Vzdálený Přístup K Počítači Se Systémem Windows 10

Konfigurace vzdálené plochy Windows

Přišli jsme na to, proč potřebujeme vzdálenou plochu. Nyní to začneme nastavovat. Zde popsané pokyny jsou vhodné pro Windows 7, 8, 8.1, 10. Ve všech uvedených operačních systémech je nastavení stejné, rozdíly jsou nevýznamné a jsou pouze v tom, jak otevřít některá okna.

Nejprve musíte nakonfigurovat počítač, ke kterému se připojíme.

Pozornost! Váš účet musí mít práva správce.

1. Otevřete Start Ovládací panely.

Ve Windows 8.1 a 10 je vhodné otevřít Ovládací panely. kliknutím pravým tlačítkem na ikonu Start a výběrem položky Ovládací panely ze seznamu.

Dále vyberte Systém a bezpečnostní systém. (Toto okno lze také otevřít jiným způsobem: klikněte na Start. Poté klikněte pravým tlačítkem na Počítač a vyberte Vlastnosti).

2. V levém sloupci klikněte na Nastavení vzdáleného přístupu.

3. V části Vzdálená plocha vyberte:

4. Klikněte na Použít.

5. Kliknutím na tlačítko Vybrat uživatele se otevře okno, ve kterém můžete určit účty v počítači, ke kterým bude povoleno vzdálené připojení. (Tento postup se také nazývá přidání uživatele do skupiny Uživatelé vzdálené plochy)

Správci mají ve výchozím nastavení přístup ke vzdálené práci. Kromě skutečného připojení však musí být jakýkoli účet chráněn heslem, a to i účet správce.

6. Přidejte do skupiny Uživatelé vzdálené plochy nového uživatele s normálními právy (nikoli správce). Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko Přidat

Do pole Zadejte jména vybraných objektů zadejte jméno našeho uživatele. Mám to Dostupnost1. Klikněte na Zkontrolovat jména.

Pokud je vše v pořádku, bude k uživatelskému jménu přidán název počítače. Klikněte na OK.

Pokud si nepamatujeme přesně uživatelské jméno nebo jej nechceme zadávat ručně, klikněte na Pokročilé.

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Hledat.

V poli Výsledky hledání se zobrazí všichni uživatelé počítače a místní skupiny. Vyberte požadovaného uživatele a klikněte na OK.

Po výběru všech potřebných uživatelů v okně Vybrat: Uživatelé klikněte na OK.

Nyní bude do skupiny Uživatelé vzdálené plochy přidán uživatel s běžným účtem Dostup1. Chcete-li použít změny, klikněte na OK.

7. Pokud používáte bránu firewall jiného výrobce (bránu firewall), budete ji muset nakonfigurovat dodatečně, konkrétně otevřít port TCP 3389. Pokud máte pouze zabudovanou bránu firewall systému Windows, nemusíte nic dělat, bude nakonfigurována automaticky, jakmile povolíme použití vzdáleného desktop na počítači.

Tím je dokončena základní konfigurace vzdáleného počítače.

Konfigurace připojení ke vzdálené ploše

Pojďme přímo k připojení ke vzdálené ploše, tedy k nastavení na straně klienta.

1. Spusťte připojení ke vzdálené ploše.

To lze provést v systému Windows 7 prostřednictvím nabídky Start Všechny programy Příslušenství Připojení ke vzdálené ploše.

Ve Windows 8 je vhodné začít vyhledáváním. Klikněte na Start. klikněte na ikonu lupy v pravém horním rohu a začněte do vyhledávacího pole zadávat slovo vzdálený. Z navrhovaných možností hledání vyberte Připojení ke vzdálené ploše.

Ve Windows 10: Spusťte všechny aplikace Příslušenství Připojení ke vzdálené ploše systému Windows.

2. Nejprve zkontrolujte, která verze protokolu je nainstalována. Chcete-li to provést, klikněte na ikonu v levém horním rohu a vyberte položku About.

Kontrola verze protokolu pro stolní počítače. Pokud je 7,0 nebo vyšší, pak je vše v pořádku, můžete se připojit.

Pokud je verze protokolu nižší (je to možné u zastaralých verzí systému Windows), musíte jej buď aktualizovat, nebo snížit úroveň zabezpečení v nastavení vzdáleného počítače (tj. Vybrat Povolit připojení z počítačů s libovolnou verzí vzdálené plochy (nebezpečnější)).

Aktualizace Vzdálené plochy pro zastaralé operační systémy si můžete stáhnout pomocí odkazů níže:

3. Zadejte parametry připojení:

Do pole Počítač zadejte IP adresu vzdáleného počítače, ke kterému se chystáme připojit. (Místní, pokud se připojujeme v rámci místní a reálné (ta, kterou poskytuje poskytovatel internetu), pokud je vzdálený počítač mimo místní síť). Mám první možnost.

Poznámka. Můžete zjistit, jaká je vaše externí statická IP adresa, například prostřednictvím služby Yandex.Internetometer.

4. Klikněte na Připojit.

Zobrazí se výzva k zadání přihlašovacích údajů. Zadejte přihlašovací jméno a heslo libovolného uživatele na vzdáleném počítači, který má práva používat vzdálenou plochu. V mém příkladu je to Admin nebo Dostup1. Připomínám vám, že vaše účty musí být chráněny heslem.

Zadejte své uživatelské jméno a heslo, zaškrtněte políčko Zapamatovat pověření. aby je při příštím připojení nezadávali. Pověření si samozřejmě můžete zapamatovat, pouze pokud pracujete z osobního počítače, ke kterému nemají přístup neoprávněné osoby.

Objeví se varování. Zaškrtneme políčko Nezobrazovat znovu požadavek na připojení k tomuto počítači a klikneme na Ano.

Pokud je vše provedeno správně, uvidíte před sebou vzdálenou plochu.

Poznámka. Dovolte mi připomenout, že se nemůžete současně připojit přes vzdáleného pracovníka z několika počítačů pod jedním uživatelem. To znamená, že pokud se plánuje, že se vzdáleným počítačem bude pracovat několik lidí současně, pak pro každého budete muset vytvořit samostatného uživatele a udělit práva k používání vzdálené plochy. To se děje na vzdáleném počítači, jak je popsáno na začátku článku.

Statická IP adresa. Co je potřeba pro vzdálený přístup přes rdp

Jedním z důležitých bodů týkajících se konfigurace a následného použití vzdálené plochy je potřeba statické IP adresy na vzdáleném počítači. Pokud nastavujete vzdálenou plochu, která bude používána pouze v místní síti, pak není problém. Vzdálená plocha se však v zásadě používá pouze pro externí přístup. Většina poskytovatelů poskytuje předplatitelům dynamické adresy IP, což je pro běžné používání internetu dostačující. Statické (bílé) ip-shniky jsou zpravidla poskytovány za příplatek.

Pro přístup ke vzdálené ploše tedy potřebujete statickou IP adresu počítače, ke kterému se připojíme. Zjistili jsme tento problém od poskytovatele. Samozřejmě, pokud neexistuje způsob, jak získat bílou IP adresu od internetové společnosti, existují alternativní způsoby, jak ji získat. Můžete například použít program LogMeIn Hamachi. Přečtěte si také, jak jej nainstalovat a nasadit místní síť přes internet pomocí Hamachi.

Pokročilé nastavení vzdálené plochy

Nyní několik slov o dalších nastaveních pro připojení ke vzdálené ploše.

Chcete-li otevřít nabídku nastavení, klikněte na Možnosti.

Karta Obecné

Zde můžete změnit parametry připojení. Kliknutím na odkaz Upravit můžete upravit uživatelské jméno a heslo připojení.

Můžete uložit již nakonfigurované parametry připojení. Klikněte na tlačítko Uložit jako a vyberte umístění, například Desktop. Nyní se na ploše objeví zástupce, který okamžitě zahájí připojení ke vzdálené ploše bez nutnosti specifikovat parametry. To je velmi výhodné, zvláště pokud pravidelně pracujete s několika vzdálenými počítači nebo pokud sami nenakonfigurujete a nechcete uživatele zmást.

Karta Obrazovka

Na kartě Obrazovka můžete určit velikost vzdálené plochy (zabírá celou obrazovku monitoru nebo se zobrazí v malém samostatném okně).

Můžete také zvolit barevnou hloubku. Pokud je vaše připojení k internetu pomalé, doporučujeme zvolit nižší hloubku.

Karta Místní zdroje

Zde můžete konfigurovat zvukové parametry (přehrávání na vzdáleném počítači nebo na klientovi atd.), Pořadí použití kombinací klávesových zkratek Windows (například CtrlAltDel, CtrlC atd.) Při práci se vzdálenou plochou.

Jednou z nejužitečnějších sekcí jsou místní zařízení a zdroje. Zaškrtnutím políčka Tiskárna. získáte možnost tisknout dokumenty ze vzdálené plochy na místní tiskárně. Zaškrtávací políčko Schránka aktivuje jednu schránku mezi vzdálenou plochou a počítačem. To znamená, že k přenosu souborů, složek atd. Můžete použít obvyklé operace kopírování a vkládání. ze vzdáleného počítače do vašeho a naopak.

Kliknutím na tlačítko Podrobnosti. přejdete do nabídky nastavení, kde můžete ke vzdálené ploše připojit další zařízení vašeho počítače.

Například když pracujete na vzdáleném počítači, chcete mít přístup k disku D. Poté kliknutím na znaménko plus proti zařízení rozbalte seznam a zaškrtněte disk D. Klepněte na OK.

Nyní, když se připojujete ke vzdálené ploše, uvidíte a přistupujete k vaší jednotce D prostřednictvím Průzkumníka, jako by byla fyzicky připojena ke vzdálenému počítači.

Karta Upřesnit

Zde můžete vybrat rychlost připojení pro maximální výkon a také nastavit zobrazení pozadí plochy, vizuální efekty atd.

Nastavení sítě, přesměrování portů

Jak bylo uvedeno výše, pro přístup ke vzdálené ploše potřebujete statickou adresu IP.

Pokud nemáte žádné směrovače a internetový kabel vede přímo k počítači, přeskočte tuto část a přejděte k další. Pokud používáte router, musíte v něm provést další nastavení.

Pokud plánujete používat vzdálenou plochu pouze v lokální síti, bude stačit pouze přiřadit lokální IP k požadovanému počítači (postupujte podle první části instrukce, bez přesměrování portů). Pokud potřebujete přístup zvenčí, musíte také provést přesměrování portů. Chcete-li otevřít přístup ke vzdálené ploše, musíte předat port TCP 3389.

Co je vzdálená plocha

Používání Vzdálené plochy Windows (rdp) může být velmi užitečným a pohodlným řešením problému vzdáleného přístupu k počítači. Kdy může být vzdálená plocha užitečná? Chcete-li ovládat počítač na dálku (z místní sítě i odkudkoli na světě). Samozřejmě pro tyto účely můžete použít programy vzdáleného přístupu třetích stran, jako jsou TeamViewer, Ammyy Admin, VNC Connect a další. Tyto programy však často vyžadují potvrzení přístupu na straně vzdáleného počítače, nejsou vhodné pro současné paralelní používání počítače několika uživateli a stále fungují pomaleji než vzdálená plocha. Proto jsou takové programy vhodnější pro vzdálenou pomoc nebo údržbu, ale ne pro každodenní práci.

Pro uživatele může být velmi výhodné používat vzdálenou plochu pro práci s určitými programy. Například pokud potřebujete demonstrovat vzdálenému uživateli fungování programu (poskytnout příležitost pro demo přístup pro testování). Nebo například máte v kanceláři pouze jeden výkonný počítač s nainstalovaným náročným programem. Na ostatních slabých počítačích se zpomalí a každý potřebuje přístup. Dobrým řešením by pak bylo použít vzdálenou plochu: každý ze svých mrtvých počítačů se připojuje přes rdp k výkonnému a používá program na něm, aniž by do sebe zasahoval.

Jak nastavit Vzdálenou plochu Windows. Připojení ke vzdálené ploše

Konfigurace vzdálené plochy Windows

Odebrání připojení ke vzdálené ploše

Nakonec se podívejme, jak odebrat připojení ke vzdálené ploše. Kdy je to potřeba? Například dříve byl vzdálený přístup organizován k vašemu počítači, ale nyní jeho potřeba zmizela, nebo dokonce musíte zakázat neoprávněná připojení ke vzdálené ploše vašeho počítače. Je to velmi snadné.

1. Otevřete Ovládací panely Systém a Bezpečnostní systém. jak to udělali na začátku článku.

2. V levém sloupci klikněte na Nastavení vzdáleného přístupu.

3. V části Vzdálená plocha vyberte:

Hotovo. Nyní se k vám nikdo nebude moci připojit přes vzdálenou plochu.

Ohodnoťte článek. Není to pro vás těžké, ale autora to těší

Poskytování nápovědy ve Windows 10

Pokud neuplynulo 10 minut a kód je stále platný, dojde k navázání spojení mezi počítači a uživateli z prvního kroku se zobrazí plocha osoby na jeho obrazovce z druhého kroku. Nyní můžete ovládat myš a klávesnici a provádět jakékoli operace na vzdáleném počítači.

Jak je uvedeno výše, tato funkce slouží hlavně k získání / poskytnutí rychlé pomoci. Pokud má váš přítel problémy například s viry, systémem Windows nebo mu něco nefunguje, místo toho, abyste mu to vysvětlili ve Skypu nebo v jiném messengeru, stačí ho požádat o poskytnutí vzdáleného přístupu a provedení příslušných opatření.

Jak používat rychlou nápovědu ve Windows 10

Když vzdálený uživatel umožní přístup ke svému počítači, otevře se pracovní plocha pro druhého uživatele. Uprostřed okna nástroje Rychlá nápověda se zobrazí obrázek, který je aktuálně zobrazen na vzdáleném počítači. V horní části se zobrazí řada nástrojů a servisních informací, včetně:

 • Data na úrovni přístupu. Pokud je uživatel autorizován pod účtem správce počítače, bude v horní části uživatelského režimu určen správce. V závislosti na účtu se liší sada funkcí a možností, které jsou k dispozici jak samotnému uživateli, tak vzdálenému asistentovi;
 • Plstěné pero. Užitečný nástroj, který uživateli umožní vzdáleně kreslit na vysílaný obraz. Zobrazené obrázky jsou viditelné pro oba uživatele;
 • Celá obrazovka. Tlačítko, které vám umožní rozšířit obrazovku vzdáleného přístupu na celou úhlopříčku displeje;
 • Aktualizace. Pokud je signál nestabilní nebo existuje podezření na odpojení, tlačítko obnovení připojení vám umožní opětovné připojení ke vzdálenému počítači;
 • Správce úloh. Mnoho problémů vzdáleného uživatele lze vyřešit pomocí Správce úloh, takže bylo vytvořeno samostatné tlačítko pro jeho volání;
 • Pozastavte a zastavte. Tlačítka pro pozastavení nebo zastavení vysílání.

Kromě označených a zřejmých funkcí stojí za zmínku také schopnost přenášet soubory. Uživatel, který získal vzdálený přístup, může zkopírovat soubor do svého počítače, poté přepnout na obrazovku vzdáleného počítače a vložit dříve zkopírovaný soubor do požadovaného adresáře.

Je důležité si uvědomit, že uživatel, který poskytuje vzdálený přístup ke svému počítači, může kdykoli zavřít aplikaci Rychlá nápověda a vysílání vypnout.

(65 hlasů, průměr: 4,90 z 5).

Jak povolit vzdálený přístup k administračním míčům v systému Windows 10

ТВáří v tvář skutečnosti, že na počítači se systémem Windows 10 není možné vzdáleně se připojit k výchozím správcovským míčům (které jsou s dolarem) pod uživatelem, který je členem místní skupiny správců. Navíc pod účtem integrovaného místního správce (ve výchozím nastavení je zakázán) takový přístup funguje.

Trochu podrobněji o tom, jak problém vypadá. Snažím se ze vzdáleného počítače získat přístup k integrovaným prostředkům pro správu počítače se systémem Windows 10, který je v pracovní skupině (se zakázanou bránou firewall), a to následujícím způsobem:

 • \\ win10_pc \ C
 • \\ win10_pc \ D
 • \\ win10_pc \ IPC
 • \\ win10_pc \ správce

V okně autorizace zadám jméno a heslo účtu, který je členem skupiny místních správců Windows 10, což způsobí chybu přístupu (přístup je odepřen). Zároveň funguje dobře přístup ke sdíleným síťovým adresářům a tiskárnám v systému Windows 10. Funguje také přístup k prostředkům pro správu v rámci integrovaného účtu správce. Pokud je tento počítač součástí domény služby Active Directory, nebude v rámci účtů domény s právy správce přístup k administrátorským míčům také blokován.

Jde o další aspekt bezpečnostní politiky, který se objevil v UAC, takzvaný Vzdálený UAC (Řízení uživatelských účtů pro vzdálená připojení), který filtruje přístupové tokeny pro místní účty a účty Microsoft a blokuje přístup vzdálené správy k těmto účtům. Při přístupu pod účtem domény takové omezení není uloženo.

Vzdálený UAC můžete zakázat vytvořením parametru LocalAccountTokenFilterPolicy v systémovém registru

Rada. Tato operace mírně snižuje úroveň zabezpečení systému.

 • Otevřete Editor registru (regedit.exe)
 • Přejít na větev registru HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System
 • Vytvořte nový parametr DWORD (32bitový) s názvem LocalAccountTokenFilterPolicy
 • Nastavte parametr LocalAccountTokenFilterPolicy na 1
 • Chcete-li změny použít, budete muset restartovat počítač

Po stažení zkuste vzdáleně otevřít administrativní adresář C v počítači se systémem Windows 10. Přihlaste se pomocí účtu, který je členem skupiny místních správců. Mělo by se otevřít okno průzkumníka s obsahem jednotky C: \.

Takže jsme zjistili, jak pomocí parametru LocalAccountTokenFilterPolicy povolit vzdálený přístup ke skrytým prostředkům správce pro všechny místní správce počítače se systémem Windows. Tato instrukce platí také pro Windows 8.x, 7 a Vista.

Jak vzdáleně přistupovat k počítači pomocí rychlé nápovědy

Vzhledem k tomu, že je tento nástroj integrován do operačního systému Windows 10, není třeba nic stahovat, abyste s ním mohli začít pracovat. Musíte jej spustit kliknutím na Spustit standardní Rychlou nápovědu systému Windows nebo zadáním Rychlé nápovědy do vyhledávání (Rychlá pomoc pro nelokalizovanou verzi systému).

Když je program spuštěn, musíte provést následující:

 • V počítači uživatele, který se bude připojovat ke vzdálené ploše, klikněte na Poskytnout nápovědu. V tuto chvíli se na obrazovce objeví bezpečnostní kód a začne tikat počítadlo, během kterého bude fungovat. Po stanovenou dobu musíte mít čas na dokončení připojení mezi počítači. Zobrazený bezpečnostní kód musí být nahlášen uživateli, který otevírá vzdálený přístup ke svému počítači;
 • V počítači uživatele, který otevírá přístup na svou plochu, musíte kliknout na Získat nápovědu a v okně, které se otevře, zadejte šestimístný bezpečnostní kód přijatý od uživatele, který se připojí na dálku. Poté musíte kliknout na Odeslat. Zobrazí se potvrzovací okno se jménem uživatele, jemuž je přístup udělen. Chcete-li zahájit vysílání, musíte kliknout na Povolit.

Jak získat přístup ke vzdálené ploše v systému Windows 10 prostřednictvím aplikace Rychlá nápověda

Společnost Microsoft vylepšuje operační systém Windows 10, nejen opravuje různé problémy, ale také přidává nové funkce. S výroční aktualizací operačního systému (verze nad 1607) byla přidána nová aplikace Rychlá nápověda. Umožňuje vám rychle a snadno poskytnout vzdálenému uživateli přístup k vašemu počítači, pokud také používá Windows 10 požadované verze.

Řešení

Samotná vzdálená plocha v operačním systému Windows 10 se nespustí, stále je třeba povolit připojení pomocí protokolu RDP:

 • Přejdeme do ovládacího panelu a klikneme na položku Systém.
 • Vlevo bude seznam, ve kterém musíte vybrat Konfigurovat vzdálený přístup.

Otevře se okno Nastavení, ve kterém byste měli kliknout na položky Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači a Povolit připojení vzdálené pomoci k tomuto počítači. Je lepší specifikovat konkrétně ty uživatele, kteří se k počítači připojí. Je také možné speciálně vytvořit uživatele, pro kterého bude nastavení plochy relevantní.

Výcvik

K implementaci této funkce je důležité provést předběžnou přípravu. Je důležité nakonfigurovat počítače pro úspěšnou komunikaci. Připojení na plochu se provádí pomocí protokolu RDP prostřednictvím jedné lokální sítě. Doma je to jeden router pro všechna zařízení. Je také možné implementovat jedinou tabulku prostřednictvím globální sítě. Chcete-li se připojit přímo, stačí zjistit adresu počítače (jeho IP). Je známo, že v domácím prostředí je taková adresa neustále přístupná změnám, takže stojí za to ji nejprve statickou:

 • Přejděte na ovládací panel.
 • Otevřete položku Centrum sítí a sdílení.
 • Pravým tlačítkem klikněte na připojení k místní síti a v místní nabídce vyberte Podrobnosti.
 • Zde vidíme informace o IP adrese.
 • Zavřete okno a otevřete Vlastnosti.

Viz také: Nastavení dlaždic ve Windows 10

Vzdálený Přístup K Počítači Se Systémem Windows 10
 • Zobrazí se seznam komponent, na kterých vybrané připojení funguje. Výběr internetového protokolu verze 4.
 • Klikněte na tlačítko Vlastnosti.
 • Klikněte na OK a znovu na OK.

To je vše, počítači je přiřazena statická adresa. Pokud tak neučiníte, bude pokaždé, když je IP resetováno, spojení odpojeno.

Můžete to zkusit pomocí routeru. Téměř všechny modely umožňují opravu konkrétní adresy zařízení. Přirozeně je toto téma pouze pro ty lidi, kteří jsou schopni se s takovým vybavením vyrovnat. Můžete hledat články v globální síti, které vám odpoví na otázku, jak je IP fixace implementována v konkrétním routeru.

Připojení k domácímu počítači

Chcete-li vzdáleně přistupovat k domácímu počítači, musíte povolit funkci nepoctivého přístupu. Tato funkce umožňuje navázat spojení bez potvrzení hovoru od přijímající strany.

Na domácím počítači přejděte do nastavení programu a poté na kartu Zabezpečení. V části Přístup během nepřítomnosti zaškrtněte položku Povolit nekontrolovaný přístup a do pole zadejte silné heslo.

Nyní, když se pokusíte připojit k pracovní ploše vašeho domácího počítače z vašeho pracoviště, na obrazovce se zobrazí výzva k zadání hesla. Po zadání získáte plný přístup přes domácí počítač.

Integrovaná funkce dálkového ovládání v systému Windows 10

Vzdálené ovládání dalších počítačů je užitečné v mnoha situacích. Například pokud máte problémy s operačním systémem a nedokážete je vyřešit sami, můžete se obrátit na známého nebo přítele, který navíc nemusí přijít k vám domů. Stačí mu otevřít vzdálený přístup k ploše, aby se mohl připojit a ovládat jej přes internet.

Obvykle se pro tyto účely používá program TeamViewer, který umožňuje ovládat vzdálený počítač. Ale pro uživatele, kteří si nainstalovali Windows 10 s Anniversary Update, bude mnohem snazší získat vzdálený přístup bez instalace dalších programů. Funkce vzdálené plochy je integrována do operačního systému a ve Windows 10 je její použití mnohem snazší, než tomu bylo dříve v podobě tzv. Rychlé nápovědy.

Připojení ke vzdálené ploše Windows 10/7

Mnozí se určitě setkali se situací, kdy rodiče potřebují opravit počítač. A důvody pro opravu jsou velmi vtipné, například počítač je ucpaný programy při spuštění. A je velmi nepohodlné běžet každý den k babičce s takovými maličkostmi, aby se eliminovaly maličkosti na jejím počítači. Je dobré, když jsou vaši příbuzní a přátelé poblíž, ale co když vás požádá osoba, která je mimo váš dosah? A zde budeme analyzovat, jak připojit vzdálenou plochu v systému Windows 10 a Windows 7 přes internet, vlastním způsobem a prostřednictvím programu Team Viewer, aby zde nebylo méně zbytečného běhání.

Připojení ke vzdálené ploše Windows 10

S vydáním Anniversary Update společnost Microsoft přidala nativní funkci v systému Windows 10 pro připojení k jinému vzdálenému počítači k ploše. Můžete se připojit přes internet k jinému počítači bez programů třetích stran. Můžete jej otevřít pomocí funkce vyhledávání pro rychlou nápovědu v nabídce „Start“.

Pokud chcete poskytnout pomoc jiné osobě prostřednictvím vzdáleného připojení, musíte kliknout na Poskytnout pomoc a přenést kód, který se zobrazí, na jinou. Druhá osoba by měla kliknout na Získat pomoc a zadat přijatý kód od první osoby.

Jak se připojit k jinému počítači přes místní síť

V samotném operačním systému od společnosti Microsoft existuje funkce zvaná Remote Desktop Protocol (RDP), nebo Remote Desktop, která byla navržena právě proto, aby uživatelům nabídla možnost připojení k jinému počítači z jejich počítače a přístup k programům a funkcím systému. Zde tuto funkci připojíme a nakonfigurujeme.

Poznámka: Chci objasnit, že standardní způsob v systému Windows pro vzdálený přístup na plochu je připojen pouze v případě, že jsou počítače ve stejné místní síti (přes mřížku).

Přesněji řečeno, existuje způsob připojení RDP přes internet. Chcete-li to provést, musíte předat port směrovače na adresu IP vašeho počítače, ale tyto tance s tamburínou jsou k ničemu. Ukázalo se, že nastavení se bude neustále resetovat v závislosti na statické nebo dynamické IP adrese a pokaždé je velmi nákladné překonfigurovat. Možná, že v systému Windows 10 jednoho dne přidají normální funkci vzdálené plochy, ale zatím máme to, co máme.

Jak vstoupit do nastavení vzdáleného přístupu.

 • Klikněte na Hledat vedle nabídky Start nebo v jiných verzích systému Windows spusťte a vyhledejte.
 • 1. Napište ovládací panel.
 • 2. Vyberte z nabízeného ovládacího panelu.
 • 3. Systém a bezpečnost.
 • 4. V otevřeném okně Systém.
 • 5. V dalším okně klikněte na Konfigurovat vzdálený přístup.
 • 1. Klikněte na Start a klikněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač nebo v průzkumníku na bílém poli RMB a vlastnosti.
 • 2. Vyberte Upřesnit a v rozbalovací nabídce Vlastnosti.
 • 3. V okně Nastavení vzdáleného přístupu, které se otevře.

Přejděte na kartu Vzdálený přístup, zaškrtněte políčko Povolit připojení vzdálené pomoci k tomuto počítači níže, vyberte Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači a zaškrtnutím políčka povolte připojení pouze z počítačů se vzdálenou plochou s ověřováním na úrovni sítě. Pro další zabezpečení můžete také vybrat uživatele, kterým chceme povolit vzdálený přístup k počítači, a to mohou udělat pouze oni.

Spouštíme samotný nástroj. Klikněte na Hledat a napište připojení.

Nyní byste měli znát IP adresu, název počítače, heslo počítače, ke kterému se chcete připojit. Chci poznamenat, že pokud se nepřipojíte, musíte si na vzdáleném počítači vytvořit heslo. IP adresy, název počítače a mnoho místních informací lze skenovat pomocí pokročilého skeneru IP.

Připojení k jinému počítači přes internet (Team Viewer)

Pojďme se podívat na to, jak konfigurovat a připojit se k oknům vzdálené plochy jiného počítače prostřednictvím populárního programu Team Viewer. Přejít na web. ke stažení samotného programu. Nainstalujte si Team Viewer do sebe a do vzdáleného počítače. Vyberte nastavení, jak chcete program používat.

 • 1. Toto je vaše ID a heslo. Může to být nutné, pokud potřebujete přejít na plochu z jiného počítače.
 • 2. ID partnera. Je třeba zadat data jiného (vzdáleného) počítače. Data vzdáleného (druhého) počítače budou zapsána na stejném místě, jaké máte v bodě 1.

Klikněte na tlačítko Připojit k partnerovi, poté se zobrazí následující okno, kde budete muset zadat heslo vzdáleného partnera.

Úvod

V Windows 10 poskytována interní služba Vzdálený asistent, bezpodmínečné umožnění vlastníkovi nebo třetí straně získat vzdálený přístup k počítači uživatele, kterému vlastník počítačového zařízení plně důvěřuje. Jedná se o docela pohodlný a užitečný způsob, jak zajistit, aby důvěryhodný partner, kolega nebo autorizovaný technik diagnostikoval problém ve vašem počítači bez nutnosti přímého kontaktu se zařízením, kde se nachází. Pomocí integrované služby se může průvodce nebo zástupce podpory vzdáleně připojit ke konkrétnímu počítači, zobrazit plochu, řešit problémy a upravit nastavení operačního systému a nainstalovaných aplikací.

A pokud služby vzdálené pomoci nejsou potřeba, mohou uživatelé deaktivovat potenciálně zranitelnou službu, aby se snížilo riziko infiltrace škodlivými viry, nástroji vzdáleného hackingu nebo krádeží důvěrných informací. A dále v našem článku si podrobně ukážeme jednoduchý přístupný způsob.

Užitečná rada. Pokud v důsledku škodlivého dopadu škodlivého softwaru, virových aplikací nebo vzdáleného hackování podvodníky, zhroucení operačního systému, chybného vymazání nebo selhání hardwaru dojde k poškození, ztrátě nebo úplnému vymazání informací o zařízení uživatele, uživatelé se budou moci seznámit s účinným způsobem, jak obnovit ztracená data v našem kanál: Obnovte smazané soubory v roce 2019 pomocí nástroje Hetman Partition Recovery.

Jak zakázat vzdálenou pomoc v systému Windows Windows 10?

V operačním systému Windows 10 můžete zakázat službu vzdálené pomoci z aplikace Kontrolní panel, který obsahuje všechny základní prvky ovládání a nastavení systému. Aplikaci, kterou hledáte, můžete otevřít různými způsoby, ale my se zaměříme na dvě běžné možnosti.

Metoda 1. Klikněte na tlačítko Start, umístěný v levém dolním rohu plochy na Hlavní panely, a otevřete hlavní uživatelskou nabídku operačního systému. V hlavním seznamu nainstalovaných aplikací a systémových služeb pomocí posuvníku nebo kolečka myši najděte sekci a klikněte na ni Servisní Windows. Ve vyskakovací podkartě vyberte ze seznamu dostupných aplikací část Kontrolní panel.

Metoda 2. Stiskněte Hlavní panely v levém dolním rohu plochy na tlačítku Vyhledávání, prezentovány ve formě lupy (v závislosti na verzi operačního systému Windows 10 tlačítko vyhledávání lze zvětšit a okamžitě představovat zadávacím polem hledané fráze). Na panelu, který se otevře, zadejte do příslušného řádku vyhledávací dotaz Kontrolní panel. V grafu Nejlepší shoda systém zobrazí požadovaný výsledek. Klikněte na něj levým tlačítkem nebo klikněte na tlačítko v pravém bočním panelu kontextové nabídky otevřeno, a požadovaná aplikace bude spuštěna okamžitě.

V otevřeném okně aplikace Všechny položky ovládacího panelu, pomocí posuvníku posuvníku nebo kolečka kurzoru manipulátoru (myši) vyhledejte a vyberte část Systém.

Poznámka. Přejít přímo do této sekce Ovládací panely také možné stisknutím tlačítka Systém, nabízené uživatelům v postranní nabídce panelu zobrazení výsledků vyhledávání.

V dalším okně aplikace odpovědném za poskytnutí základních informací o počítači uživatele klikněte na textový odkaz v levé postranní nabídce pokročilých možností Nastavení vzdáleného přístupu.

Systém zobrazí vyskakovací okno Vlastnosti systému. Ujistěte se, že je karta otevřená Vzdálený přístup, kde v sekci Vzdálený asistent potřebné v propojené buňce řádku Povolit připojení vzdálené pomoci k tomuto počítači vyjměte indikátor napájení (klíště). Poté klikněte na tlačítka Aplikovat a OK, takže změny provedené ve vlastnostech operačního systému jsou okamžitě použity.

To je vše, co musíte udělat pro deaktivaci Vzdálená pomoc Windows. Až příště budou uživatelé potřebovat vzdálenou pomoc od důvěryhodného specialisty nebo zástupce vzdálené podpory, stačí pouze opakovat prezentovanou posloupnost akcí a na příslušné kartě okna vlastností systému nastavit indikátor zapnutí (klíště) v buňce odpovědné linky za povinnou aktivaci této služby před zahájením vzdálené interakce.

Užitečná rada. Pokud v důsledku nešikovných nebo chybných akcí došlo k poškození důležitých systémových souborů operačního systému, pak na našem kanálu v recenzi: Jak opravit systémové soubory Windows 10, 8, 7 (SFC, DISM), Způsoby opravy poškozených nebo odstraněných systémových souborů najdete v části Windows 10.

Vzdálená pomoc Windows 10, jak povolit nebo zakázat

Číst, Jak povolit nebo omezit použití Vzdálené pomoci ve Windows 10, získat vzdálený přístup k počítači uživatele vlastníkovi nebo třetí straně.

Závěr

Vzhledem k obrovským schopnostem moderních počítačových zařízení, přítomnosti různých komponent, typů konkrétních akcí a požadovaných procesů, pokročilých a náročných aplikací může mít vnitřní organizace osobních počítačů různé možnosti.

Rozmanitost počítačů znamená přítomnost mnoha nestandardních situací, kdy uživatelé v určitém okamžiku mohou potřebovat pomoc odpovědného specialisty důvěryhodné podpůrné služby a není vždy možné poskytnout rychlý a přímý přístup k problémovému počítačovému zařízení.

Proto, aby se v případě potřeby usnadnil a zrychlil přístup k zařízení uživatele, a to jak k opravě potenciální poruchy, tak, pokud si to majitel počítače přeje, na dálku komunikovat se svým zařízením za účelem řešení aktuálních úkolů v operačním systému Windows 10 povinná přítomnost služby vzdálené pomoci.

Remote Access Assistant usnadňuje rychlé připojení k vybranému počítači odkudkoli a nevyžaduje povinnou přítomnost v místě zařízení. Zpočátku vzdálený asistent v operačním systému Windows 10 ve výchozím nastavení povoleno. Aby se však zvýšila bezpečnost počítačového zařízení a tam uložených dat, lze jej jednoduchým způsobem rychle deaktivovat. A v případě potřeby vzdálené technické pomoci jej znovu zapněte.

Vysoká úroveň zabezpečení přenosu dat

Během vzdáleného připojení k počítači přenáší Ammyy Admin data, včetně obrazovek, pohybu kurzoru, signálů z klávesnice, souborů pouze v chráněné formě.

Ammyy Admin má výkonný ověřovací aLGoritmus. Můžete připojit vzdálený přístup k ploše a vzdáleně ovládat počítač pomocí hesla nebo ID hardwaru, které nelze napodobit ani předstírat. Je také možné se připojit přímo přes IP.

Další informace o zabezpečení připojení

Vzdálený přístup k kancelářskému počítači

Online prezentace / distanční vzdělávání

Ammyy Admin. optimální řešení pro vzdálený přístup k počítači přes internet!

Proč Ammyy Admin?

Vzdálený přístup a dálkové ovládání počítačů

Není nutná žádná instalace

Spustitelný soubor Ammyy Admin má pouze 700 kB a nevyžaduje instalaci. Nejprve si stáhněte aplikaci do počítače operátora a klienta a spusťte ji. Program je připraven k připojení ihned po spuštění.

V praxi ve většině případů neuplyne více než 15–20 sekund od okamžiku, kdy je program poprvé stažen z webu a spuštěn, dokud není navázáno první vzdálené připojení.

Další informace o možnostech Ammyy Admin
Pokyny pro první spuštění aplikace Ammyy Admin

Správa serveru bez dozoru

S Ammyy Admin můžete vzdáleně spravovat servery bez přítomnosti osoby na druhé straně. Ammyy Admin umožňuje vzdáleně restartovat počítač, spouštět a opouštět Windows, měnit uživatele atd.

Další informace o správě bezobslužných serverů

Integrovaný hlasový chat a správce souborů

Můžete komunikovat s partnerem, který je za vzdáleným počítačem, pomocí hlasového chatu, stejně jako vyměňovat soubory a složky o velikosti až 140 TB se schopností pokračovat v případě přerušení připojení.

Zjistěte více o možnostech Ammyy Admin

Nastavení vzdáleného přístupu v systému Windows 10

Než však začneme, věnujte pozornost následujícímu. Tato funkce vyžaduje, aby měli oba uživatelé nainstalovanou Anniversary Update.

Připojení ve Windows 10 funguje trochu jinak než v případě programů jako TeamViewer. V TeamVieweru platí zásada, že uživatel, který poskytuje přístup ke svému počítači, se k němu musí zaregistrovat a obdržet ID a heslo. Poté odešle přijatá data příteli, kterému chce poskytnout vzdálený přístup.

Ve Windows 10, naopak, uživatel, který se chce připojit ke vzdálenému počítači, dokončí první krok registrací jako pomocník. Tímto způsobem obdrží jedinečný šestimístný kód, který je platný po dobu 10 minut. Ten, kdo potřebuje vzdálenou podporu, pak zadá kód doma, čímž zahájí spojení mezi dvěma počítači. Projdeme si proces připojení krok za krokem.

Krok 1 Akce uživatele, který chce ovládat vzdálený počítač

Pro uživatele, který potřebuje přístup ke vzdálenému počítači, přejděte do nabídky Start Příslušenství a vyberte možnost Rychlá nápověda. Po povolení této funkce musíte vybrat možnost Poskytnout nápovědu a přihlásit se pomocí účtu Microsoft. Po přihlášení se zobrazí šestimístný kód.

Kód je platný po dobu 10 minut a funguje jako ID uživatele vyžadované pro připojení k jinému počítači. Kód musí být zaslán tomu, kdo chce poskytnout vzdálený přístup k jejich zařízení.

Krok 2 Akce uživatele, který poskytuje přístup ke svému počítači

Uživatel, který chce poskytnout přístup ke svému počítači, musí získat a zkopírovat šestimístný kód. Poté přejděte do nabídky Start Příslušenství a vyberte možnost Rychlá nápověda. Po povolení této možnosti musíte vybrat Získat nápovědu.

Otevře se okno, kde budete muset zadat ID uživatele, kterému chceme poskytnout vzdálený přístup. Po zadání šestimístného kódu začne proces připojení. Když se zobrazí zpráva s dotazem, zda chceme ostatním uživatelům povolit připojení k našemu počítači, vyberte Povolit.

Nejjednodušší způsob připojení ke vzdálenému počítači

Pokud vy nebo někdo, koho znáte, máte jinou verzi systému Windows nebo máte problémy s instalací Anniversary Update, budete muset zvážit další možnosti připojení.

Existuje mnoho aplikací a programů pro správu vzdálené plochy. Některé vyžadují jemné doladění a pro začínající uživatele nejsou příliš jasné. Existuje však jeden program, který je velmi jednoduchý a neuvěřitelně efektivní.

Mluvíme o AnyDesku, který je velmi populární a vyniká svým prostředím. Za prvé je velmi snadné jej používat a spojení mezi počítači připomíná volání přes Skype.
Program nevyžaduje žádná nastavení (stačí vytočit jedinečné číslo uživatele, ke kterému počítači se chcete připojit). Kromě toho je program přenosný, což znamená, že jej lze spustit na jakémkoli počítači bez instalace, například z flash disku.

Po spuštění AnyDesk se otevře hlavní okno, rozdělené na dvě části, jednu pro váš počítač a druhou pro převzetí kontroly nad jiným PC.

V části Tato pracovní stanice je vaše adresa AnyDesk. Umožňuje ostatním uživatelům připojit se k vašemu počítači. To znamená, že někdo může získat vzdálený přístup k vašemu počítači, dejte mu tuto adresu. Tato adresa může být také vyžadována, pokud se potřebujete připojit k domácímu počítači, například z práce.

Část Další pracovní stanice je určena k navázání komunikace se vzdáleným počítačem. Chcete-li navázat spojení, stačí zadat adresu (identifikátor) vzdáleného počítače a kliknout na tlačítko Připojit. Na vzdáleném počítači se zobrazí okno s informacemi, že se k němu někdo pokouší navázat spojení. Uživatel musí povolit připojení kliknutím na tlačítko Přijmout.

Vzdálená plocha se zobrazí v okně AnyDesk. Nyní na něm můžete spouštět programy, prohlížet soubory a provádět jakékoli operace.

Integrovaná funkce dálkového ovládání v systému Windows 10

Vzdálené ovládání dalších počítačů je užitečné v mnoha situacích. Například pokud máte problémy s operačním systémem a nedokážete je vyřešit sami, můžete se obrátit na známého nebo přítele, který navíc nemusí přijít k vám domů. Stačí mu otevřít vzdálený přístup k ploše, aby se mohl připojit a ovládat jej přes internet.

Obvykle se pro tyto účely používá program TeamViewer, který umožňuje ovládat vzdálený počítač. Ale pro uživatele, kteří si nainstalovali Windows 10 s Anniversary Update, bude mnohem snazší získat vzdálený přístup bez instalace dalších programů. Funkce vzdálené plochy je integrována do operačního systému a ve Windows 10 je její použití mnohem snazší, než tomu bylo dříve v podobě tzv. Rychlé nápovědy.

Poskytování nápovědy ve Windows 10

Pokud neuplynulo 10 minut a kód je stále platný, dojde k navázání spojení mezi počítači a uživateli z prvního kroku se zobrazí plocha osoby na jeho obrazovce z druhého kroku. Nyní můžete ovládat myš a klávesnici a provádět jakékoli operace na vzdáleném počítači.

Jak je uvedeno výše, tato funkce slouží hlavně k získání / poskytnutí rychlé pomoci. Pokud má váš přítel problémy například s viry, systémem Windows nebo mu něco nefunguje, místo toho, abyste mu to vysvětlili ve Skypu nebo v jiném messengeru, stačí ho požádat o poskytnutí vzdáleného přístupu a provedení příslušných opatření.

Funkce Rychlé nápovědy pro vzdálený přístup k počítači v systému Windows 10

Windows 10 umožňuje dálkově ovládat další počítače se stejnou verzí operačního systému. Tato funkce je integrována do systému a její použití je snazší než v předchozích verzích systému Windows. Bez nutnosti instalace dalších programů můžeme ovládat počítač někoho jiného nebo požádat někoho o vzdálené obnovení našeho operačního systému přes internet.

Připojení k domácímu počítači

Chcete-li vzdáleně přistupovat k domácímu počítači, musíte povolit funkci nepoctivého přístupu. Tato funkce umožňuje navázat spojení bez potvrzení hovoru od přijímající strany.

Na domácím počítači přejděte do nastavení programu a poté na kartu Zabezpečení. V části Přístup během nepřítomnosti zaškrtněte položku Povolit nekontrolovaný přístup a do pole zadejte silné heslo.

Nyní, když se pokusíte připojit k pracovní ploše vašeho domácího počítače z vašeho pracoviště, na obrazovce se zobrazí výzva k zadání hesla. Po zadání získáte plný přístup přes domácí počítač.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS