Zkontrolujte číslo mobilního telefonu

Beeline

Operátor Beeline pracuje pod dobře známými kódy 903-909 (dlouho registrovaní předplatitelé) a rozsah 900, 902, 950, 951, 953, 980, 983, 986 a od 960 do 969 je dán registrovaným předplatitelům v posledních 3-5 letech. Tento operátor nemá přísnou vazbu def kódů na regiony, pracují ve všech regionech, takže není vždy možné určit pouze ze tří číslic, odkud volají.

Kde zkontrolovat číslo svého mobilního telefonu

Jak jste již pochopili, není vždy možné přesně určit mobilního operátora pomocí předpony, stejně jako oblast nákupu SIM karty nelze rozpoznat podle těchto 3 číslic.

Pokud ale máte celé telefonní číslo, můžete zkontrolovat, odkud vám volali nebo vám napsali. K tomu existuje spousta zdrojů a webů, kde stačí zadat telefonní číslo, a systém vám poskytne společnost, která toto číslo spravuje, a také regionální vazbu.

číslo, mobilního, telefonu

Šeky jsou vždy zdarma, protože tyto informace jsou veřejně dostupné, ale ne všechny kontrolní weby jsou spolehlivé. Jelikož se lidé často pokoušejí zjistit operátora telefonicky, obsahují tyto weby spoustu reklam a můžete tam také zachytit virus. Používejte je tedy opatrně.

Pro Ústřední výzkumný ústav komunikací existuje zabezpečený web (který lze snadno najít ve vyhledávačích). K dispozici je také stránka pro kontrolu SPZ provozovatele. A tato instituce se také zabývá správou databáze přenesených čísel účastníků, to znamená, že bere v úvahu každého, kdo při zachování počtu přešel z jednoho operátora na druhého.

Jak určit vlastnictví čísla?

Na obrazovce telefonu jste tedy viděli neznámé číslo. Pokud to začíná číslem 7, znamená to, že vám volali z Ruska, protože pro tento obrovský prostor naší země je přidělen pouze tento mezinárodní kód.

Dále si všimněte tří čísel, která následují po 7. Říká se jim prefix. tříznakové označení, které slouží k oddělení základny telefonních čísel mezi telekomunikačními operátory a geograficky. Předpona se také nazývá kód DEF. Právě na něm zkontrolují, zda číslo patří určitému operátorovi.

V naší zemi mají všichni mobilní operátoři předpony od 900 do 999. Existují známé předpony, například téměř každý ví, že 926 je moskevský Megafon, 916 je moskevský MTS a 999 je Yota. Regionální odkazy Beeline nejsou tak jasné, ale předpony 903, 905, 960 jsou dobře rozpoznatelné.

Řekneme vám podrobněji, pod kterými kódy fungují největší mobilní operátoři v Rusku. to je známá „velká trojka“, stejně jako Tele2 a Yota k ní přiléhající.

Je snadné identifikovat operátora MTS podle čísel s předponou v rozsahu od 910 do 919. to jsou čísla pro dlouho registrované předplatitele. Noví předplatitelé MTS mají kódy 901, 902 904, 908, 950, 978 a od 980 do 989.

S regionálními vazbami má tento operátor poměrně jasný systém:

 • 911. severozápadní oblast;
 • 912 982. Ural;
 • 913 983. Sibiř;
 • 914, 984. Dálný východ;
 • 916, 985. Moskva a oblast;
 • 918. jižní a severní Kavkaz;
 • 978. Kuban;
 • 987. Volžský federální okruh atd.
ČÍST  Jak odebrat přesměrování hovorů na telefonu Samsung

Megafon

Tento operátor vlastní až 25 předpon. Nejstarší jsou v rozmezí od 920 do 928 a novější od 929 do 939. Používají se také kódy 902, 904, 908, 950, 951 a 999.

 • 920. Střed a Volha;
 • 921. severozápad;
 • 922. Ural;
 • 923. Sibiř;
 • 924. Dálný východ;
 • 925, 926. Moskva a Moskevská oblast;
 • 929. všechny regiony.

Krok 1

Stiskněte tlačítko „Odeslat“ na zařízení Blackberry 9500 series a poté tlačítko „Nabídka“ na hlavní obrazovce mobilního telefonu.

Krok 2

Klikněte na kartu nebo položku nabídky Poslední hovory. (Poloha a předvolby mobilního telefonu se liší podle uživatele.) Hovory jsou rozděleny do čtyř kategorií: zmeškané, přijaté, vytočené a všechny.

Mobilní telefon

Vaše historie hovorů archivuje každý hovor, který vytočíte nebo přijmete z mobilního telefonu, i zmeškané hovory. Každá kategorie má samostatný seznam historie hovorů. Pokud chcete najít číslo, které jste vytočili nebo přijali, můžete přejít přímo do seznamu historie vytočených nebo přijatých hovorů. Protokoly historie hovorů zobrazují datum, kdy byl hovor uskutečněn nebo přijat, číslo nebo osobu z vašich kontaktů a celkovou dobu trvání hovoru. Zařízení Samsung Intensity a Blackberry 9500 series se v tomto článku používají jako příklady pro typické mobilní telefony a smartphony, ale u jiných modelů se pokyny mohou lišit.

jak najít libovolný mobilní telefon pouze podle čísla

Kam přicházejí zprávy

Každá SMS zpráva před dosažením předplatitele prochází speciálním centrem s identifikačním číslem. Zjistíte to pomocí kombinace # a tlačítka volání.

Charakteristické rysy odposlechů

Odposlech mobilního telefonu má sám o sobě své vlastní vlastnosti, díky kterým jej lze snadno odlišit. Přístup k telefonu jiné osoby je poměrně snadný. A pokud existují podezření, že vaše vlastní zařízení je odposloucháváno, pak je lepší neváhat a poslat jej na diagnostiku.

Detektivové a další specialisté přesně vědí, jak zkontrolovat odposlech telefonu, ale protože to můžete udělat sami, nemá smysl utrácet peníze za služby jiných lidí. Taková diagnostika samozřejmě nemůže zaručit 100% výsledek, ale přítomnost cizí sítě bude určitě detekována.

Zjistěte sílu signálu a jedinečný kód

Tyčinky a pomlčky jsou v dnešní době ztělesněním síly signálu, který postrádá přesnost. Po zapnutí podmínek v terénu musíte vytočit číslo uvedené výše a poté podržet tlačítko napájení. Když obrazovka zhasne, musíte stisknout střední tlačítko a počkat, až se zobrazí domovská stránka. Číslo v levém horním rohu označuje sílu signálu.

Chcete-li zjistit kód telefonu, stačí vytočit číslo #. Tam bude nastavení okamžitě zvýrazněno, kde bude přítomna potřebná položka.

Jak zkontrolovat odposlech telefonu. kombinace čísel. Odposlech mobilního telefonu

V poslední době se stává stále aktuálnější otázka, jak zkontrolovat odposlech telefonu. Ve světě progresivních technologií se spolu s aktivním používáním počítačového vybavení, telefonů, rádia a internetu vytvářejí různé špionážní aplikace a programy, které mohou poškodit kancelářské vybavení a komunikační zařízení. Dnes nebude obtížné samostatně zkontrolovat, zda je telefon odposloucháván. Jak to udělat. popsáno v článku. To nevyžaduje žádné speciální dovednosti a pomoc odborníků.

Skryté kódy pro iPhone

Majitelé zařízení od Steva Jobse pravděpodobně uhodli, že mají skryté funkce, či spíše kódy. Díky nim můžete zobrazit spoustu informací: od síly signálu a konče samotným stavem předávání.

 • skrýt své vlastní telefonní číslo (#);
 • zjistit sílu signálu (3001 #);
 • seznamte se s jedinečným kódem (#);
 • definovat místo, kam zprávy dorazí (#);
 • blokování hovorů a režim volání v pohotovostním režimu.
ČÍST  Jak číst SMS na telefonu přes počítač

Kombinace čísel

Odposlech mobilního telefonu, respektive jeho přítomnost, je volně kontrolován vytočením určité kombinace čísel. Nejsou široce známé, ale každý je platný. Nejlepší kombinace čísel jsou:

 • #. Toto číslo umožňuje zobrazit informace o čekajícím hovoru.
 • 777 # (pro ukrajinské předplatitele). Kombinace zobrazuje aktuální zůstatek a nabídku obsluhy.
 • #. Kód automaticky zobrazí okno, kde jsou zobrazena data IMEI.
 • #. Tento kód pomáhá zkontrolovat odposlech telefonu za pouhých 5 sekund. Takové číslo umožňuje uživateli zjistit, kdo kromě sebe dostává oznámení o hovorech a SMS na toto číslo.
 • #. V takovém případě se zobrazí data o službách podporujících mobilní zařízení a zařízení, ze kterých pocházejí.
 • #. Kombinace zobrazuje číslo, na které jsou přesměrována volání a data, pokud jsou k dispozici.
 • ##. Tento kód se používá k deaktivaci přesměrování hovorů a nastavení přijímání hovorů pouze vlastníkem telefonu.
 • #třicet#. Sada čísel poskytuje informace pro jasnou identifikaci čísel, ze kterých se uskutečňují příchozí hovory.

TOP 5 ZNAMENÍ, ŽE VÁŠ MOBIL JE HACKNUTÝ!

Všechny tyto kombinace umožňují poskytnout vašemu telefonu spolehlivou ochranu před připojením neznámých sítí, které poškozují. Ve skutečnosti není nic těžkého při kontrole odposlechu telefonu. Kombinace čísel je k dispozici všem předplatitelům. Je však třeba mít na paměti, že o tom neví ani všichni operátoři, takže byste neměli zařízení příliš často kontrolovat.

Skrýt číslo

Zároveň byste měli vědět, jak zjistit, zda je telefon odposloucháván, jak číslo skrýt. Chcete-li to provést, stačí vytočit výše uvedenou kombinaci a zavolat na čísla jiných lidí jako neznámý účastník.

Známky přílohy k poslechovému zařízení

Ne každý člověk ví, jak zkontrolovat odposlech telefonu, ale je nutné si pamatovat hlavní známky připevnění k odposlechu. Patří mezi ně následující faktory:

 • Baterie se rychle vybije. Tuto funkci nelze vždy nazvat přesným indikátorem, protože se ve většině případů vyskytuje na zařízeních s mnoha nainstalovanými aplikacemi a hrami. Je to úplně jiná věc, když telefon není po celou dobu v rukou jeho majitele a nejsou na něm spuštěny žádné programy. Pokud je mobilní zařízení v klidném stavu vybité za pouhou hodinu nebo dvě, pak se jedná o první signál o přítomnosti odposlechu.
 • Zařízení se automaticky vypne, restartuje nebo zapne podsvícení. Pokud všechny výše uvedené problémy nesouvisí s poruchami systému, existuje již vysoká pravděpodobnost, že na straně dochází k rušení. Když je telefon stále poklepáván, na obrazovce se nezobrazuje nic nového a zbytečného, ​​ale v průběhu práce může dojít k pravidelným poruchám.
 • Během konverzace jsou neustále slyšet cizí zvuky. Přítomnost dalších připojených sítí brání účastníkovi vytočit jiné číslo, protože to trvá mnohokrát déle než bez odposlechu. Navíc, jakmile je speciální poslechový program připojen k telefonnímu rozhovoru, dochází k malému rušení a velmi patrnému ECHO obou hlasů. Někdy existují situace, kdy jeden účastník slyší pouze sebe, ale ne svého partnera.
 • Mobilní zařízení ruší rádio, televizi, stereofonní systém. I ve vypnutém stavu může telefon „svítit“, když se blíží k jakémukoli jinému zařízení.
 • Doslova půl hodiny po doplnění účtu byla bezdůvodně odečtena působivá částka prostředků. Pokud narazíte na takový problém, musíte okamžitě zavolat operátorovi, aby objasnil okolnosti. Pokud zde jeho chyba není, pak můžeme předpokládat, že spolu s prostředky na poslechový program byly odeslány všechny potřebné informace o hovorech a zprávách.

Pokud máte podezření, že odposlouchávací systémy fungují, doporučujeme kontaktovat donucovací orgány. Vzhledem k tomu, že moderní zařízení fungují podle inovativních principů, může si s nimi lépe poradit pouze speciální zařízení.

ČÍST  Jak odebrat vzor z telefonu Huawei

Je třeba si uvědomit, že odposlech můžete nainstalovat na každý telefon bez ohledu na jeho cenu nebo rok výroby. Úplně první modely se toho samozřejmě vzdají až po instalaci chyb a nepoužívání sítě nebo internetu, protože nemají operační systémy, ale i tyto případy jsou důvodem k obavám a odvolání k úřadům.

Další podrobnosti o tom, jak zkontrolovat odposlech telefonu v Rusku, budou popsány níže. Díky těmto informacím bude mnoho lidí přemýšlet o stavu svého zařízení. Každý musí zkontrolovat telefon, protože se to rozhodně nezhorší, ale nebylo by na škodu zajistit odposlech.

Dozvídáme se o majiteli online přes internet

Jsou chvíle, kdy jsou hovory z neznámého čísla velmi rušivé. K tomu dojde, pokud se data a informace o číslech osob dostaly do databáze, kterou ukradli nebo koupili kyberzločinci nebo reklamní společnosti. Tito lidé dobře vědí, že nikdo nepůjde na policii za takové maličkosti, jako jsou otravné telefonní hovory, a proto dělají svůj špinavý čin a vydělávají peníze na obyčejných lidech.

Hledání podle kódu telefonního čísla

Naším úkolem není dát jim šanci a zabránit krádeži peněz nebo otravné reklamě. V takové situaci je třeba udělat telefonní číslo prostřednictvím našeho webu. Chcete-li zjistit, kdo volal, zadejte do níže uvedeného pole číslo identifikovaného telefonu a klikněte na zkontrolovat. Na stránce s informacemi obdržíte souhrn tohoto čísla, kde bude uveden region, operátor a případně město, kterému je mobilní telefon přiřazen. Bereme tato data z neustále aktualizované databáze RosSvyaz, takže jsou vždy aktuální, zdarma a online.

Telefonní číslo můžete také vyrazit vložením do vyhledávacího pole Yandex a Google. Pokud vám zavolal skutečný člověk, pravděpodobně zanechal informace o sobě na stránkách v sociálních sítích, na fórech, ve vývěskách. Pokud ano, považujte se za šťastného a najdete data z první ruky. V tuto chvíli nemusí mít stoprocentní relevanci, ale budou schopni navrhnout polohu majitele, kde bydlí a co potřebuje.

Zadejte telefonní číslo a zjistěte vlastníka

V životě často existují situace, kdy potřebujete rychle probodnout neznámé číslo mobilního telefonu. To je obvykle nutné u anonymních hovorů, kdy je majitel telefonu neznámý a zároveň vyhrožuje, nabídne velmi výnosný nákup, představí se policii atd. V některých případech musíte sledovat místo pobytu majitele mobilního telefonu, například v situaci, kdy se o ně obávají děti a rodiče.

Všechny popsané případy vedou k silné potřebě dozvědět se více o majiteli nebo jednoduše „udeřit telefonní číslo“. Naštěstí dnes internet nabízí služby pro online ověřování čísel mobilních a pevných linek. To lze provést zcela zdarma pomocí aktuální databáze telefonů v reálném čase.

Jak zjistit, kdo volal

Ve většině případů se telefonní číslo použité pro reklamu nebo nezákonné aktivity používá pouze jeden nebo dva dny. Někdy po zmeškaném hovoru vám zpětné volání dá známé „nedostupné nebo odpojené“ číslo. To znamená, že bude téměř nemožné prorazit číslo a stačí pochopit, že od tohoto konce drátu nelze očekávat nic dobrého.

V podmínkách, kdy nebyl příchozí telefon vůbec identifikován a číslo je skryto, je lepší nedůvěřovat přijatým informacím vůbec a pokusit se ukončit komunikaci co nejdříve.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS