ověřováním. Informace o aktivaci této možnosti najdete v článku o nastavení Apple ID na iPhone.

  Nainstalujte si z AppStore nebo iTunes a poté otevřete aplikaci Gmail pro iPhone.

Pokud se jedná o první spuštění klienta, klepněte na uvítací obrazovce aplikace na „Přihlásit se“, což povede na stránku pro přidání účtu.

Pokud je Gmail pro iPhone již používán pro práci s e-mailem a pro přístup k jiné poštovní službě než iCloud, otevřete nabídku možností (tři pomlčky v levém horním rohu), rozbalte seznam účtů a klepněte na „Spravovat účty“. Poté klikněte na „Přidat účet“.

Na obrazovce pro přidání účtu do aplikace vyberte „iCloud“, do příslušného pole zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na „Další“.

Další obrazovka vás vyzve k vytvoření hesla pro Gmail na stránce Správa Apple ID. Klepnutím na odkaz Apple ID spustíte webový prohlížeč (ve výchozím nastavení Safari) a otevřete přihlašovací webovou stránku pro správu účtu Apple.

Dále se zobrazí ověřovací kód, který si musíte zapamatovat a zadat na stránce otevřené ve webovém prohlížeči iPhone. Po ověření se vám zobrazí stránka pro správu vašeho Apple ID.

Otevřete kartu „Zabezpečení“, přejděte do části „HESLA APLIKACE“ a klikněte na „Vytvořit heslo.“.

Do pole „Vymyslete štítek“ na stránce „Zabezpečení“ zadejte „Gmail“ a klikněte na „Vytvořit“.

Tajná kombinace znaků bude vygenerována téměř okamžitě, což slouží jako klíč pro přístup ke službám Apple prostřednictvím aplikace třetí strany. Heslo se zobrazí na obrazovce ve zvláštním poli.

Dlouhým stisknutím vyberte přijatou klávesu a v rozbalovací nabídce stiskněte „Kopírovat“. Poté na stránce v prohlížeči klepněte na „Dokončit“ a přejděte do aplikace „Gmail“.

Na obrazovce Gmail pro iPhone klikněte na Další. Dlouhým stisknutím vstupního pole „Heslo“ zavoláte funkci „Vložit“ a zadáte tak kombinaci znaků zkopírovaných v předchozím kroku. Klepněte na „Další“ a počkejte, dokud nebude zkontrolováno nastavení.

Tím je přidání vašeho poštovního účtu iCloud do aplikace Gmail pro iPhone dokončeno. Zbývá zadat požadované uživatelské jméno, se kterým budou podepsány dopisy odeslané ze schránky, a můžete pokračovat v práci s e-mailem prostřednictvím služby @ icloud.com.

Algoritmus pro přihlašování k poště iCloud z iPhonu popsaný výše na příkladu Gmailu pro iOS je použitelný téměř pro všechny aplikace pro iOS, které podporují práci s e-mailovými schránkami vytvořenými v různých službách. Zopakujme kroky procesu obecně. musíte udělat jen tři povinné kroky (na níže uvedených screenshotech. populární iOS aplikace myMail).

  Vytvořte heslo pro program jiného výrobce v části Zabezpečení na stránce Správa účtu Apple ID.

Mimochodem, to lze provést předem, například z počítače, ale v tomto případě musí být tajná kombinace zapsána.

Odkaz pro vstup na stránku pro změnu nastavení vašeho účtu Apple:

Otevřete aplikaci poštovního klienta iOS, přejděte k přidání e-mailového účtu a zadejte adresu poštovní schránky @ icloud.com.

Zadejte heslo vygenerované systémem pro aplikaci třetí strany na stránce Správa Apple ID. Po úspěšném ověření bude poskytnut přístup k e-mailům v poště iCloud prostřednictvím preferovaného klienta třetí strany.

Jak vidíte, v přístupu k poště na iCloudu z iPhone neexistují žádné zvláštní nebo nepřekonatelné překážky. Po splnění bezpečnostních požadavků Apple a ve skutečnosti, jakmile se přihlásíte do služby, můžete využívat všechny výhody uvažovaného e-mailu nejen prostřednictvím aplikace integrované do iOS, ale také případně pomocí známějšího třetího.party programy pro uživatele.

ČÍST  Přečtěte si smazanou zprávu Whatsapp na iPhone

Děkuji autorovi, sdílejte článek na sociálních sítích.

Poštovní služba iCloud je navržena pro práci s e-mailem. Tento produkt Apple umožňuje odesílat a přijímat e-maily, ale musíte nejprve nastavit přihlašovací e-mailovou adresu pro iPhone.

Výchozí aplikace Mail

Otevřete aplikaci „Mail“ a v zobrazeném okně vyberte „iCloud“.

Vyplňte informace o poštovní schránce do příslušných polí a klikněte na Další. Po automatickém zapnutí funkce Najít můj iPhone bude vaše zařízení propojeno s Apple ID.

V dalším okně musíte nakonfigurovat synchronizaci s vhodnými datovými typy. V našem případě deaktivujeme všechny možnosti kromě „Mail“ a „iCloud Drive“. Po výběru možností přidejte účet kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Pošta iCloud je připravena k použití.

Co dělat, pokud jste dosud nepoužívali poštu @ icloud.com

Přejděte na iPhone „Nastavení“ a poté v sekci ovládání Allpe ID klikněte na první položku (váš avatar nebo jméno).

Přejděte do sekce „iCloud“ a poté v okně, které se zobrazí, pomocí přepínače aktivujte „Mail“. Poté klikněte na „Vytvořit“.

Do příslušného pole zadejte požadovaný e-mailový název a klikněte na „Další“.

Vezměte prosím na vědomí, že první část e-mailové adresy by měla obsahovat pouze latinská písmena a číslice a také některé symboly. Zkuste pro svou poštu vymyslet originální název, aby jej ostatní uživatelé nepřevzali.

Klepnutím na tlačítko Dokončit dokončete proces vytváření e-mailu. Poté, pokud chcete, můžete připojit svou novou poštovní schránku ke službě FaceTime. Toto je volitelné.

Tím je dokončen proces vytváření a přihlašování do pošty iCloud. Chcete-li zkontrolovat správnost akcí, otevřete aplikaci „Pošta“ a poté v části „Krabice“ zkontrolujte přítomnost své adresy.

Ostatní e-mailoví klienti pro iOS

No PC/Apple ID Delete iCloud All Iphones | Remove iCloud Activation Lock fast&Easy

Jakmile aktivujete poštovní adresu @ icloud.com pomocí výše uvedených kroků, budete mít přístup k poštovní službě prostřednictvím aplikací třetích stran.

Pro zabezpečené připojení se ujistěte, že je vaše Apple ID chráněno dvoufaktorovým ověřováním.

How to Remove Apple ID From iPhone without Password

Stáhněte si aplikaci do svého zařízení pomocí AppStore.

Otevřete nainstalovanou aplikaci a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ přejděte na stránku pro přidání účtu.

Pokud byl Gmail dříve nainstalován na vašem iPhone, pak pro přístup k e-mailu klikněte na ikonu tří teček umístěnou v levém horním rohu. Poté rozbalte seznam účtů a vyberte „Správa účtu“. „Přidat účet“.

V okně, které se objeví, vyberte „iCloud“ a poté zadejte své údaje do příslušného pole.

V dalším okně musíte na stránce správy Apple ID vytvořit heslo pro Gmail. Chcete-li to provést, kliknutím na odkaz Apple ID přejděte do části Správa účtu Apple.

Na obrazovce se objeví ověřovací kód, který je nutné zadat na stránce prohlížeče. Po potvrzení budete přesměrováni na stránku správy Apple ID.

Přejděte do části „Zabezpečení“, poté „APLIKAČNÍ HESLA“ a „Vytvořit heslo“.

Do pole, které se zobrazí, zadejte „Gmail“ a klikněte na „Vytvořit“.

Automaticky se vám vygeneruje náhodná kombinace znaků, která vám pomůže vstoupit do služeb Apple prostřednictvím aplikace třetí strany.

Zkopírujte přijatý klíč podržením prstu v poli hesla a poté stiskněte příslušné tlačítko.

Na obrazovce Gmail pro iPhone klikněte na Další. Přidržením prstu v poli „Heslo“ vložíte dříve zkopírovanou kombinaci. Opětovným kliknutím na tlačítko „Další“ zkontrolujte nastavení.

Zbývá pouze zadat jméno uživatele, který bude podepisovat odchozí dopisy.

Proces přihlašování k iCloud mailu z iPhone může být pro mnoho uživatelů obtížný, protože vás na první pohled může upozornit zvýšené zabezpečení. To se provádí za účelem co největšího uchování údajů těch, kteří používají poštovní služby. Doufáme, že vám náš článek pomohl.

Vezměte moje mnohaleté zkušenosti jako dárek. knihu „Automatický prodej prostřednictvím blogu“

Jak přistupovat k poště na iCloudu, užitečné tipy a triky.

Pravděpodobně chcete vědět, jak důsledně vydělávat na internetu od 500 denně?
Stáhněte si moji knihu zdarma
= „Jak zaručit výdělek od 500 denně“

Pro ty, kteří vlastní iCloud mail na Apple, bude tento článek velmi užitečný. Proč? Ano, protože vám řeknu, jak přejít na iCloud mail.

Po nastavení pošty v mobilním zařízení, které je již ve výchozím nastavení nainstalováno v Apple, získáte přístup do své osobní poštovní schránky. To znamená, že všechny přílohy e-mailů budete mít vždy po ruce. E-maily byly čteny včas, soubory byly přijaty bez prodlení.

Zrychlené problémy jsou rychle vyřešeny díky přístupu k poště, zprávy jsou odesílány okamžitě, bez ohledu na to, kde jste, doma, na cestách nebo v kanceláři.

ČÍST  Jak připojit Mi TV k telefonu

Proto jsem tento článek věnoval lekci o tom, jak se z počítače přihlásit k poště iCloud.

Jak přejít na poštu na iCloudu

iCloudApple uvádí na trh, paralelně s cloudovým úložištěm, e-mailovou službou.

Je třeba poznamenat, že je jednodušší pracovat s poštou, pokud je komunikační nástroj založen na iOS. Prohlížeč počítače také podporuje poštu icloud, pokud byla pro uživatelský účet aktivována poštovní aplikace.

Mailová aplikace předinstalovaná v iOS

Využívání možností značkových služeb Apple a iCloud mail není výjimkou, nejjednodušší způsob, jak začít, je použití nástrojů předinstalovaných v iOS. Klientská aplikace Mail je přítomna v jakémkoli iPhone a je funkčním řešením pro práci s e-maily.

Konkrétní seznam kroků, které je třeba provést k autorizaci v iCloud mailu prostřednictvím standardní aplikace pro iOS, závisí na tom, zda byla daná adresa použita dříve, nebo zda se plánuje pouze přijímat e-mailové možnosti od společnosti Apple.

Stávající účet @ icloud.com

Pokud jste dříve používali poštu Apple a máte adresu @ icloud.com a heslo Apple ID přidružené k tomuto poštovnímu účtu, můžete přistupovat ke své vlastní poště, například z nového iPhone, kde Apple ID není dosud zadané, můžete provést následující.

  Otevřete aplikaci Pošta klepnutím na ikonu obálky na ploše vašeho iPhone. Na obrazovce „Vítejte v poště!“ klepněte na „iCloud“.

Do příslušných polí zadejte adresu poštovní schránky a heslo pro Apple ID přidružené k němu. Klikněte na „Další“.
Potvrďte, že jste si přečetli oznámení o aktivaci funkce Najít můj iPhone. Tato možnost je zapnutá automaticky, protože skutečným přihlášením k e-mailu „iCloud“ současně vytvoříte vazbu iPhone s Apple ID.

Všechno je připraveno pracovat s korespondencí, můžete použít e-mailovou adresu @ icloud.com, jak bylo zamýšleno.

@ Icloud.com mail dosud nepoužívaný

Pokud máte přizpůsobený iPhone a používáte funkce Apple ID, ale kromě toho chcete využívat všechny výhody nabízené poštovní službou Apple, postupujte podle níže uvedených pokynů.

  Otevřete „Nastavení“ na iPhone a přejděte do sekce Správa Apple ID klepnutím na první položku v seznamu možností. vaše vlastní jméno nebo avatar.

Otevřete sekci „iCloud“ a na další obrazovce aktivujte přepínač „Pošta“. Poté klikněte na „Vytvořit“ pod požadavkem, který se zobrazí v dolní části obrazovky.

Do pole „E-mail“ zadejte požadovaný název poštovní schránky a klikněte na „Další“.

Požadavky na pojmenování jsou standardní. první část e-mailové adresy musí sestávat z latinských písmen a čísel a může také obsahovat znaky tečky a podtržítka. Kromě toho Honor potřebuje, aby obrovské množství lidí používalo poštu na iCloudu, takže běžné názvy poštovních schránek mohou být zaneprázdněné, přijít s něčím originálním.

Zkontrolujte správnost názvu budoucí adresy @icloud a klepněte na Hotovo. Tím je dokončeno vytváření pošty na iCloudu. IPhone zobrazí obrazovku nastavení cloudové služby s aktivovaným přepínačem Pošta. Za pár sekund obdržíte od Apple požadavek na připojení vytvořené poštovní schránky ke službě videohovorů FaceTime. tuto možnost potvrďte nebo popřete.

Tím je dokončeno přihlášení k poště iCloud na iPhone. Otevřete aplikaci Pošta klepnutím na její ikonu na ploše iOS, klepněte na Poštovní schránky a ujistěte se, že vygenerovaná adresa byla automaticky přidána do seznamu dostupných. Můžete pokračovat v odesílání / přijímání e-mailů prostřednictvím služby značky Apple.

Jak přistupovat k icloud poště z iPhone

E-mailová služba iCloud společnosti Apple vám umožňuje rychle, snadno a bezpečně provádět celou škálu e-mailových transakcí. Než však uživatel bude moci odesílat, přijímat a organizovat e-maily, musí si na svém zařízení iOS nebo Mac nastavit e-mailovou adresu @ icloud.com. Jak přistupovat k poště na iCloudu z iPhone je popsáno v materiálu, který vám byl předložen.

Vytvoření účtu iCloud v počítači

Velkou nevýhodou pošty na iCloudu je, že ji nelze vytvořit přímo ve Windows. Chcete-li používat poštu v počítači, musíte si poštovní schránku předem zaregistrovat na iPhonu, iPadu nebo Macu.

Po úspěšné registraci přejděte v aplikaci „mail“ na web icloud.com. Pro přihlášení budete muset zadat své ID a heslo.

Aby byl přístup k poště a cloudu ve vašem počítači, měli byste si stáhnout poštovního klienta na. https://support.Apple.com/en-us/HT204283.

Po stažení a instalaci zadejte své údaje a nastavte zástupce pro rychlé přihlášení na plochu.

Často se stává, že když jste zapomněli své heslo, bude vám na vaši poštu zasláno nové, a neexistuje žádný způsob, jak zadat poštu, protože jste zapomněli své heslo. Ukázalo se to na začarovaný kruh. Pokud tedy máte rychlý přístup k poště z počítače, můžete si vyzvednout nové heslo.

Přesto bych doporučil, aby všechny dopisy přicházející do poštovní schránky byly přesměrovány na náhradní poštu, která není nikde k dispozici. Jen proto, abyste měli plný přístup k příchozím e-mailům pro případ blokování.

ČÍST  Antivirus Není Nainstalován Ve Windows 7

Aby to nefungovalo jako na tomto screenshotu. Předem se ujistěte, že k e-mailům vždy existuje záložní přístup.

Pokud je přístup k poště blokován, měli byste kontaktovat podporu na oficiálním webu se žádostí o odemčení zařízení.

 • Obnovte přístup k účtu. https://iforgot.Apple.com/password/verify/Appleid.
 • Služba podpory je zde. https://support.Apple.com/en-ru.
 • Poslední věcí, kterou můžete udělat, pokud nemůžete znovu získat přístup ke svému účtu, je provést úplné obnovení továrního nastavení a vytvořit nové Apple ID a iCloud.
 • Otevřít nastavení;
 • Klikněte na hlavní;
 • Ve spodní části okna. reset;
 • Potvrďte, že chcete vymazat obsah a všechna nastavení;
 • Zadejte kód.

Výhody cloudu

 • Uživatelé telefonů Apple mají možnost zjednodušené registrace cloudového úložiště icloud, pošta je již v zařízení zabudována. Pokud je pracovní platformou Windows, bude nutné aplikaci stáhnout a nainstalovat.
 • Synchronizace s jinými zařízeními.
 • Vysoká bezpečnost osobních údajů.

Metody přihlášení k e-mailu @ icloud.com z iPhone

V závislosti na tom, kterou aplikaci pro iOS (proprietární „Mail“ nebo klient od vývojářů třetích stran) uživatel iPhonu raději pracuje, jsou pro získání přístupu do poštovní schránky @ icloud.com provedeny různé akce.

Vytváření vlastní melodie pomocí iTunes:

Jsem si jist, že každý uživatel iPhone ví, co je iTunes. Pokud tedy máte nainstalovaný iTunes, začněme vytvářet melodii:

Odtrhli jsme iTunes. V levém horním rohu vyberte kartu „Hudba“. Ze seznamu skladeb vyberte tu, u které chceme vytvořit vyzváněcí tón.

Jakmile se rozhodnete pro výběr, pozorně nasloucháte a hledáte web, který vám nejlépe zavolá. A tady, POZOR: musíte si pamatovat, od jaké sekundy to začíná a kde to končí. Tato část by neměla přesáhnout 30 sekund. Taková touha po iPhone.

Klikněte na skladbu pravým tlačítkem myši a vyberte položku: „Informace“. Přejděte na kartu Parametry.

 • Pole hlasitosti. ponechat beze změny;
 • Pole ekvalizéru. volitelný;
 • Pole „Media Tim“. zvolte Hudba;
 • Pole „Start“. pamatovali jsme si, od jaké vteřiny začíná náš požadovaný kus vyzvánění, vložili jsme tuto hodnotu do tohoto pole;
 • Zastavte časové pole. plus 30 sekund od času zahájení vyzvánění.
 • Zbytek polí nechte prázdná.

V nabídce iTunes vyberte položku „Doplňky“, přejděte na Vytvořit verzi pro AAS. Sekce, kterou připravujete na vyzvánění, se zobrazí bezprostředně pod skladbou.

Dále je vše elementární. Pomocí myši přetáhněte tento výňatek na plochu. Přejmenujte příponu souboru z.m4a na.m4r. m4r. je to přípona souboru vyzvánění Apple iPhone.

Pokud v souboru s vaší melodií není žádná přípona (.m4a), musíte provést následující operaci.

 • Windows 7. Můj počítač. Uspořádat. Možnosti složky a vyhledávání. Pohled. Najděte pole podle obrázku níže.
 • Windows XP. Můj počítač. Servis. Vlastnosti složky. Pohled.

Zrušte zaškrtnutí políčka „Skrýt přípony z registrovaných typů souborů“ a klikněte na OK.

Po těchto operacích byste měli mít příponu souboru.

Po přejmenování souboru jej přetáhněte zpět do iTunes, ale již na kartu „Knihovna“ v postranním panelu iTunes.

V knihovně médií přejděte do složky Vyzvánění. Pokud jste udělali vše správně, zobrazí se váš vyzváněcí tón, jehož trvání je 30 sekund.

Poslední fáze, ve které musíme synchronizovat vyzváněcí tón s iPhone, to znamená přenést jej do telefonu. Připojujeme iPhone k iTunes. V postranním panelu programu klikněte na náš iPhone v části „Zařízení“. Přejděte na kartu „Vyzvánění“. Vložíme vyzvánění na konkrétní kontakt a užíváme si práci)

Po synchronizaci odpojte iPhone od počítače a odstraňte prázdné vyzvánění z knihovny, obnovte normální délku skladby, kterou jste vybrali pro vytvoření vyzvánění pro iPhone. 🙂

Snadný a pohodlný způsob vytváření vyzváněcích tónů pro iPhone.

Vyzváněcí tón můžete vytvořit pomocí speciálních programů, které najdete na internetu. Hlavní úkol v této věci. pomocí programů, QuickTime Pro nebo GarageBand, vystřihněte část skladby, která se vám líbí, a přeložte ji do formátu, který potřebujete pro iPhone. Ale proč hledat? 🙂 Každý majitel iPhone má iTunes.

Jak vytvořit vyzváněcí tón pro iPhone pomocí iTunes

Po zakoupení iPhone nás každého zajímalo: jak umístit svoji oblíbenou skladbu (vyzvánění) na přítele ze seznamu kontaktů? Jak odlišit příchozí hovor od milovaného člověka od desítek možných? Nebudete moci dát píseň na hovor jednoduše z knihovny, proto jsme se rozhodli napsat článek o tom, jak vytvořit vyzváněcí tón pro Apple iPhone pomocí iTunes.

Odpovědi na často kladené otázky:

Máte-li jakékoli dotazy, nechte je prosím v komentářích. 🙂 Zůstaň s námi!

RONVIL.ME 2021